دکتر افخم دانشفر

دکتر افخم دانشفر دانشیار

دکتر افخم دانشفر

Dr. Afkham Daneshfar

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر الگوی ترجیح جانبی چشم و دست، تکلیف و سطح مهارت بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 15
2 اثر تمرین های چرخشی بر تعادل با دستکاری حس بینایی و حس عمقی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 41
3 اثر سن بر مهار تهای روانی کشتی گیران آزادکار پیشکسوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 4
4 اثر فعالیت بدنی و واقعیت مجازی بر تعادل کارکردی کودکان فلج مغزی همی پالژی اسپاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 48
5 اثر کانون توجه خود گفته ها در تمرینات بسکتبال براضطراب حالتی بازیکنان مبتدی هنگام پرتاب آزاد با حضور تماشاگران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 3، شماره: 8
6 اثر نوع الگوسازی بر یادگیری الگوی مهارت پاس فوتسال در زنان جوان مبتدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 7، شماره: 17
7 اثر نوع، صحت و زمان ارائه پیش نشانه بر زمان واکنش انتخابی: مطالعه نظریه بازداری بازگشت (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 32
8 اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پس نوجوان: نقش برخی متغیرهای واسطه ای انگیزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 4، شماره: 9
9 اثربخشی تمرین تکنیک های کاراته بر تعادل و رفتارهای کلیشه ای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 39
10 ارتباط جو انگیزشی ادراک شده,هدف گرایی و عملکرد کشتی گیران نخبه ۱۵ تا ۲۰ سال مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 6
11 اضطراب، خبرگی و رفتارهای خیرگی در حین پیش بینی پنالتی در دروازه بان های فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 36
12 Calculating the Center of Mass, and Introducing its Pattern of Changes for Adolescents in Format of Equations (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 6
13 Effect of Perceptual-Motor activities on the Mirror Neurons Training, Behavioral Disorders and Social development in Children with High Functioning Autism (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 1، شماره: 2
14 Effect of Resistance Training on Joint Position Sense and Disability in Adult Women with Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 1، شماره: 1
15 The Effect of Normative Feedback on Goal Orientation and Learning of Dart Throwing (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 3، شماره: 4
16 The Effect of Quite Eye Training with Self-Control and Variable-Constant Organization on Learning and Performance of Badminton Backhand Low Service in Student Novice Girls (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 3
17 The Effect of Treadmill Exercises and Computer Games on Motor Skills of Educable Girls with Intellectuall Disability: A Randomized Clinical Trial Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
18 The Effect of Video Feedback of Social Comparison on Activity of Mirror Neurons and Golf putt Learning in Young Girls (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی ارتباط بین فعالیت نورون های آینه ای و فعالیت الکتریکی عضلات در بازخورد ویدیویی مقایسه اجتماعی ضربه پات گلف (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 4، شماره: 12
20 بررسی تسهیل و تداخل معنایی اثر استروپ بر دوره بی پاسخی روان شناختی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 2، شماره: 7
21 بررسی زمان عکس العمل در تکلیف دوگانه همخوان و ناهمخوان اثر استروپ در سالمندان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 7
22 تاثیر آرایش مکانی تمرین (انفرادی، زوجی و گروهی) بر اکتساب و یادداری مهارت طناب زنی کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 27
23 تاثیر آموزش تکنیک های کاتا بر عادت های خواب پسران با اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 4
24 تاثیر حیاط پویا بر رشد حرکتی کودکان ۸ تا ۱۲ ساله (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 6
25 حساسیت و ویژگی فرم کوتاه آزمون تبحرحرکتی Bruininks–Oseretsky ویرایش دوم در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 1
26 مطالعه ای بر ویژگی های پیکری منتخب دختران و پسران در دوران کودکی و نوجوانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 3
27 مقایسه رشد شناختی و حرکتی کودکان پیش دبستانی متولدشده با وزن کم تولد و وزن طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کانون توجه تصویر سازی بر توان عضلانی مچ پا طی گام برداری سالمندان غیر فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 اثر نوع پوشش بر تبحر حرکتی دختران ورزشکار نوجوان (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
3 انگیزش شرکت در فعالیت بدنی و خودپنداره جسمانی در زنان جوان چادری و غیرچادری (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
4 بررسی انتقال تکلیف در فورهند و بکهند تنیس روی میز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
5 تاثیر نوع هدایت خیرگی در حین مشاهده بر یادگیری و رفتار خیرگی پرتاب آزاد بسکتبال (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
6 مزاج و توانایی های شناختی در زنان غیرورزشکار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
7 مقایسه ی اثر پیچیدگی و دشواری تکلیف بر زمان واکنش، خودکارآمدی و تلاش ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی