دکتر مصطفی سلیمی فر

دکتر مصطفی سلیمی فر استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مصطفی سلیمی فر

Dr. Mostafa Salimi Far

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 10، شماره: 2
2 اثرات آزادسازی تجاری و رشداقتصادی برجریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
3 ارایه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا بر اساس مقایسه سیستم های مختلف قیمت گذاری در این بازار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 26، شماره: 17
4 ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه ی دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک: یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک های پانل دیتا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 2
5 ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی (مطالعه موردی مجتمع سه واحدی در شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 6، شماره: 11
6 ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
7 ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری دراقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 19، شماره: 3
8 اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 33
9 امکان سنجی و ارائه الگوی مدیریت بهینه درآمدهای نفتی (مورد مطالعه ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 13، شماره: 49
10 انتخاب قاعده مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انباره (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 27، شماره: 3
11 اندازه گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی رسانه بنیان با الگوریتم های یادگیری ماشین در ایران و تاثیر آن بر نرخ ارز (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 23
12 اندازه گیری شاخص نااطمینانی سیاسی اقتصاد ایران با رویکرد متن کاوی محتواهای خبری و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
13 اندازه گیری کارایی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سال های 1392-1354 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
14 اندازه گیری کارایی زیست محیطی: بررسی موردر نیروگاه های حرارتی تولید برق در استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 7
15 Estimating Production Gap and NAIRU in Iran's Economy by Using State-Space Model (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 24، شماره: 4
16 براورد ناپارامتریک و شبه پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس OP در براورد الگوی داده های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 13
17 بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز 1410انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برقمنطقه ای خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 23، شماره: 11
18 بررسی آثار خصوصی صنعت بیمه بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 18، شماره: 1
19 بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 22، شماره: 9
20 بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 79
21 بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران: کاربرد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 26، شماره: 85
22 بررسی تاثیر بازار های مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 11، شماره: 2
23 بررسی تاثیر برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در بانک های منتخب خصوصی و دولتی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 28، شماره: 21
24 بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی- اقتصادی بر رفتار تغذیه ای کودکان و نوجوانان، طی شیوع کووید-۱۹ (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 2
25 بررسی تاثیر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی: رهیافت اقتصادسنجی فضایی (مورد مطالعاتی کشورهای منتخب منا) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 27، شماره: 1
26 بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت با تمرکز بر کنترل فساد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 9، شماره: 2
27 بررسی تاثیر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت نفت خام های شاخص در کوتاه مدت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 24، شماره: 77
28 بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادیدر 42 کشور برتر در تولید علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 10
29 بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران:یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
30 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) (شواهدی از کشورهای منا (MENA)) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 11، شماره: 39
31 بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و اقلیمی بر تولید انرژی برق آبی در ایران با استفاده از مدل فیلتر کالمن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 8، شماره: 1
32 بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در شرایط تحریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 23، شماره: 87
33 بررسی تحلیلی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه آمریکای لاتین (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 23، شماره: 1
34 بررسی تغییرات کارایی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
35 بررسی توزیع ریسک در نسل های اول، دوم و سوم قراردادهای بیع متقابل توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 9
36 بررسی رابطه علیت و تاثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 13
37 بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 14
38 بررسی رابطه ی علی شاخصهای توسعه ی مالی و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 1
39 بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 31
40 بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار به روش آزمون نسبت واریانس (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 1، شماره: 5
41 بررسی مقایسه ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOT (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 15
42 بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم‌انباشتگی وکالمن فیلتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 25، شماره: 16
43 بررسی و مقایسه توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی و کشور طی سال های 90-1385 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 3
44 بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان و مقایسه آن با کل کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 54
45 بررسی همبستگی میان نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی با تاکید بر مقیاس-زمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 27، شماره: 19
46 به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 7، شماره: 13
47 بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 3
48 پیامدهای استراتژیک سناریوهای پیش روی سازمان شانگهای بر ژئوپلیتیک انرژی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 11، شماره: 40
49 تاثیر بازار مالی بر قیمت نفت خام شاخص جهانی و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 2، شماره: 1
50 تاثیر تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 8، شماره: 1
51 تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 6، شماره: 4
52 تاثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی های ناشی از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (۱۳۹۲:۴-۱۳۶۹:۱) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 3، شماره: 2
53 تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 24، شماره: 4
54 تاثیر نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخههای تجاری بر مطالبات شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیم و زمان- مقیاس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 85
55 تاثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه گذاری خصوصی در دو بخش ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 3
56 تاثیرات شیوع کووید ۱۹ بر پس انداز افراد در مشهد با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 25، شماره: 95
57 تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 1
58 تبیین و اولویت بندی عوامل انگیزشی موثر بر عرضه و تقاضای صکوک اجاره با استفاده از AHP فازی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 7، شماره: 25
59 تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزدسنتی و دستمزدکارایی دربخش صنعت اقتصادایران بااستفاده ازروش خطی گوک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
60 تحلیل ویژگی های فردی و انگیزه های رفتاری انجام فعالیت خیریه با رویکرد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 46
61 تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 13
62 تعیین استراتژی عملیاتی بهینه جهت راه اندازی سیستم CAES در بازار برق نوسانی-ساعتی دارای نفوذ بالای قدرت تجدیدپذیر بادی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 4
63 درجه تاثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 2
64 دولت و بازار در دوره پیامبر اسلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 7، شماره: 27
65 رابطه توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصادی(تحلیل مبتنی بر داده های تابلویی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 9
66 سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
67 شبیه سازی ایجاد شهر زیست محیطی کم کربن با بهره گیری از پسماندهای شهری و تکنولوژی فتوولتاییک: برنامه ریزی پایدار انرژی بخش شهری مشهد مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 17
68 قیمت گذاری لحظه ای - ساعتی تولید هیبرید برق با ورود حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر به سیستم تولید با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آنالیزی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
69 مطالعه میزان تاثیر برخی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحریم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 29، شماره: 97
70 مطالعه ی تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت برتقاضای برق این بخش و پیش بینی تقاضای برق صنعت با توجه به اصلاحات قیمتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 2
71 مقایسه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهای عضوOECD و کشورهای در حال توسعه:تحلیل مبتنی بر دادههای پانل (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 16، شماره: 29
72 ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 24، شماره: 14
73 نرخ ارز واقعی به عنوان سازوکار انتقال پولی جدید در اقتصاد ایران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 20، شماره: 4
74 نظم پذیری جمعی درون خانواده پدیده محوری در تاثیر پذیری عملکرد اقتصادی از آموزه های اسلامی مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
75 نقش دولت ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 22، شماره: 70
76 نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی 2013-2004 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 8
77 نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطق های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
78 یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 25، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی شاخص تجارت فرامرزی ایران با رویکرد تسهیل تجارت خارجی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
2 اثر رشد جمعیت ( با رویکرد اقتصاد دانش بنیان ) بر نوآوری در کشورهای منتخب OECD طی دوره زمانی ( 2013 - 1995 ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
3 اثردرآمدهای نفتی برتوسعه مالی دردو بخش بازار سهام و سیستم بانکی درکشورهای منتخب عضو اپک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
4 ارزیابی اقصتادی گسترش حیات شهری درترازهای زیرسطحی بافت پیرامون حرم مطهررضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
5 اندازه‌گیری فقردر مناطق شهری و روستایی استان خراسان جنوبی در سال 1389 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
6 بررسی تاثیر زیرساختهای مدیریت دانش بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری سطح تحصیلات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
7 بررسی تاثیر مالیات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو D8 طی دوره 2000 تا 2016 (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
8 بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر انجام فعالیت خیریه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار
9 بررسی حمله انکار سرویس DOS و ممانعت از سرویس در اینترنت اشیا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک
10 بررسی رابطه میان درآمد و میزان آلودگی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی
11 بررسی مقایسه ای قرارداد بیع متقابل و IPC از منظر راه حل های رفع تعارض منافع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
12 تاثیر اخلاق تجاری و مسئولیت اجتماعی بر نگرش برند مشتریمورد مطالعه: بانک آینده مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
13 تاثیر سرمایه انسانی بر کاهش بیکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی
14 تاثیرسرمایه انسانی برآلودگی های زیست محیطی FDI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
15 حکمرانی خوب در مدیریت شهری راهی به توسعه پایدار (نمونه موردی؛ حوزه برنامه ریزی شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار
16 درآمدی بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهی به عملکرد نهادهای خیریه در شهر مقدس مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
17 صکوک اجاره ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
18 مقایسه نظام مند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مکتب نهادی توسعه؛ افتراقات و تطبیقات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
19 نقش بازار سهام در تامین امور مالی توسعه اسلامی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
20 وضعیت محیط کسب و کار ایران و رویکرد بهبود نظام تامین مالی (دریافت مقاله) اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار