اکبر صیاد کوه

 اکبر صیاد کوه دانشیار دانشگاه شیراز

اکبر صیاد کوه

Akbar Sayad kooh

دانشیار دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بودن یا نبودن : نگاهی بینامتنی بر ویلیام شکسپیر، احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 9
2 مقایسه و تطبیق داستان فرود از شاهنامه فردوسی با ترجمه بنداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 3