دکتر علیرضا تقی پور

دکتر علیرضا تقی پور دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان

دکتر علیرضا تقی پور

Dr. Associate ProDr Alireza Taghipour

دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پاسخ کیفری در قبال هرزه نگاری سایبری در اسناد بین المللی و قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 81، شماره: 99
2 پیشگیری غیرکیفری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 24
3 توجیه کیفر در سامانه عدالت به مثابه انصاف (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 9
4 حق دسترسی به وکیل در محاکم کیفری بین المللی یوگسلاوی، رواندا و دادگاه کیفری بین المللی از دیدگاه حقوق بشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 10
5 نقد ترجمه کتاب حقوق کیفری شورای اروپا (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 5
6 واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهداف مجازات از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری و اسلام (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
2 پیشگیری از رفتار مجرمانه توسط اطفال ناسازگار در پرتو اسناد بین المللی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
3 رفع تبعیض علیه زنان در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی
4 ولگردی؛ پیامدها و پیشگیری ازآن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی