محمد امانی پور

 محمد امانی پور سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند

محمد امانی پور

Mohammad Amanipour

سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.