دکتر جواد ایروانی

دکتر جواد ایروانی دانشیار، گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر جواد ایروانی

Dr. Javad Iravani

دانشیار، گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پژوهشی در روایات ارتداد صحابه پس از رحلت پیامبرصلی الله علیه وآله (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حدیثی دوره: 1، شماره: 1
2 آزادی یا اجبار عقیده در موازنه میان لا اکراه فی الدین با آیات قتال (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 2
3 ادعای پاسخ گو نبودن حاکمان دینی در بوته نقد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 26، شماره: 122
4 ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تامین در فرض وجود بینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 13
5 اصل صداقت در قرآن و تحلیل موارد جواز کذب (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 10، شماره: 13
6 اصول و شاخصه های مصرف صحیح و کارآمد (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 28، شماره: 4
7 اصول و شاخصه‌های جریان توحیدی و غیر توحیدی در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 32
8 اعجاز قرآن در سنتهای اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 7، شماره: 13
9 انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 11، شماره: 15
10 انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 9، شماره: 15
11 بازخوانی روایات توریه و حکم آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 4، شماره: 2
12 بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 12، شماره: 22
13 بازخوانی موضوع «ارتداد» از زاویه اجبار بر تغییر عقیده در پرتو آموزه‌های قرآنی و حدیثی (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 38، شماره: 1
14 بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 3، شماره: 4
15 بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 6، شماره: 11
16 بررسی تفسیری فقهی آیه الا ما ظهر رهیافتهای تاریخی، شواهد حدیثی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 2
17 بررسی قاعده انحصار منشا کسب درآمد به «کار» (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 6، شماره: 9
18 بررسی قاعده ی فقهی، کلامی عدم مواخذه و مسیولیت فرد در قبال عملکرد دیگری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 45، شماره: 2
19 بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعده ای فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 2
20 پاسخ به شبهه بی عدالتی در احکام خمس (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه عبادی دوره: 3، شماره: 4
21 پژوهشی قرآنی-تفسیری در معرفی و تبیین تئوری توحید بنیان تقریب (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 27، شماره: 105
22 تاثیر روایات تفسیری بر آراء مفسران: مطالعه موردی داستان تماس شیطان با ایوب (دریافت مقاله) پژوهش نامه نقد آراء تفسیری دوره: 2، شماره: 1
23 تاثیر عملکرد انسان بر رخدادهای طبیعی از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 37، شماره: 3
24 تاملی بر اصلی ترین مبانی کلامی اقتصاد مقاومتی بر پایه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات قرآنی دوره: 9، شماره: 17
25 تحلیل انتقادی «نقصان عقول زنان» مبتنی بر کاربردهای واژه عقل در روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حدیثی دوره: 6، شماره: 11
26 تحلیل انتقادی ادعای «نظام اخلاقی تبعیض آمیز آموزه های اسلامی به سود مومنان» (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 40، شماره: 2
27 تحلیل انتقادی دلایل فقیهان بر «قتل»، «بردگی»، «منّ» و «فداء» اسیر جنگی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 52، شماره: 2
28 تحلیل روایات موهم تکفیر مبتنی بر مراتب کفر و ضلالت و اصطلاح شناسی قرآنی (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 8، شماره: 1
29 تحلیل فقهی گزاره حدیثی «لیس فی المال حق سوی الزکاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 2، شماره: 3
30 تحلیل قرآنی و روایی علت تشریع سهم «تالیف قلوب» در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآن دوره: 4، شماره: 4
31 جایگاه «تفریح و سرگرمی» در سبک زندگی رضوی و تاثیر آن بر تمدن سازی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 3، شماره: 11
32 چرایی ذکر مطالب مربوط به همسران پیامبر(ص) در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 38، شماره: 4
33 چیستی و امکانسنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزههای قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 6، شماره: 10
34 چیستی و قلمرو نظام اقتصادی قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 41، شماره: 3
35 زکات باطنی از دیدگاه فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 1
36 سبک زندگی اقتصادی در جامعه ی قرآنی و جامعه ی غربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 19، شماره: 97
37 کارآمدسازی مبحث حقیقت شرعیه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 1، شماره: 1
38 محدوده چالش و تعامل با بیگانگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 19، شماره: 35
39 موازنه ی آیات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 6، شماره: 2
40 نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 30
41 نقدی بر بازجستی در ادله عبادیت زکات و خمس (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 42، شماره: 1
42 نقش عملکرد افراد در وقوع حوادث طبیعی از دیدگاه روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حدیثی دوره: 2، شماره: 3
43 نگاهی به تاثیر فرهنگ بر پیشرفت اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 20، شماره: 101
44 نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیبشناسی و تامین آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 18، شماره: 33
45 واکاوی چارچوب و شاخصه های اعتماد به نفس در پرتو آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 12، شماره: 18
46 واکاوی در انگاره رویارویی دین و علم درمساله کرونا بر اساس آموزه های قرآن وحدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 12، شماره: 1
47 واکاوی مانع انگاری نفی تکاثر، تحقیر دنیا و محدودیت کمی مالکیت، برای تولید ثروت و سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآن دوره: 4، شماره: 3
48 واکاوی مسئله اختیاری بودن نیت اخلاص و آثار فقهی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه عبادی دوره: 2، شماره: 2
49 واکاوی مفاد «باید عمومی» و پیامدهای آن در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (ریشه های خشونت در جهان اسلام و اهمیت و اصول وحدت در راستای تحقق تمدن اسلامی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب
2 آزادی اقتصادی و دخالت دولت از دیدگاه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
3 ارتباط سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
4 بازخوانی گستره حکم سب از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی
5 سهم »تالیف قلوب« و نقش آن در تقریب و همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان ادیان (دریافت مقاله) همایش بین المللی گفتگوی ادیان و مذاهب؛ همزیستی مسالمت آمیز
6 مقایسه سبک زندگی اقتصادی در جامعه قرآنی با سبک زندگی غربی (اهداف و مبانی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
7 نقش آموزه های دینی و ارزش های معنوی در رشد اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر