دکتر رضا صمیم

دکتر رضا صمیم دانشیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دکتر رضا صمیم

Dr. Reza Samim

دانشیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Amount of Attitudes towards the Use of Urban Aesthetical Elements and Citizenship Identity: A Sociological Survey in Three Neighborhoods in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 6
2 بررسی گرایش های ذهنی دانشجویان درباره تمدن غرب؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 2
3 برساخت سوژه در فرآیند مصرف فرهنگ مردم پسند: مطالعه اى کیفى بر روى مصرف کنندگان موسیقى مردم پسند در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 21
4 بصری شدن رپ فارسی در فضای مجازی (مطالعه موردی فضای اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 13
5 تلفیق الگوهای سنتی و متجدد آموزش عالی علوم انسانی در ایران تحلیلی جامعه شناختی از تجربه دانشگاه امام صادق(ع) در اجرای میان رشته ای های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 4
6 تیپ شناسی نحوه مواجهه روشنفکران و نخبگان ایرانی با تمدن غرب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 34
7 زایش دوباره حماسه از فلسفه نیچه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 10، شماره: 19
8 گرایش به مصرف گونه های موسیفی مردم پسند و میزان پرخاشگری در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 8
9 نگاهی انتقادی به پیشینه داخلی مطالعات جامعه شناختی بر روی سبک زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 سبک زندگی مخاطبین موسیقی مردم پسند در تهران معاصر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها