هومن درخشانیان

 هومن درخشانیان Universal Scientific Organization, Enns, Austria

هومن درخشانیان

Hooman Derakhshanian

Universal Scientific Organization, Enns, Austria

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.