وحید بیگدلی راد

 وحید بیگدلی راد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

وحید بیگدلی راد

Vahid Bigdeli Rad

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Survey on the Rate of Public Satisfaction about Subway Facilities in the City of Tehran Using Servqual Model (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 7، شماره: 1
2 Social Sustainability Measures for Rural Areas in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان تاکستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
2 ارزیابی و اولویت بندی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان تاکستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
3 اولویتبندی عوامل موثر در احیاء مجموعه عالی قاپوی قزوین جهت افزایش گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
4 بررسی پیامدهای مهاجرت از روستا به شهر بر حاشیه نشینی شهری در شهرستان تاکستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
5 بررسی رابطه سیاست های دولت با مشارکت شهروندان در ساماندهی بافت های فرسوده محله ساغریسازان شهر رشت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
6 بررسی عوامل موثر بر مهاجرت از روستا به شهر در شهرستان تاکستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
7 تحلیل و بررسی عوامل حاصل از احیاء مجموعه عالی قاپو قزوین و بافت تاریخی اطراف آن در میزان رضایت بازدیدکنندگان به تفکیک گروه زنان و مردان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
8 تعیین معیارهای موثر بر امنیت محلات شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
9 شناسایی اصول برنامه ریزی توسعه حمل و نقل محور TOD در سطح محلات شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
10 شناسایی شاخص های رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات اتوبوس رانی شهر قزوین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 شناسایی معیارهای مکان سوم در فضاهای تاریخی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها