پروفسور پرویز جبه دار مارالانی

پروفسور پرویز جبه دار مارالانی استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی

پروفسور پرویز جبه دار مارالانی

Prof. Parviz Jobe dar Maralaie

استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مهندسی مکاترونیک در دانشگاه های کانادا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 27
2 بررسی الگوهای آموزش دوره دکترای مهندسی و پیشنهاد بهبود شیوه موجود در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
3 بررسی کاهش قابل ملاحظه داوطلبان رشته های مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 22، شماره: 87
4 بررسی نظام علمی وپژوهشی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 38
5 بررسی و بازنگری دوره های دکترای مهندسی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
6 بررسی وضعیت علوم مهندسی در کشور برای جهتگیری آینده (خلاصه مجموعه نشست های کارگروه های تخصصی فرهنگستان علوم ج. ا. ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 21، شماره: 84
7 پروژه های دکترای مهندسی و رابطه صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
8 تحلیلی بر آزمون جامع دوره های دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
9 درباره تجدیدساختارآموزش مهندسی برق درکشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 38
10 زمان بندی دوره تحصیلی دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
11 ضرورت ارزیابی دوره های دکترای مهندسی در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
12 ضرورت انتشار مقاله علمی از پایان نامه برای فارغ التحصیلی دانشجوی دکترا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
13 ضرورت تمام وقت بودن دانشجوی دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
14 کیفیت تدریس و انتخاب دروس در دوره دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
15 گزینش دانشجو در دوره دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
16 نگرشی بر مشکلات آموزشی و پژوهشی دوره های دکترای مهندسی در دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
17 ویژگی های استاد راهنمای رساله دوره های دکترای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیش بینی الگوی حرکت با توجه به محدودیت نیروی ایزومتریک ماهیچه ها در اندام های تحتانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 پیش بینی حرکت برخاستن از صندلی با استفاده از یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
3 تصحیح محاسبات آنالیز دینامیک معکوس با استفاده از دو روش بهینه سازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
4 کنترل بهینه دو سطحی مبتنی بر اصل تعادل برهمکنش برای سیستمهای ابعاد وسیع خطی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 کنترل مقاوم بار - فرکانس سیستم قدرت به روش ∞ H نمونه برداری داده ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
6 مدلسازی بارهای غیر عادی در محاسبات پخش بار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی برق
7 مدولاتور دلتا - سیگما با توان مصرفی و پراکندگی ضرایب کم برای گیرنده دو استاندارد GSM/UMTS (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 ویژگی های یک کتاب درسی مطلوب در آموزش مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴