دکتر محمدحسن پرداختچی

دکتر محمدحسن پرداختچی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدحسن پرداختچی

Dr. Mohammadhossein pardakhtchi

دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشیابی دوره آموزشی الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه های تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی وامیرکبیر بر اساس الگوی رودریک سیمز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 16
2 ارزیابی الگوی مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
3 ارزیابی همکاری های علمی بین المللی دانشگاه های برتر ایران: با رهیافت تحلیل راهبردی (SWOT) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 96
4 بررسی آثار روان شناختی، جسمانی، خانوادگی و اجتماعی نوبت کاری و علل انتخاب این الگوی کاری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی پیشایندهای اعتماد در آموزش عالی: آزمون تاثیر‎ات رهبری خدمتگزار، عدالت سازمانی و حمایت سازمانی درک شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 2
6 بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی:مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 10، شماره: 3
7 بررسی تطبیقی ها نظام ی ممیزی کیفیت آموزش عالی در جهان (مفاهیم، معیارها، فرایند ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 18
8 بررسی جو «یادگیری محور» مدرسه و ارتباط آن با اثربخشی مدرسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 2
9 بررسی حوزه منابع انسانی (کارکنان) شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی براساس مدل کیفیت بنیاد اروپایی (EFQM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 2
10 بررسی رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه پسرانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 2
12 بررسی مشکلات و تنگناهای روسای دانشگاه ها درتوسعه واحدهای دانشگاهی و افزایش کیفیت و بهره وری پژوهشی دردانشگاه های صنعتی و غیرصنعتی یک بررسی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 50
13 بررسی معیارهای صلاحیت حرفه ای معلمان دوره ابتدایی (شهرستان پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 56
14 بررسی وضعیت موجود و تدوین الگوی راهبردی مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه های برتر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
15 برنامه های بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ نقاط قوت ناکافی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 6
16 تاملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 19
17 تحلیل رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزش ضمن خدمت بر مبنای مدل تحلیل اهمیت- عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 1
18 تحلیل و اعتباریابی ابزار سنجش رویکردهای مطالعه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 1
19 تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه ها با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 17
20 توسعه مفهوم دانش پژوهی، با تأکید بردانش پژوهی تدریس ویادگیری مطالعه ای کیفی دردانشگاه های ایران (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 4
21 رابطه بین ویژگی های الگوی پنج عاملی شخصیت با دو بعد عملکرد شغلی زمینه ای و وظیفه ای مدیران مدارس راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
22 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بلوغ مدیریت دانش در سازمان های بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 3
23 طراحی الگوی بلوغ مدیریت دانش درسازمان های بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 1
24 طراحی مدل شایستگی جهت انتخاب مدیران ارشد در وزارت آموزش و پرورش: رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 52
25 طراحی و تدوین مدلی برای بررسی کیفیت دانشگاه های دولتی ایران براساس مدلهای رایج کیفیت رویکردسیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 48
26 طراحی، تدوین و اجرای مدل انتقال یادگیری در آموزشهای ضمن خدمت پرستاری (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 8، شماره: 3
27 نقش رهبران دانشگاهی در ارتباط با بالندگی اعضای هیئت علمی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 4
28 نقش رهبران دانشگاهی در ارتباط با بالندگی اعضای هیئت علمی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 4
29 نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 7، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوبی برای مدیریت استعداد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
2 اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
3 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
4 بررسی رابطه مهارت های شغلی مدیران دبیرستان های رشته معارف شهر تهران با موفقیت شغلی آن ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
5 بررسی عوامل زمینه ساز خلاقیت سازمانی و ارائه مدلی جهت مدیریت خلاقیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
6 برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
7 چرا دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران عملیاتی رضایت بخش است اما اثربخش نیست؟ (مطالعه موردی دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران عملیاتی شرکت آلومونیوم المهدی) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
8 شناسایی مولفه های اصلی شایستگی مدیران ارشد دستگاه آموزش و پرورش ایران و ارایه مدل شایستگی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
9 شناسایی مولفه های اصلی شایستگی مدیران ارشد دستگاه آموزش و پرورش ایران و ارایه مدل شایستگی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام
10 طراحی نرم افزار آموزش دلبستگی ایمن به مادران باردار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
11 مطالعه نقش میانجی فرهنگ سازمانی در تبیین ارتباط بین آموزش و توانمندسازی کارکنان مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان