امیر نوری مکرم

 امیر نوری مکرم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

امیر نوری مکرم

Amir Nori

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر بخشی پدیده هرمنوتیک در روند طراحی فضاهای نمایش سنتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
2 بررسی تاثیر و تاثر هستی شناسی و معماری صحنه در هنرهای فولکولریک(نمونه موردی: تعزیه خوانی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
3 بررسی نقش کالبد فضائی بازار در تاریخ ایران بر حفظ هویت و تعاملات اجتماعی در عملکرد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
4 بررسی نقش گردشگری مجموعه آسیابهای آبی شوشتر در توسعه پایدار شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
5 بهینه سازی مصرف انرژی و چند راهکار پیشنهادی برای صرفه جویی انرژی در ساختمانها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
6 تبیین نقش مولفه امنیت فضائی در سرزندگی و حیات اجتماعی کالبد فضاهای عمومی شهری با تاکید بر معماری مجتمع های تجاری تفریحی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
7 راهکاری برای بازیابی معماری قهوه خانه و پیشنهادفضایی مناسب برای عرضه نمایش در نمایش های سنتی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
8 نقش دلبستگی به مکان در هویت بخشی به رودخانه های درون شهرها نمونه موردی رودخانه کارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
9 نقش ساختمان سبز در معماری اقلیم گرم و مرطوب با توجه به اصول توسعه پایدار(نمونه موردی سوسنگرد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
10 نگرشی نو در روند طراحی فضاهای عمومی مرتبط با مراکز هنرهای نمایشی و آیینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار