دکتر سیامک بهزادی

دکتر سیامک بهزادی عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دکتر سیامک بهزادی

Dr. siamak behzady

عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر گرمایش جهانی بر سفیدشدگی اکوسیستم های مرجانی در برخی جزایر خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 2
2 ارزیابی اثر پارامترهای اقلیمی در صید میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مولفه های اصلی (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 2
3 ارزیابی اثرات قاچاق گازوئیل بر ساختار اجتماعات ماکروبنتوزی خور لافت، جزیره قشم (خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 11، شماره: 3
4 ارزیابی ارتباط پراکنش ماهیان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در زیستگاه های مصنوعی (بندرسلخ و بندربستانه) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 2
5 استقرار زیستگاه مصنوعی براساس جوامع زیستی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 2
6 اکولوژی تغذیه شانک گوفر (Rhabdosargus haffara Frosska, ۱۷۷۵) در آب های شمالی خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی اثرات پرورش میگو بر ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در خور تیاب، هرمزگان، ایران (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 5
8 بررسی بیان ژن Hsp۷۰ در آبسنگ مرجانی Acropora downingi (Wallace, ۱۹۹۹) در پاسخ به تنش حرارتی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی دانه بندی و کربن آلی رسوبات بستر جهت استقرار زیستگاههای مصنوعی در آبهای ساحلی هرمزگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 3
10 بررسی ساختار جامعه فیتوپلانکتونی در آب های ساحلی استان هرمزگان (مناطق قشم و بندر لنگه) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 2
11 بررسی کاربردها و پتانسیل های اقتصادی درختچه استبرق (Calotropis procera) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 2، شماره: 1
12 بررسی گروه های هم سن و الگوی بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol (Bleeker,۱۸۵۱، در آب های استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 4
13 پویایی جمعیت و زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک ماری (Scartelaos tenuis) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 1
14 پیراسنجه های رشد، نرخ مرگ و میر و نسبت بهره برداری ماهی زرده (Euthynnus affinis Cantor, ۱۸۴۹)، در آب های استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
15 تاثیر پروپیونیک اسید بر عملکرد رشد، شاخص های خون شناسی و آنزیم های گوارشی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 12، شماره: 3
16 تعیین اندازه بهینه چشمه در تور گوشگیر صید ماهی یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus (Linnaeus, ۱۷۵۸، در آب های استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 3
17 تعیین نرخ رشد، مرگ و میر و نسبت بهره برداری ماهی تون منقوش (Auxis thazard ) در آب های شمال خلیج فارس و دریای عمان (محدوده استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
18 تغییرات مکانی و زمانی جمعیت فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی قشم و بندرلنگه در استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 5
19 تنوع گونه ای ماهیان مناطق مرجانی جزیره لارک در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 4، شماره: 1
20 جغرافیای زیستی و پراکنش ماهیان غضروفی براساس شاخص های تنوع گونه ای در خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
21 کاربرد بیوفلاک و فیتوبیوتیک در آبزی پروری (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 5، شماره: 2
22 لزوم بکارگیری تورهای گوشگیر سطح با چشمه بهینه در صید سنتی تون ماهیان (مطالعات موردی) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 2، شماره: 1
23 مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های پرورش میگو در استان هرمزگان براساس مطالعات انجام شده در منطقه تیاب (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 4، شماره: 2
24 مطالعه جوامع زیستی به منظور استقرار زیستگاه مصنوعی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 3
25 مقاله علمی – پژوهشی: تغییرات مکانی و زمانی ماهیان در اجتماعات مرجانی (جزیره هنگام، خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 31، شماره: 6
26 یافته علمی کوتاه: بررسی علل سفید شدگی مرجان های شاخ گوزنی (Acropora spp.) جزیره هندورابی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 3
27 یافته کوتاه علمی : سه گونه از سپر ماهیان (Batoidfishes) خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر بادهای غالب بر روی صید میگوهای تجاری استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
2 ارزیابی تاثیر بیست ساله حجم روان آبهای ورودی خوریات بر صید میگوهای تجاری استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری
3 ارزیابی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر صید بیست ساله میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مولفه های اصلی (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
4 ارزیابی تاثیر زیستگاه های مصنوعی (Artificial reef) بر تنوع زیستی ماهیان زینتی و ماکول در آب های ساحلی شهر بندر عباس (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
5 ارزیابی روابط غذائی گونه های غالب درمناطق نوزادگاهی میگو خوران هرمزگان (خور های خمیر و لافت) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
6 ارزیابی ساختار جمعیتی اجتماعات ماکروبنتوزی متأثر از آب شیرین کن ها در خلیج فارس (مطالعه موردی، جزیره قشم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
7 ارزیابی سلامت شیلاتی زیست بوم خور یک شبه با استفاده از مدل اکوپساستان هرمزگان دریای عمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری
8 ارزیابی شرایط آلودگی و بوم شناسی مناطق نوزادگاهی میگو با استفاده از آزمون مولفه های اصلی (خور لافت) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
9 ارزیابی فراوانی و تنوع ماهیان مرجانی خلیج فارس(جزیره ابوموسی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران
10 ارزیابی نقش زیستگاه های مصنوعی در آبزی پروری در قفس و سیستم IMTA (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران
11 استراتژی رشدمرجان شاخ گوزنی (acropora spp) در آب های پیرامون جزیره لارک (خلیج فارس و دریای عمان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
12 Gillnet selectivity of longtail tuna based on morphometric data in Iranina coastal waters in Persian Gulf and Oman Sea (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
13 برآورد نرخ رشد و سلامت جوامع مرجان شاخ گوزنی (Acropora spp) در آب های پیرامون جزیره لارک (خلیج فارس و دریای عمان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
14 بررسی برخی از فاکتورهای فاضلابهای شهری در آبهای ساحلی شهر بندرعباس در خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
15 بررسی تغییرات میزان بارش بر صید میگو در آب های استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
16 بررسی رژیم غذایی ماهی هوور (Thunnus tonggol) و ماهی زرده (Euthynnus affinis) در آب های غرب دریای عمان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
17 بررسی روابط مختلف طولی وزنی در میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در صیدگاه های آبهای استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
18 بررسی شرایط فیزیکی آب و شاخص تنوع و تراز زیستی زیستگاه های مصنوعی جزیره کیش در سال 1390 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
19 بررسی نقش زیستگاه های مصنوعی در کاهش مواد مغذی پساب های شهری بندرعباس در خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
20 پویایی شناسی جمعیت میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در صیدگاه های استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
21 پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر ساختار زیستگاهی و تنوع گونه ای ماهیان آبسنگ های مرجانی در بوم سازگان های جزیره ای خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
22 پیراسنجه های رشد، مرگ و میر و ضریب بهره برداری ماهی هوور (Thunnus tonggol) در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (محدوده استان هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
23 تاثرات تغییر اقلیم بر تالاب های بین المللی هرمزگان، چالش ها و تهدیدها (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
24 تالاب ها و چالش های صید میگو (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
25 تجزیه تحلیل کرونا ویروس نوپدید ۲۰۱۹ (COVID-۱۹) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی
26 تخمین عرض منطقه تورکشی تور ترال کف در محاسبه توده زنده لنج های میگو گیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
27 تغییر ساختار جامعه فیتوپلانکتون در آب های خلیج فارس (استان هرمزگان) طی درودهه اخیر (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
28 تنوع و فراوانی ایکتیوپلانکتون و بنتوز در آبهای زیستگاه های مصنوعی در خلیج فارس ( بندر لنگه ) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 ذخایر میگو، تالاب ها و مدیریت صید (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
30 رویکرد استفاده از زیستگاه های مصنوعی در افزایش تنوع زیستی آبزیان درتغییر اقلیم خلیج فارس (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
31 شناسائی و بررسی روابط طول - وزن سپر ماهیان گزنده (DASYATIDAE) در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس و دریای عمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
32 شناسایی بستر و آبزیان مناطق صخره ای مرجانی آبهای ا طراف جزیره فارور با استفاده از روش مانتاتو (Manta Tow Survey) و SCUBA (١٣٧٨ -١٣٧٩) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
33 مروری بر اثر گرمایش جهانی بر سفیدشدگی اکوسیستم های مرجانی جهان و خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
34 مطالعه پساب ها در دو ایستگاه شرق و غرب شهر بندرعباس به منظور مدیریت ساحلی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 مطالعه شاخص صید بر واحد سطح سپرماهیان گزنده (dasyatidae) در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس و دریای عمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
36 مطالعه گونه های فرصت طلب و سفید شدگی مرجان Acropora sp. جزیره کیش خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
37 نشخیص دیستگاه های مطلوب ذخایر ساردین وموتور ماهی با استفاده از داده های محیطی دریا در آب های ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
38 نقش زیستگاه های مصنوعی در تغییر تنوع و CPUE ماهی های صخره ای در منطقه ملو (از توابع بندرلنگه در خلیج فارس) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
39 وضعیت پلانکتونهای گیاهی در خور لافت در استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران