دکتر صدرالدین شجاع الدین

دکتر صدرالدین شجاع الدین دانشیار دانشگاه خوارزمی

دکتر صدرالدین شجاع الدین

Dr. Sadrodin shojaodin

دانشیار دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Effect of Hydrotherapy on Pain, Joint Position Sense, and Two-Point Discrimination in Women with Nonspecific Chronic Low Back Pain (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 1
2 The Effect of Hydrotherapy on Pain, Joint Position Sense, and Two-Point Discrimination in Women with Nonspecific Chronic Low Back Pain (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 1
3 The Effect of Six Weeks of Functional Cognitive Training on Cognitive Factors among the People with Non-Specific Chronic Neck Pain; A Clinical Trial Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 6
4 بررسی اثر تمرین تعادلی بر کنترل پاسچر افراد با بی ثباتی مزمن مچ پا در برابر اغتشاشات بیرونی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 10، شماره: 1
5 بررسی اثر کینزیوتیپ بر تعادل ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن و اسپرین حاد مچ پا (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 5
6 تاثیر تقویت عضلات دورکننده و چرخاننده خارجی ران در مردان مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 6
7 تاثیر دو روش تمرین درمانی بر کمردرد مزمن پرسنل نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 16، شماره: 1
8 تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر استئوآرتریت زانوی مردان ورزشکار سالمند (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 7، شماره: 4
9 مقایسه تاثیر تمرینات عمومی و اختصاصی کمری - لگنی بر کنترل حرکت و درد در افراد داری کمردرد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 2
10 نسبت فعالیت ماهیچه نگاری پهن داخلی مایل به پهن خارجی حین آشفتگی وضعیتی در ورزشکاران با و بدون سندرم درد کشککی- رانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر تمرینات آگاهی ذهنی- بدنی بر زنان شاغل مبتلا به کمردرد مزمن (دریافت مقاله) اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
2 تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر تعادل دختران دارای سندروم پروناسیون اندام تحتانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی
3 تاثیر یک دوره ماساژ تایلندی به همراه تیپینگ بر میزان درد، دامنه حرکتی ناحیه کمری و کیفیت زندگی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
4 تاثیر یک دوره ماساژ یو می هو تراپی بر میزان درد، دامنه حرکتی ناحیه کمری و کیفیت زندگی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
5 مقایسه تاثیر یک دوره ماساژ تایلندی به همراه تیپینگ و ماساژ یومی هوتراپی بر میزان درد، دامنه حرکتی ناحیه کمری و کیفیت زندگی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
6 مقایسه تاثیردو نوع تمرین هاپینگ و ترکیبی تعادلی قدرتی بر تعادل ایستا و پویا مردان فوتبالیست مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز