غلامعباس شکاری

 غلامعباس شکاری عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

غلامعباس شکاری

Gholamabas Shekari

عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی با تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 2، شماره: 1
2 بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: اداره برق شهرستان رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
3 تبیین شاخص های مدیریت استراتژیک استعداد و رابطه آن با توانمندسازی روان شناختی کارکنان و ارائه یک مدل مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
4 تبیین شاخص های مدیریت استراتژیک استعداد و رابطه آن با توانمندسازی روان شناختی کارکنان و ارائه یک مدل مطلوب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسی بشناسی وضعیت اخلاق سازمانی رده های مدیریتی در شرکت ملی گازخراسان رضوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
2 آسیب شناسی سازمانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از مدل شش بعدی وایزربورد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
3 آسیب شناسی نظام نگهداشت منابع انسانی شرکت گاز خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
4 آسیب شناسی نظام نگهداشت منابع انسانی شرکت گاز خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
5 اجرای موفق استراتژی فرایندهای کسب و کاربامدل تحلیلی ITBSC (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
6 ارائه شاخص های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
7 ارتباط حفظ سلامت، ایمنی و محیط زیست با مدیریت بحران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
8 ارتقا تاب آوری سازمانی از طریق چابک سازی ساختار منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
9 ارتقای بهره وری منابع انسانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
10 ارزیابی وضعیت عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت استعداد(موردمطالعه: شرکت برق منطقه‎ای شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
11 اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی آن در سازمان علوم پزشکی استان خراسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
12 اقتصاد مقاومتی و بررسی تاثیر آن بر توانمندسازی کارکنان ایران خودرو نیشابور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
13 اهمیت توانمندسازی منابع انسانی در بهبود بهره وری با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
14 بررسی ابعاد توانمندسازی کارکنان در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
15 بررسی ارتباط بین ازخودبیگانگی شغلی کارکنان و شفافیت نقش در شعب بانک ملی مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
16 بررسی ارتباط بین خوش بینی سازمانی و تاب آوری با توجه به نقش تعدیل کننده منزلت سازمانی کارکنان در شهرداری مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
17 بررسی ارتباط بین ویژگی های شغلی و ازخودبیگانگی شغلی با توجه به پیش بینی کنندگی شفافیت نقش کارکنان بانک ملی مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
18 بررسی ارتباط بین ویژگی های شغلی و ازخودبیگانگی شغلی کارکنان بانک ملی مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
19 بررسی تاثیر بهبودوافزایش بهره وری دراقتصادونقش آن دراقتصادمقاومتی کشور و ارائه الگوی تاب آوری اقتصادمقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی
20 بررسی تاثیر بهره وری درمدیریت دولتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
21 بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر هر یکی از خرده مقیاسهای انگیزه پیشرفت و نوآوری شغلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
22 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری کارکنان و نقش آن در افزایش محبوبیت برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
23 بررسی تاثیر قلدری سازمانی بر استرس شغلی با توجه به نقش تعدیلگری سبک های مقابله ای کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
24 بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری با بیگانگی شغلی در شعب بانک تجارت مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
25 بررسی تأثیر انگیزش پیشرفت و خلاقیت کارکنان (شرکت ملی گاز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
26 بررسی تناسب راهبردهای منابع انسانی با فنون ارزیابی زمینه های فرآیندی سطح دو الگوی بلوغ قابلیت کارکنان (دریافت مقاله) دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
27 بررسی تناسب و سازگاری ساختار سازمانی حوزه معاونت پشتیبانی با اهداف راهبردی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
28 بررسی چالش های بانکداری نوین در تولید داخلی و تأثیر آن در شرایط اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
29 بررسی رابطه ابعاد اخلاق و کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
30 بررسی رابطه ابعاد اخلاق و کیفیت زندگی کاری با در نظر گرفتن ویژگی های شخصیتی نیو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
31 بررسی رابطه ابعاد اخلاق و ویژگی های شخصیتی نیو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
32 بررسی رابطه بهداشت روانی بر رضایت از حقوق و رضایت از محیط کاربا توجه به نقش تعدیل گری تعهد سازمانی (مطالعه موردی: بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
33 بررسی رابطه بهداشت روانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیل گری تعهد سازمانی مطالعه موردی: بانک ملی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
34 بررسی رابطه بهداشت روانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقص تعدیل گری تعهدسازمانی (مطالعه موردی: بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
35 بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و ساختارسازمانی در واحدهای صفی و ستادی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
36 بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش دردانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
37 بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی و مدیریت دانش با تاکید بر خدمات سلامت ( مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
38 بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی با تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
39 بررسی رابطه بین جو سازمانی و نشاط سازمانی ( مورد مطالعه: کارکنان بیمه آسیا استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
40 بررسی رابطه بین جو سازمانی و نشاط سازمانی با توجه به نقش میانجی گر هویت سازمانی مورد مطالعه: کارکنان بیمه آسیا استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
41 بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و اجرای اثربخش استراتژی تغییر در شهرداری مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
42 بررسی رابطه بین سازمان های هوشمند و چابکی در این سازمان ها مطالعه موردی : بانک رفاه شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
43 بررسی رابطه بین سایش اجتماعی در سطح همکار با تاب آوری کارکنان در شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه ای بر کارکنان بانک مهر اقتصاد شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
44 بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس با تعهد سازمانی معلمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
45 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با اثر تعدیل کنندگی جوروان شناختی سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
46 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان در دانشگاه های شهر بجنورد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
47 بررسی رابطه بین وجدان کاری و مسیولیت اجتماعی(مطالعه موردی: شهرداری شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
48 بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی:اداره برق شهرستان رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
49 بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و رفتارهای نوآورانه در شرکت سیمان شرق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
50 بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و بهروزی روانشناختی درراستای نیل به مزیت رقابتی مطالعه موردی :سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسنادآستان قدس رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
51 بررسی رابطه سبک های رهبری با توانمندسازی کارکنان (شرکت گاز شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
52 بررسی رابطه میان اعتماد سازمانی و درگیری شغلی مطالعه موردی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
53 بررسی رابطه نظارت مالی و سلامت اداری با نقش تعدیل کنندگی تعهد سازمانی دردستگاه های اجرایی استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
54 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با میزان اعتماد آفرینی مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
55 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مدیران با هوش اخلاقی در اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
56 بررسی رابطه هوش اخلاقی با میزان اعتماد آفرینی مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
57 بررسی رابطه هوش رقابتی و توانمندسازی روانشناختی در شرکت سیمان شرق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
58 بررسی رابطه ی بین انگیزه پیشرفت و نوآوری شغلی کارکنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
59 بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
60 بررسی عوامل بهره وری در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
61 بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
62 بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک مسکن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
63 بررسی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک مسکن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
64 بررسی کیفیت زندگی کاری و ویژگی های شخصیتی نیو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
65 بررسی مسئولیت اجتماعی سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
66 بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه فکری بر بهبود و ایجاد کار و سرمایه ملی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
67 بررسی نقش اشتیاق شغلی در بهبود مدیریت عملکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
68 بررسی نقش اشتیاق شغلی در بهبود مدیریت عملکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
69 بررسی نقش بازاریابی سبز در ارتقای تولید ملی با رویکردی بر فرایندهای کسب وکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
70 بررسی نقش تعدیل کنندگی جوسازمانی در رابطه میان هوش سازمانی و مقاومت کارکنان در برابرتغییر (مطالعه موردی: شرکت های شهرک صنعتی بجنورد) (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
71 بررسی نقش تعدیل کننده بهزیستی روان شناختی در رابطه بین شفافیت نقش و توانمند سازی روان شناختی در میان پرستاران یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
72 بررسی نقش تعدیل کننده دموگرافی کارکنان در رابطه بین شخصیت و فشار عصبی در شرکت آب و فاضلاب (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
73 بررسی نقش تعدیل گر خودتاب آوری در رابطه بین سرسختی روان شناختی و سلامت معنوی کارکنان سازمان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
74 بررسی نقش تعدیل گر عدالت سازمانی در رابطه میان اعتماد سازمانی و درگیری شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
75 بررسی نقش تعدیل گری شفافیت نقش در رابطه بین ویژگی های شغلی و ازخودبیگانگی شغلی کارکنان بانک ملی مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
76 بررسی نقش تعدیلگر حمایت سازمانی در رابطه بین وجدان کاری ومسیولیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهرداری شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
77 بررسی نقش تعدیلگر رهبری خدمتگزار بر رابطه ی بین انگیزه پیشرفت و نوآوری شغلی کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
78 بررسی نقش تعدیلگر رهبری خدمتگزار رابطه ی انگیزه پیشرفت و نوآوری شغلی کارکنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
79 بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی در ارایه رفتارهای نوآورانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
80 بررسی نقش سرمایه اجتماعی و انگیزه فردی در اشتراک دانش جهت ارتقاء عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
81 بررسی نقش کارآفرینی سازمانی در بهبود چابکی سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
82 بررسی نقش مدیریت دانش بر سازمان های یادگیرنده در سازمان های دانش محور (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
83 بررسی نقش مدیریت دانش در ایجاد نوآوری در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
84 بررسی نقش میانجی سرمایه فرهنگی در ارتباط میان کارآفرینی درون سازمانی و نگرش به تغییر سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
85 بررسی نقش میانجی هماهنگی در کار در رابطه رفتار شهروندی سازمانی و بهروزی روانشناختی مطاله موردی: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
86 بررسی نقش میانجی هماهنگی درکار در رابطه رفتار شهروندی سازمانی و بهروزی روانشناختی مطالعه موردی :سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسنادآستان قدس رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
87 بررسی نقش هوش رقابتی در ارایه رفتارهای نوآورانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
88 بررسی و اولویت بندی وضعیت مدیران براساس مدل کانال رهبری در شهرداری مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
89 بررسی و شناخت عوامل موثر بر بهبود و ارتقا فرهنگ سازمانی مطالعه موردی در نظام بانکی دولتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
90 بررسی وضعیت ابعاد رفتار شهروندی سازمانی درکارکنان سازمانی دانشی محور به منظور ارائه راهکارمناسب (مطالعه موردی سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵
91 بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری در شعب بانک ثامن مشهدو تاثیرآن بر عملکرد شغلی آنها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
92 برسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی کارکنان باتوجه به نقش تعدیلی فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
93 برند سازی انسانی در فضای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
94 بهبود وضعیت اخلاق سازمانی ردههای مدیریتی (شرکت ملی گاز خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
95 تاثیر ابعاد اشتیاق شغلی بر مدیریت عملکرد در اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
96 تاثیر ابعاد اشتیاق شغلی بر مدیریت عملکرد در اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
97 تاثیر اخلاق سازمانی بر چابکی سازمانی در سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
98 تاثیر کارآفرینی سازمانی بر چابکی سازمانی در سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
99 تاثیر مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران بر یادگیری سازمانی در مدیران بانک ملت استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
100 تاملی بر معنویت در محیط کار مفاهیم ،مزایا ، نقدها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
101 تحقق اقتصادی پویا و مقاوم لزوم اجرای اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
102 تحول منابع انسانی سازمان ها از طریق جانشین پروری در شرایط اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
103 تدوین شاخص های ارزیابی بهره وری و عملکرد مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری (ICMEAB ۲۰۱۹)
104 تفکر نظام منداستراتژیک،شایستگی های منابع انسانی ومدیریت استعداد مدلی برای بهبود عملکرد سازمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
105 تفکراستراتژیک وراه های تبدیل شدن به یک متفکر استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
106 توانمندسازی ازطریق آموزش گامی به سوی بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
107 توانمندسازی نیروی انسانی درراستای ارتقای سطح سازمانهای کارآفرین بارویکردی برفعالیت های کارآفرینانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
108 چالش های فراوری توسعه مناب انسانی و بهره وری مدیریت دولتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
109 چالشهای بهره وری مدیریت دولتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
110 داده کاوی و تحلیل رابطه هوش عاطفی و عملکرد شغلی با استفاده از درخت تصمیم در بین کارکنان پروژه های ICT شهرداری مشهد (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
111 رابطه برنامه ریزی استراتژیک با نوآوری سازمانی در شرکت تولیدی کاله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
112 رضایت شغلی و مفاهیم آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
113 رویکردهای مدیریت منابع انسانی در ساختارهای جدید سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
114 سبک های تفکر و یادگیری سازمانی در مدارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
115 سکوت سازمانی، بایدها و نبایدها (Organizational silence, do's and don'ts) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
116 سنجش تفکر استراتژیک مدیران صنعت شیشه ایران در حوزه تولید مظروفات صنایع غذایی در شهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
117 شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب سبزوار (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
118 شناسایی عوامل تسهیل کننده تحقق شهر هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
119 شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت استعداد با استفاده از تکنیک دلفی(موردمطالعه: شرکت برق منطقه‎ای شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
120 شناسایی عوامل موثر بر عدم ماندگاری در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
121 شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد در شرکت برق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
122 شناسایی عوامل موثر بر وفاداری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
123 شناسایی مولفه های رهبری فضیلت مدار در شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
124 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصویرپردازی (مورد مطالعه: شرکت پدیده مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
125 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار سیاسی(مطالعه ی موردی کارکنان شرکت ابفا) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
126 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ایجاد فیل سفید مطالعه موردی درشهرداری مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
127 شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر برونسپاری فعالیتهای سازمان مپ شهرداری مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
128 ضرورت برون سپاری فرآیندهای مالیاتی در رضایت مؤدیان مالیاتی (مطالعه موردی: ادارات امورمالیاتی سبزوار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
129 طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
130 طراحی مدل شناسایی فیل سفید در تشکیلات شهری (مطالعه موردی درشهرداری مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
131 طراحی مدل مفهومی عزت نفس سازمانی با رویکرد بومی سازی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
132 لزوم توجه به اصلاح شیوه مدیریت دولتی در ایران، اثربخش ترین راه جهت مقاوم کردن اقتصاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
133 مدیریت استراتژیک و اخلاق در منابع انسانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
134 مدیریت منابع انسانی با محوریت سلامت کارکنان در سازمانهای پروژه محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
135 مدیریت منابع انسانی، راهکاری برای تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
136 نقش توانمندسازی منابع انسانی در ارتقای کیفیت خدمات در حوزه مدیریت شهری (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
137 نقش جو روانشناختی سازمانی بر سرمایه فکری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
138 نقش جوروان شناختی سازمانی برنوآوری سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
139 نقش دولت الکترونیک بر ارتباطات اداری و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
140 نقش سرمایه اجتماعی بر بهره وری منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
141 نقش سرمایه فکری بر چابکی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
142 نقش سرمایه فکری بر نوآوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
143 نقش مدیریت شهری در ارتقاء فرهنگ و اخلاق شهروندی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
144 نقش و جایگاه بانک ها و شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
145 نقش و جایگاه بانک ها و شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
146 واکاوی رفتار سازمانی مثبت گرا در مطالعه تطبیقی مدیریت غربی و مدیریت علوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
147 واکاوی نقش برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و مدیریت حمایتی در راستای تحقق بهروزی درسازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
148 واکاوی نقش مدل های تعالی سازمانی و مدیریت دانش در ارتقاء بهره وری منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
149 واکاوی نقش مدیریت دانش در پیشبرد اهداف مدیریت بحران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
150 هوش اخلاقی و جایگاه آن در مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
151 هویت سازمانی؛ رویکردی جدید در علم مدیریت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه