الله شکر اسداللهی

 الله شکر اسداللهی

الله شکر اسداللهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Autrui selon Lévinas et Blanchot (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 28
2 تحلیل اسطوره ی «ققنوس» در اندیشه ی ژان ماری گوستاو لوکلزیو و نیمایوشیج: «موندو و داستانهای دیگر» و «ققنوس و مرغ آمین» (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 4، شماره: 2
3 تحلیل تطبیقی رمان های روبو و براهنی با محوریت قاعده "نظریه در داستان" و خلق "ابررمان" (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 15، شماره: 21
4 جستجوی مکان و خویشتن؛ بررسی داستان گل های زوال پاتریک مودیانو از منظر ژئوپوئتیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 17، شماره: 24
5 چالش‌ها و اختلالات ارتباط کلامی در آثار نمایشی ناتالی ساروت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 53، شماره: 3
6 فرایند تکرار در آثار نمایشی ساروت، پویایی زبان کلامی یا ایستایی آن؟ (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 36
7 لویی- فردینان سلین یا باز نمایی زبان عامیانه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 4، شماره: 7
8 مطالعه ی ارتباط «اساطیر ترکی- مغولی» با نقش«کوه» نگاره های شاهنامه ی دموت و جامع التواریخ (با رویکرد نشانه شناسی فرهنگی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 4، شماره: 2
9 نقد تفسیری یا نقد توصیفی؟ (تاثیر نقد بر خلاقیت های ادبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 2، شماره: 1