دکتر عباس زراعت

دکتر عباس زراعت استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان

دکتر عباس زراعت

Dr. Abbas zeraat

استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استقلال دادرسی اداری؛رسیدگی همزمان در مرجع قضایی و اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 6
2 اصل ترافعی بودن محاکمات کیفری در حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 101
3 بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 3
4 بررسی موانع اجتماعی فرهنگی اجرای حقوق شهروندی در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
5 بررسی نوع نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ضابطان در شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 3
6 بیگانگان و غیر مسلمانان و مسئولیت بیت المال در مورد دیه (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 68، شماره: 47
7 تاثیر آرای فقهی ملا محسن فیض کاشانی در تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی (بخش حدود) (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 3، شماره: 4
8 تعارض ادله در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 10
9 توبه، عذر معاف کننده یا عامل سقوط مجازات (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 39، شماره: 3
10 جرم آدمربایی و مخفی کردن دیگری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 3
11 چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 40
12 سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 20، شماره: 49
13 شرط مقدار (تحلیل فقهی و حقوقی مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 2
14 گذشت در جرائم قابل گذشت (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 70، شماره: 55
15 مبانی و معیارهای فردیسازی قرارهای تامین کیفری در سنجه قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو ۱۹۹۰) (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 107
16 مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و ماموران دولتی در حقوق کیفری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 3