دکتر محمد حسین پور

دکتر محمد حسین پور دانشیار گروه مدیریت آموزشی

دکتر محمد حسین پور

Dr. mohammad hosseinpour

دانشیار گروه مدیریت آموزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review on Pathology of the Integration of Medical Education System with Health Services at Iran s Ministry of Health and Medical Education (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 3
2 آسیب شناسی پژوهشی اعضای هیات علمی رشته های علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 50
3 آسیب شناسی شیوه مستندسازی دانش فنی کارکنان و مدیران شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 39
4 اثربخشی مشاوره گروهی کنترل خشم با رویکرد مذهبی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 52
5 اثربخشی مهارت های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 34
6 ارائه الگوی آموزش الکترونیکی برای دانشگاه های علوم پزشکی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 2
7 ارائه مدلی به منظور تربیت مدیران خلاق با تاکید بر بعد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
8 ارائه مدلی به منظور تربیت مدیران خلاق: مطالعه موردی شرکت پتروشیمی عسلویه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 3، شماره: 6
9 ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در بخش غیردولتی: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 3
10 الگوی شایستگی های حرفه ای اعضا هیات علمی با رویکرد کارآفرینی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 2، شماره: 4
11 الگوی شایستگی های حرفه ای اعضا هیات علمی با رویکرد کارآفرینی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 3، شماره: 5
12 Energy Analysis of Utilizing Biomass Gasification to Partially Substitution Fossil Fuels in an IBG-GT-ST-Kalina Cycle (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
13 Identifying the Main and Secondary components Affecting Organizational Agility in the Petroleum University of Technology (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 5، شماره: 3
14 Investigating the Impact of Educational Spaces Painted on Learning and Educational Achievement of Elementary Students in Ahvaz, Southwest of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 2
15 Proposing an Effective Model for Improving Integration the Medical Education System with Health Services at Iran's Ministry of Health and Medical Education (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 11، شماره: 2
16 بررسی اثربخشی آموزش شادمانی به شیوه فوردایس بر افزایش شادمانی بیماران مبتلا به دیابت شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 42
17 بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 1
18 بررسی برنامه های درسی رشته آموزش و پرورش ابتدایی ازدیدگاه استادان علوم تربیتی به منظور ارتقای سطح آگاهی های زیست محیطی دانش آموختگان این رشته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
19 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی درونی مدارس جهت ارائه الگوی ساختاری کیفیت آموزشی( مورد مطالعه مدارس دوره دوم متوسطه نظری استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
20 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر چابکی کارکنان ستاد آموزش وپرورش آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 2
21 بررسی سرفصل برنامه تحصیلی دوره کاردانی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 4
22 بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز از دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 6، شماره: 3
23 پیش بینی آمادگی پذیرش تغییر کارکنان دانشگاه از روی مولفه های فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 10، شماره: 37
24 تبیین اثربخشی مدل الماس مدیریت زمان در کشت و صنعت های نیشکر (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 6، شماره: 18
25 تبیین رابطه بین باورهای فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهریاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
26 تحلیل عوامل تسهیل کار تیمی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 24، شماره: 4
27 تدوین الگوی کیفیت بخشی در آموزش و پرورش بر اساس سرمایه اجتماعی و کارایی درونی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 1
28 رابطه سرسختی روانشناختی و انگیزه پیشرفت با فرسودگی شغلی کارکنان منطقه 6 دانشگاه آزاداسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 31
29 رابطه ی تاب آوری و سرزندگی تحصیلی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 2
30 شناسایی عوامل موثر در بهبود آموزشهای ضمن خدمت مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفهای علوم پزشکی؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 1
31 شناسایی واولویت بندی عوامل اثرگذار بر مدیریت ارزش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 36
32 طراحی الگوی سرمایه فکری فرهنگ محور در دانشگاه‌ها ی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 2
33 طراحی مدل ارزیابی وضعیت سرمایه فکری با رویکرد بهبود بهره وری(موردمطالعه: دانشگاه های کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 2
34 کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده و رابطه ی آن با مدیریت دانش در کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 1
35 نقش باورهای فراشناختی و خودکارآمدی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی درشهریاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 1
36 نقش درس هدیه های آسمانی بر پیشرفت اعتقادی دانش آموزان ابتدایی شهرستان لالی از منظر معلمان و اولیاء (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 1
37 نگرش استادان علوم تربیتی به سرفصل برنامه های تحصیلی رشته کاردانی و کارشناسی آموزش ابتدایی در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثربخشی روش تدریس حل مساله بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدائی شهرستان ماهشهر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 آسیب شناسی بازار دانش در سازمان ها و ارائه راه کار جهت کاهش عوامل آسیب رسان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
3 آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات با استفاده از مدل i3C در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
4 اثر تناسب استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی بر عملکرد ادارات آموزش و پرورش خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
5 ارائه الگوی آینده پژوهی در توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: مدیران آموزش و پرورش استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
6 ارزیابی رابطه بین ارزش های فرهنگی هافستدومدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
7 اعتبارسنجی مقیاس نگرش زیست محیطی جهت سنجش نگرش معلمان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 الگوی شایستگیهای استراتژیک مدیران دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از دیدگاه (مدظلهالعالی)، بسترساز تحقق مدیریت علمی در کشور (ره) امام خمینی و مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
9 امکان سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره وری آسیایی در آموزش و پرورش شهر شادگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
10 اولویت بندی فرصت های شغلی مهم در صنعت به منظور تدوین و طراحی رشته های مهارتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
11 اهمیت استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
12 اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها با تاکید بر تسهیم دانش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
13 The effect of intellectual capital on organizational performance: the role of organizational agility among employees of Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
14 The Impact of Demographic Characteristics on Employees'Performance Dimensions (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
15 بررسی اثر اعتیاد به اینترنت بر کارکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
16 بررسی اثربخشی آموزش خانواده درمانی به شیوه ستیر بر کاهش تعارضات زناشویی و بهبود سطح ارتباطات زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده بهداشت و درمان طب صنعتی نفت اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
17 بررسی اثربخشی توانمندسازی روانشناختی برسازگاری شغلی و سرزندگی پرستاران بیمارستان آپادانا شهراهواز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
18 بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت در شرکت نفت آغاجاری بر اساس مدل کرک‌پاتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
19 بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
20 بررسی استراتژیهای منابع انسانی و انتخاب استراتژی منطبق با آموزش وپرورش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
21 بررسی بازار کار دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
22 بررسی تاًثیر سرمایه فکری بر چابکی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
23 بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر عملکرد انطباقی با نقش میانجی هوش تجاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
24 بررسی تاثیر سبکهای مدیریت تعارض بر عملکرد با متغیر میانجی استرس شغلی دبیران مدارس هیات امنایی شهر آبادان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران
25 بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر یادگیری خود راهبر کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
26 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مطالعه ی موردی: اداره آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر) (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
27 بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعیCSR بر عملکرد کسب وکار از طریق نقش خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
28 بررسی تاثیر مولفه های هوشمندی رقابتی و تصویر شرکت بر رضایتمندی مشتریان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
29 بررسی تاثیر مولفه های هوشمندی رقابتی و تصویر شرکت بر رضایتمندی مشتریان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
30 بررسی تاثیر مولفه های هوشمندی رقابتی و تصویر شرکت بر رضایتمندی مشتریان (مورد کاوی شرکت رایانه گستر فرزانگان اهواز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
31 بررسی تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی بر ابعاد عملکردی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
32 بررسی تاثیر هوش کسب و کار در پاسخگویی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
33 بررسی تاثیرمولفههای مدیریت دانش بر موفقیت سازمانی با تاکیدبر نقش میانجی نوآوری سازمانی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش اهواز سال تحصیلی 95 - 94 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
34 بررسی رابطه استراتژی های آموزش ومشارکت با خودکارآمدی کارکنان اداره کل بنادر ودریانوردی خوزستان- منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
35 بررسی رابطه بین خودکارآمدی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر یاسوج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
36 بررسی رابطه بین کیفیت تعامل و قابلیت دسترسی خدمات الکترونیکی بانکی با رضایتمندی مشتریان شعب بانک سینا شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
37 بررسی رابطه پردازش شغلی و معناداری شغلی: یک بررسی مروری-تحلیلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
38 بررسی رابطه ساده و چندگانه دلزدگی شغلی و مولفه های آن با عملکرد شغلی کارکنان بیمه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
39 بررسی رابطه ساده و چندگانه فشارزاهای شغلی و مولفه های آن با دلزدگی شغلی2 کارکنان بیمه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
40 بررسی رابطه شادکامی با درگیری رفتارهای توسعه ای در آموزگاران زن آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
41 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت دانش با فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
42 بررسی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی و رابط آن با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
43 بررسی عوامل موثر بر مقاومت معلمان مقطع دبستان در برابر تغییر، در آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
44 بررسی عوامل موثردرجلب مشارکت نهادهای غیردولتی درحفاظت ازمحیط زیست مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
45 بررسی مهم ترین مهارتهای زندگی مورد نیاز دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی از دیدگاه دبیران و دانش اموزان استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
46 بررسی میزان آگاهی زیست محیطی دانش آموزان متوسطه دختر شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
47 بررسی میزان دستیابی به شاخص های صنعت سبز در شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
48 بررسی نقش آموزش و پرورش در تربیت سیاسی-اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی
49 بررسی نقش اخلاق حرفه ای برکیفیت زندگی کاری با میانجی گری مسئولیت پذیری در معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان خرمشهر (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
50 بررسی نقش عوامل درون سازمانی بر تقویت توانمندی های مدیریت دانش مطالعه موردی : شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
51 بررسی نگرش ایمنی و رابطه آن با رفتارهای ایمن کارکنان شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
52 بررسی نگرش کارکنان شرکت ملی حفاری ایران نسبت به صنعت سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
53 بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در شهرستان حمیدیه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
54 بررسی نگرش های زیست محیطی دانش آموزان مقطع دبیرستان (مطالعه موردی: شهرستان اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
55 بررسی و تعیین معیارهای موثر ارزیابی و اهمیت نسبی آنها بر انتخاب تامین کنندگان کالای شرکت لوله سازی اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
56 برنامه ریزی مدیریت استراتژیک و ارایه راهکارهای بهبود جایگاه برند مطالعه موردی صدا و سیمای بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
57 تاثیر هوش تجاری بر بعد انعطاف پذیری سازمانی راهی به سوی چابک سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
58 تاثیر هوش تجاری بر شایستگی سازمانی گامی در جهت چابک سازی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
59 تبیین رابطه بین باورهای فراشناختی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر یاسوج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
60 تبیین رابطه مکانیزم های پاداش وارزیابی عملکرد با خودکارآمدی کارکنان اداره کل بنادرودریانوردی خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
61 تعیین همبستگی میان نگرش زیست محیطی و سابقه آموزشی معلمان مقطع ابتدایی شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
62 رابطه بین استرس زاهای شغلی و ویژگی های شخصیت با کیفیت زندگی کاری معلمان شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
63 رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقهای خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
64 رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقهایخوزستان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
65 رابطه یادگیری سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) سازمان تامین اجتماعی اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
66 رویکرد آینده پژوهی به شناسایی شایستگی های نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
67 سنجش کیفیت خدمات الکترونیک و رابطه آن بارضایت مشتریان شعب بانک سینا شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
68 شناخت و تحلیل خشنودی شغلی کادر پرستاری بر اساس عوامل فشارزای سازمانی در بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
69 شناخت و تحلیل خشنودی شغلی کادر پرستاری بر اساس عوامل فشارزای مدیریتی- سازمانی در بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) اهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
70 شناسایی ریسک های زمانی پروژه های گروه ملی صنعتی فولاد ایران به روش Delphi (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
71 شناسایی و اولویت بندی ریسکهای زمانی پروژههای گروه ملی صنعتی فولاد ایران به روش تاپسیس فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
72 شناسایی و تجهیز مدیران به کارکردهای نوین در آموزش و پرورش با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: مدیران آموزش و پرورش استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
73 شناسایی و رتبه بندی ریسکهای موثر بر مدت زمان انجام پروژههای صنعتی در ایران به روش FMEA فازی مطالعه موردی: گروه ملی صنعتی فولاد ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
74 شناسایی و رتبه بندی ریسکهای موثر بر مدت زمان انجام تعمیرات سالیانه سد و نیروگاه مسجد سلیمان به روش تاپسیس فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
75 شناسایی و رتبه بندی ریسکهای موثر بر مدت زمان انجام تعمیرات سالیانه سد و نیروگاه مسجدسلیمان به روش FMEA فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
76 شناسایی ویژگی ها و شایستگی ها در توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: مدیران آموزش و پرورش استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
77 ضرورت بررسی نگرش و دیدگاههای زیست محیطی در میان اقشار تاثیرگذار جامعه جهت توسعه روند آموزش محیط زیست(مطالعه موردی: معلمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
78 ظرفیت سنجی فرصت های شغلی در صنعت به منظور تدوین و طراحی رشته های مهارتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
79 عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور شهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
80 فراتحلیل مطالعا ت تئوری های تغییر در سازمان آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
81 قابلیت سرعت عمل در راهبرد چابک سازی سازمانی با استفاده از هوش تجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
82 مدیریت آموزشی از دیدگاه نظریه آشوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
83 مقایسه روحیه آموزگاران نواحی 3 و 4 اهواز در سال تحصیلی 1395-96 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
84 مقایسه میزان آگاهی زیست محیطی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر اهواز و همدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
85 نقد و بررسی نظریه عمومی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
86 نقش باورهای فراشناختی و خودکارآمدی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی درشهریاسوج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
87 نقش باورهای فراشناختی و خودکارآمدی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی درشهریاسوج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
88 نقش خانواده درتربیت دینی فرزندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
89 نقش راهبردهای مدیریت ریسک در بهبود عملکرد مدیران شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
90 نقش نظام آموزشی و خانواده در افزایش کارایی افراد در سازمان و تاثیر آن در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی سازمان وخانواده؛ضرورت ها و اولویت ها
91 هوش تجاری ضرورتی اثر گذار برای راهبرد چابک سازی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها