دکتر محمدرضا سلطانپور

دکتر محمدرضا سلطانپور استادیار مهندسی برق و کنترل - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دکتر محمدرضا سلطانپور

Dr. Mohammadreza Soltanpour

استادیار مهندسی برق و کنترل - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Volt age-Base Control of Camera Stabilizer Using Optimal Adaptive Fuzzy Sliding Mode Control (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 14، شماره: 4
2 پایدارسازی هواپیمای جنگنده F-۸ با استفاده از کنترل پیش بینی مبتنی بر مدل (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 20، شماره: 2
3 تشخیص وقوع و مکان خطا در سیستم توزیع برق هواپیما (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 9، شماره: 4
4 تهدیدات تروریسم سایبری و واکاوی تحرکات گروه تروریستی داعش در فضای سایبر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جنگ دوره: 2، شماره: 7
5 ردیابی مسیر زمانی ربات چرخ دار با استفاده از روش های غیرخطی پسگام و مد لغزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 16، شماره: 1
6 روشی جدید برای بهبود قابلیت عبور از افت ولتاژ ژنراتور القایی دو سو تغذیه با استفاده از محدود کننده جریان خطای ابر رسانای مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 4
7 طراحی کنترل پسگام مقاوم فازی برای کنترل سامانه های فرو تحریک مکانیکی با دو درجه آزادی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 15، شماره: 1
8 طراحی کنترل کننده برای یک ژیروسکوپ ارتعاشی میکروالکترومکانیکی با روش مد لغزشی نهایی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 15، شماره: 3
9 طراحی کنترل کننده فازی پایدار با قابلیت حذف اغتشاش برای دسته ای از سیستم های الکترومکانیکی غیرخطی، در حضور عدم قطعیت های پارامتری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 16، شماره: 3
10 طراحی کنترل مدلغزشی فازی تطبیقی با سطح لغزش مجانبی برای سیستم ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS در حضور عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 20، شماره: 2
11 طراحی کنترلر فازی مرتبه بالا برای سیستم تهویه مطبوع (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 3، شماره: 4
12 طراحی و شبیه سازی کنترل مدلغزشی فازی موقعیت زاویه ای رول ناوچه جنگی، در حضور عدم قطعیت های ساختاری و اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دریا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 23، شماره: 92
13 طراحی و مقایسه کنترل پسگام فازی و کنترل مد لغزشی فازی برای کنترل سامانه های فروتحریک مکانیکی با دو درجه آزادی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 17، شماره: 3
14 عبور از نقاط تکین فضای کار در کنترل ساختار متغیر موقعیت بازوهای ربات کاربردی در صنایع دریایی، در حضور عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 18، شماره: 70
15 کنترل دسته ی خاصی از سیستم های مکانیکی فروتحریک با استفاده از کنترل مدلغزشی فازی با حجم محاسبات پایین و بدون لرزش (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 8، شماره: 3
16 کنترل مد لغزشی انتگرالی فازی تطبیقی برای کنترل ردگیری موقعیت ربات متحرک چرخ دار غیرهولونومیک الکتریکی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 2
17 کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشی با پیچش فوق العاده (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 9، شماره: 3
18 یادداشت تحقیقاتی :کنترل ساختار متغیر ردگیری موقعیت بازوی ربات در فضای کار در حضور عدم قطعیت های ساختاری و غیر ساختاری موجود در دینامیک و سینماتیک بازوی ربات (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتوماسیون سامانه های فرماندهی و کنترل، با استفاده از سیستم های کنترل نظارتی و گردآوری داده (SCADA) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
2 ارائه روشی نوین به منظور کنترل موقعیت بازوی ربات سه درجه آزادی مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
3 استخراج MPPT سیستم فتوولتائیک بر مبنای یک الگوریتم ترکیبی ANFIS و بهینه سازی کلونی مورچگان مبتنی بر دامنه ی پیوسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق
4 افزایش قابلیت گذر از خطای مزارع بادی با بکارگیری جبران سازهای استاتیک و مقاومت ترمزی دینامیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران
5 امکان سنجی استفاده از پرنده چهار ملخه بدون سرنشین ( Quad Rotor UAV ) به عنوان ربات نجاتگر (دریافت مقاله) هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
6 Design of Fuzzy Integral Backstepping Controller for Quadrotor And Tracking Flight path (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
7 Fuzzy Sliding Mode controls of Active and Reactive Power of a DFIG and Variable Speed Wind Energy conversion (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
8 Nonlinear sliding Mode Controller for Quadrotor With effect noise disturbance (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
9 Optimal Fuzzy Sliding Mode Control Algorithm and Extended Kalman Filter for Nonlinear Chemical Reactors with noise disturbance (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
10 بررسی ساختمان، نحوه ی حرکت و مدل ریاضی یک ربات پرنده بدون سرنشین چهار ملخه ( Quad Rotor) (دریافت مقاله) هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
11 پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت با در نظر گرفتن تاثیر تولید انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران
12 تخمین عیب عملگر در دسته ای از سیستم های غیرخطی دارای عدم قطعیت با استفاده از رویتگر مد لغزش مرتبه 2 با عملکرد (∞)H (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
13 تعیین بهینه افق پیش بین کنترل کننده PFC برای سیستم های مرتبه اول تاخیردار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک
14 تعیین بهینه پارامترهای افق کنترل و افق پیش بین کنترل کننده GPC برای سیستم های نوسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
15 تعیین بهینه پارامترهای کنترل کننده PFC برای سیستم های غیرمینیمم فاز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
16 تعیین بهینه پارامترهای کنترل کننده PFC برای سیستم های نوسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
17 روش ترکیبی الگوریتم بهینه سازی ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات و استنتاج فازی-عصبی تلفیقی برای استخراج نقطه ی ماکزیکی توان در سیستمهای فتوولتائیک (دریافت مقاله) هشتمین همایش مهندسی برق مجلسی
18 طراحی کنترل کننده فازی مقاوم برای سیستم ترمز ضدقفل خودرو با روش PDC (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
19 طراحی یک سیستم رادیو فرکانس بر اساس آنالیز شبکه جهت کاهش ترافیک شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
20 کاهش کران و حذف لرزش ورودی های کنترلی در کنترل مدلغزشی موقعیت بازوی ربات در فضای مفصلی و در فضای کار، در حضور عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
21 کنترل کننده مینیمم- ماکزیمم مقاوم موقعیت بازوی ربات در فضای کار (دریافت مقاله) همایش نقش مهندسی کامپیوتر در اصلاح الگوی مصرف
22 کنترل مقاوم پایدار ساز دوربین، در حضور عدم قطعیت های محرکه های الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
23 کنترل مقاوم ردگیری موقعیت سامانه پدافند هوایی توپ 35 م.م اسکایگارد،مبتنی بر کنترل ولتاژ و با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی
24 کنترل وسیله پرنده بدون سرنشین چهارملخه ( Quad Rotor UAV ) با استفاده از کنترلر PID مقاوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
25 لزوم بکارگیری فناوری کلان داده در سامانه های C4I و بررسی چالش های آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
26 مدلسازی ومحاسبه نرخ تبدیل عفونت HIVبه بیماری ایدز در کودکان ومحاسبه درصد احتمال مرگ کودکان به کمک کنترل فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
27 نقش سامانه فرماندهی و کنترل در حفظ و گسترش قلمرو گروه تکفیری داعش و راه های مقابله با این گروه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
28 نهان نگاری صوت با کیفیت بالا جهت امنیت اطلاعات درسی فور ای C4I (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)