علیرضا خضریان

 علیرضا خضریان

علیرضا خضریان

Alireza Khezrian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب‏شناسی شکل و هویت بافتهای باارزش تاریخی شهری با هدف رسیدن به توسعه پایدارشهرینمونه موردی: بافت مرکزی شهر همدان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
2 ارزیابی فناوری های نوین سیستم های سازه ای پیش ساخته و ضرورت بهره گیری از آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
3 اکوتوریسم ،رویکردی برای آفرینش هم بستگی فضاو مکان در طراحی هتل اقامتی توریستی گنجنامه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
4 اکوتوریسم و طراحی پارامتریک در طراحی فضاهای گردشگری در دهکده توریستی گنجنامه همدان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
5 اندیشه های معماری در طراحی بنای قلعه والی (ایلام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
6 اندیشه های معماری های تک و تاثیرگذاری آن در معماری معاصر ایران (نمونه موردی ساختمان اداری فرشته تهران و صدا و سیمای مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
7 اندیشه یک معماری در آفرینش یادمان های آرامگاهی معاصر (نمونه موردی: آرامگاه خیام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
8 بازبینی معماری سنتی ایران با رویکرد معماری پایدار نمونه موردی قیاس یخچال میر فتاح ملایر و یخچال سنتی میبد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
9 بازتاب تفکر فولدینگ و تاثیر آن بر معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
10 بازتاب تفکر مدرنیسم و تاثیر آن بر معماری معاصر ایران نمونه موردی: (واکاوی آثار میرمیران از لحاظ فرم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
11 بازشناسی ایده شناشیل در نمای برجهای البحر و امکان سنجی بازآفرینی الگوهای معماری ایرانی بهره مند از تکنولوژی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
12 بازنمایی زیبایی شناسی در معماری ایران نمونه موردی سردر مسجد جامع یزد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
13 بازیابی نقش مصالح درشکل بخشی به معماری نوگرایی ایرانی ( نمونه موردی : نقش مصالح در بناهای آرامگاهی بوعلی سینا و آرامگاه خیام ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
14 بررسی پیشینه تحولات کالبدی تکیه بیگلربیگی در دوره قاجاریه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
15 بررسی زیبا شناسی در معماری معاصر ایران ( باتاکید بر بناهای آرامگاهی خیام و کمال الملک ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
16 بررسی ساختارهای طبیعت گرا و تاثیر آن بر شکل گیری آثار معماری تادایو آندو (نمونه موردی کلیسای نور کلیسای روی آب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
17 بررسی سقف های نوین کابلی و کمک آن به عنوان سازه نوین در معماری (نمونه موردی استادیوم المپیک مونیخ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
18 بررسی مفهوم خلوت در طراحی مرکز هم اندیشی هنر های نمایشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی
19 بررسی نقش باز شناسی بازار در شهر ملایر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
20 بررسی نقش سبک زندگی در تحول فضای معماری خانه ها (نمونه موردی: خانه های یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
21 بررسی و تحلیل شاخصه های معماری مسکونی و بومی در شهر ملایر و مقایسه آن با دوره ی معاصر بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
22 بررسی ویژگی های معماری و تاثیرات نور در کارهای تادایو آندو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
23 بکارگیری اصول و الگوهای معماری سبز در جهت کاهش مصرف انرژی در قالب طراحی هنرستان هنر و معماری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
24 بیمارستان اعصاب و روان با تاکیدی برتاثیرات روانشناسی محیط، گیاهان و عناصرطبیعی در بهبودی و کاهش مدت درمان بیماران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
25 پیش ساختگی و تاثیر انعطاف پذیری آن در تولید مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
26 پیشینه صنعتی سازی ساختمان در کشورهای اروپایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
27 تاثیر آیین اسلامی برمعماری داخلی و تحلیل روانشناختی محیطی د ربناهای تاریخی مطالعه موردی بنای تاریخی مسجدباغوارشهرتویسرکان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
28 تاثیر اندیشه ها و عقیده های اجتماعی در خانه ی درونگرای ایرانی (نمونه موردی خانه لطفعلیان ملایر ) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
29 تاثیر مصالح در هوشمند سازی ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
30 تاثیر معماری اکوتک به معماری مدرن- پارلمان آلمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
31 تاثیر معماری هایتک بر معماری معاصر ایران (نمونه موردی: ساختمان فرشته تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
32 تاثیر نور و اثر آن بر کیفیت و اداراک حسی فضا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
33 تبیین اصول طراحی مرکز هم اندیشی هنر های نمایشی با رویکردی به گفتمان اجتماعی (نمونه موردی پردیس سینمایی ملت) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی
34 تبیین گفتمان سنت و تجدد و تاثیر آن در شکل گیری معماری معاصر ایران (نمونه مور مطالعه: تآتر شهر و برج آزادی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
35 تبیین مفاهیم معماری گذشته و تاثیر آن در معماری معاصر ایران (نمونه مور مطالعه: مدرسه دارالفنون) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
36 تحلیل سازه های کابلی و کمک آن به عنوان سازه ی نوین در معماری (نمونه موردی پیست دوچرخه سواری معلق) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
37 تحلیل شاخصه های مفهومی و کالبدی آرامگاه های ایرانبا بررسی تطبیقی آرامگاه های بوعلی سینا و باباطاهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
38 تحلیل مولفه های ساختاری آرامگاه بوعلی و خیام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
39 تحلیل مولفه ی فن آوری های نوین و تاثیر آن در شکل گیری بناهای یادمانی (نمونه موردی: برج شهیاد آزادی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
40 تحلیل ویژگی های صنعتی سازی ساختمان در ایران (بررسی جایگاه اجتماعی و تحولات صنعتی سازی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
41 تحولات معماری ایران در آغاز معماری معاصر و تاثیر آن بر شکل گیری معماری بناهای آموزشی شهر همدان از سال 1299 تا 1320 ( با تکیه بر بررسی موردی دبیرستان شریعتی همدان ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
42 تحولات معماری ایران در آغاز معماری معاصروتاثیرآن بر شکل گیری معماری بناهای مسکونی شهر همدان در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
43 تزرسی تاثیز سازه های پیش ساخته بر انعطاف پذیری واحدهای مسکونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
44 تعامل سازنده نقش سازه در تجلی معماری پل های مدرن (نمونه موردی: پل طبیعت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
45 تکنولوژی و تاثیر آن در پیدایش معماری معاصر ایران (نمونه موردی: خانه شریفی ها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
46 توجه به معماری پایدار در معماری معاصر ایران( باتاکید برطرح مرکز آموزش مدیریت صنعتی در کردان کرج، و سفارت ایران در سیول اثرفرهاد احمدی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
47 چالش ها و افق های صنعتی سازی ساختمان در ایران (بررسی نظری برنامه های تدوین شده ی توسعه ی ملی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
48 حس وحدت درمعماری معاصرایران باتاکید برخانه دریابندری و آذربا اثرایرج کلانتری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
49 روش های نوین ساخت در طراحی بناهای درمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
50 روش های نوین ساختمانی و نقش آن در ایجاد کیفیت اثر معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
51 روشهای کاربرد مصالح هوشمند درمعماری آینده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
52 رویکرد مدولار و پیش ساختگی در مسکن انعطاف پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
53 رویکرد مدولار و پیش ساختگی در مسکن انعطاف پذیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
54 ساختار تنسگریتی در طبیعت و اثر آن در معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
55 سنت و مدرنیسم، چگونگی تاثیر بر معماری معاصر ایران ( نمونه موردی: برج آزادی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
56 شناخت فضای خلوت در معماری خانه های سنتی ایران از دیدگاه سنت گرایی ( نمونه موردی : عمارت آصف در شهر سنندج ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
57 صنعتی سازی در ساخت بناهای مسکونی (با تکیه بر نقد و بررسی نمونه موردی شهرک اکباتان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
58 صنعتی سازی رویکردی نو در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
59 ضرورت توجه به طراحی پایدار در معماری عصر حاضر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری
60 طراحی بیمارستان اعصاب و روان با تاکیدی بر روانشناسی نور و رنگ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
61 طراحی خانه مهر، نگرشی به پیوند نسل ها (مرکز فرهنگی مختص میانسالان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
62 مرکزی مختص بازنشستگان و میانسالان راهی برای امید و آینده ای روشن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
63 معماری پایدار در معماری معاصر ایران ( با تاکید بر طرح مرکز آموزش در کردان کرج، و سفارت ایران در سئول اثر فرهاد احمدی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
64 مفهوم سازی و جایگاه معماری پایدار در عصر معاصر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری
65 مقایسه تطبیقی مدولار و پیمون و تاثیر آنها در شکل گیری اثر معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
66 مقایسه هنر اسلامی و هنر مسیحیت با تاکید بر مسجد و کلیسا (نمونه موردی: مسجد شیخ لطف الله و کلیسای ایاصوفیه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
67 موانع و راه کارهای صنعتی سازی ساختمان در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
68 نشق اقتصاد و سازگاری آن با روش های نوین صنعت ساختمان سازی (با تکیه بر تجربیات جهان و ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
69 نقش آب در معماری بومی سنندج(نمونه موردی عمارت سه گانه وکیل) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
70 نقش اندیشه های بنیادین در طراحی و معماری تادایوآندو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
71 نقش زیبا شناسی فرمی در معماری معاصر ایران(دوره پهلوی دوم)، نمونه موردی: تئاتر شهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
72 نقش ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان در پایداری معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
73 نقش سازه و تاثیر آن در پیدایش فرم در معماری معاصر ایران (نمونه مورد مطالعه: تیاتر شهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
74 نقش سازه های پوسته ای در شکل گیری فرم معماری و موزه ی حیدر علی اف باکو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
75 نقش صنعتی سازی ساختمان و تاثیر آن بر معماری معاصر ایران (با توجه به نمونه موردی شهرک اکباتان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
76 نقش عناصرخانه های تاریخی ایران د رپایداری اقلیمی ( حیاط مرکزی ) ( نمونه موردی خانه لطفعلیان ملایر ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
77 نقش فرهنگ در طراحی خانه های ایرانی؛ نمونه موردی: خانه لطفعلیان زند در ملایر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
78 نقش فناوری های نو و رهیافت آن در معماری معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
79 نقش و تحول صنعتی سازی و چشم انداز آن در برنامه های توسعه ی ملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
80 واکاوی تاثیر تکنولوزی بر پل های مدرن (نمونه مورد مطالعه: پل آلامیو و پل میلایو) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)