حمید شایان

 حمید شایان استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

حمید شایان

Hamid Shayan

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An analysis of the effects of religious tourism on economic development in rural settlements Case study: hinterland of Mashhad County (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 20
2 ارزیابی عملکرد تعاونی های تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 2
3 ارزیابی و اولویتبندی مناطق روستایی براساس شاخصهای روستای سالم مطالعه موردی: دهستان قراولان شهرستان مینودشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
4 Deciphering the Space of Globalization Phenomenon with Emphasis on Conceptual Framework of Trialectic Lefebvre (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 20
5 بررسی تحلیلی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 6
6 بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تأثیر آن در جذب گردشگر در مناطق روستاییمطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری در محور شیراز- یاسوج (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 7
7 بررسی علل مهاجرت های روستا شهری در بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 3
8 تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
9 تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصد های گردشگری روستایی در کشورهای ایران، پرتغال، صربستان و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 48
10 تحلیل علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: قلعه خیابان مشهد) (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
11 علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: قلعه خیابان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 1
12 مقایسه تطبیقی روابط عملکردی روستائیان با شهرهای هرسین و کرمانشاه (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هرسین) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
13 مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی در شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 11
14 نقش گردشگری در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات اجرای طرح هادی روستایی بر توسعه مبلمان روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
2 ارائه رویکردی جدیددرتخصیص خودروها برای پوشش تقاضا با هدف کاهش مصرف سوخت درشرکت های حمل و نقل باری با چندنوع وسیله نقلیه وچنددپو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
3 ارائه مدلی جدید برای تعیین سیاست ها و ابزارهای بهین به منظور کاهش مصرف سوخت درشرکت های حمل و نقل باری با چندنوع وسیله نقلیه و چنددپو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
4 ارزیابی میزان تغییر منظر و چشم ا نداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (مطالعه موردی: روستای حاشیه کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
5 بررسی تطبیقی شرایط اقتصادی و اجتماعی بهره برداران اراضی وقفی و غیر وقفی،مطالعه موردی: دهستان فضل نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
6 بررسی روابط متقابل شاندیز و کلان شهر مشهد به منظور مدیریت بحران ناحیه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
7 بررسی نقش امامزادگان محور میقات الرضا در گردشگری روستایی با استفاده از مدل تاپسیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
8 تبیین سیاست گذاری های زیرساختی در توسعه ی کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
9 تحلیل تحولات بافت کالبدی روستاهای حاشیه شمالی شهر مشهد با استفاده از GIS در بازه زمانی 1397-1381 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
10 تحلیل نظری تاثیر مبلمان روستایی در کیفیت محیط کالبدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
11 تحلیل و بررسی تاثیرات منابع آبی و اقلیم در سکونت گزینی روستاهای مرزی غرب ایران- نمونه موردی؛ بخش خاو و میرآباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
12 تحلیل و بررسی وضعیت، علل و پیامدهای تخریب زیست محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
13 تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای شهرستان مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
14 زیر ساخت های اساسی جهت گسترش آموزش الکترونیکی در مناطق روستایی با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک
15 نقش اقامت گاه های بوم گردی بر توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کاشمر) (دریافت مقاله) همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
16 نقش توسعه گردشگری بر قیمت زمین در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
17 نقش گردشگری دربهبود شاخص های توسعه انسانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
18 نقش گردشگری وتوسعه اقامتگاه های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
19 نقش مبلمان روستایی در پایدارسازی محیطهای روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
20 نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی