دکتر تورج سپهوند

دکتر تورج سپهوند دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک

دکتر تورج سپهوند

Dr. Touraj Sepahvand

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.