دکتر فاطمه بهجتی اردکانی

دکتر فاطمه بهجتی اردکانی استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

دکتر فاطمه بهجتی اردکانی

Dr. Fatemeh Behjati Ardakani

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش رویکرد کوتاه مدت راه حل محور بر سرزندگی و تاب آوری دانش آموزان معلول جسمی حرکتی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 4
2 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر آرام سازی حالت بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پسر تحت پوشش سازمان بهزیستی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 40
3 Comparative study approaches to higher education in graduate section in different countries (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 3
4 دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی نسبت به سهم اولیاء مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 2، شماره: 2
5 مطالعه تطبیقی بین المللی کردن برنامه های درسی آموزش عالی در چند کشور جهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر انسجام خانوادگی والدین کودکان مبتلا به اوتیسم (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
2 بررسی اخلاق حرفه ای در تدریس و محیط آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران
3 بررسی تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان اردکان سال تحصیلی 93-92 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
4 بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس برخلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان میبد در سال تحصیلی93-94 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
5 بررسی تأثیر روش تدریس بارش مغزی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه ششم ابتدایی شهرستان اردکان سال تحصیلی 93-92 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
6 بررسی تطبیقی اهداف حیطه شناختی بلوم در کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
7 بررسی خط مشی هاوسیاست گذاریهای آمایش آموزش عالی درایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
8 بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور شهرستان اردکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
9 بررسی رابطه بین حمایت خانواده و سلامت روان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
10 بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 بررسی میزان تاثیردرس تفکر و پژوهش بر خلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی از نظر آموزگاران و کارشناسان شهرستان اردکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
12 بررسی نقش مشارکت والدین در تعلیم و تربیت فرزندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
13 تحلیلی بر کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی براساس روش تحلیل محتوای حیطه شناختی بلوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
14 تعیین میزان مهارت های گفتاری و نوشتاری مورد نیاز برای آموزش زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی از دید کارشناسان آموزشی و معلمان ابتدایی شهرستان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
15 رابطه بین هوش معنوی و سلامت عمومی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر استان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
16 رتبه بندی شادابی دانش آموزان با استفاده از تکنیک ویکورفازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
17 زنگ تفریح زمانی برای آموزش پنهان دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
18 نقش روش تدریس تفحص گروهی بر مهارت حل مسیله در درس پیام های آسمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
19 نقش روش تدریس تفحص گروهی بر یادگیری خود تنظیمی در درس پیام های آسمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران