علی جولای مفرد

 علی جولای مفرد استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری

علی جولای مفرد

Ali Jolaymonfared

استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.