دکتر مریم محمدی

دکتر مریم محمدی دانشگاه هنر تهران

دکتر مریم محمدی

Dr. Maryam Mohammadi

دانشگاه هنر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی یک طرح شهری با بهره گیری از انگاره حق به شهر- مجتمع تجاری عرش آجودانیه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 5، شماره: 15
2 بازشناسی عوامل موثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونه موردی: خیابان چهارباغ عباسی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 37
3 برج مسکونی در قاب سینما؛ واکاوی نشانه شناختی ساختمان های بلند مسکونی در سینمای بعد از انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 74
4 برج مسکونی در لابه لای سطرهای یک رمان؛ خوانش معنای ساختمان های بلند مسکونی در بررسی رمان «ر ه ش» (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 97
5 بررسی زبان الگوی میادین تاریخی منطقه یزد و تدوین قواعد طراحی میادین شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 9، شماره: 14
6 تبیین عوامل موثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه نمونه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 2، شماره: 1
7 تحلیلی بر الگوی کدگذاری متاثر از قدرت در لایه های متنی میدان بهارستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 9، شماره: 2
8 تحلیلی بر تاثیر رویت پذیری و دسترسی پذیری به نشانه ی شهری در ارتقاء خوانایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 2
9 تدوین فرآیند خلق فضاهای شهری قرائت پذیر و عوامل موثر بر آن مبتنی بر فهم و واکاوی نظریه های ترجمه؛ رهیافتی فرانظری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
10 تدوین مدل بهینه ارتباطات بین فرهنگی با هدف قوام بخشی به تجربه زیسته کاربران در فضاهای عمومی چندفرهنگی معاصر (مطالعه موردی: خیابان سی تیر، تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 1
11 سنجش تاثیرگذاری حمایت اجتماعی از زنان در انتخاب پارک بانوان و عمومی به منظور مشارکت در فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 27
12 شناسایی عوامل موثر بر حس تعلق مکانی ساکنین شهرهای جدید با تاکید بر مدل های مکان و ارزیابی آن در شهر جدید اندیشه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 48
13 شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه های شهری با تاکید بر ابعاد زیبائی شناسی و زیست محیطی (نمونه ی موردی: خیابان ولی عصر(عج)- شهر قشم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 10
14 کاربست اصول کشاورزی شهری در مقیاس محلات نمونه موردی: محله امام زاده یحیی در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 11، شماره: 46
15 مروری بر مفاهیم انتقال، دگرگونی و تغییرات محیط شهری و نسبت و ارتباط آن ها با یکدیگر (دریافت مقاله) فصلنامه ی پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط دوره: 2، شماره: 6
16 واکاوی اثرگذاری دگرگونی و تغییرات شهری بر دلبستگی مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 1
17 واکاوی تغییرات معنایی منظر شهری بر مبنای رویکرد نشانه شناسی (نمونه موردی: منظر کلان شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ابعاد ترافیکی احداث ایستگاه های مترو بر محلات هم جوار در شهر تهران (نمونه مطالعاتی: ایستگاه مترو علم و صنعت و دانشگاه شریف) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 ارزیابی فرم بافت ارگانیک محله تجریش شهر تهران مبتنی براصول طراحی فرم محلات شهری کم کربن (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
3 ارزیابی مفهوم قلمروگرایی در ارتقا حس امنیت زنان در فضای محله ای (نمونه موردی: محله ایران، منطقه 12 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
4 اصول طراحی مرکز محله ی ایرانی- اسلامی با تاکید بر عنصر زمان (مورد پژوهی: مرکز محله ی چیذر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
5 افزایش هویت بصری کالبدی نمای خیابان های مسکونی مبتنی بر رویکرد مردم محور (نمونه موردی: خیابان ولیعصر (عج) در جزیره قشم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
6 الگوی طراحی شهری مشارکتی در رویکرد شهرسازی کوچک مقیاس در بافت های فرسوده با تکیه بر تکنیک نقشه اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
7 باز آفرینی سبک زندگی ایرانی اسلامی در معماری لوکیشن های سینمایی نمونه موردی فیلم مادر و یک حبه قند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی
8 باز شناسی عوامل موثر بر تحقق مفهوم فضای شهری شاد از خلال بررسی تجارب جهانی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
9 بازشناسی ابعاد و شاخص های زیبایی شناسی در نمونه شهرهای اسلامی دورهایلخانینمونه موردی :شهرهای ابواب البر- نمونه ربع رشیدی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
10 بازشناسی اصول و ملاحظات کالبدی- عملکردی در شکل گیری محله های کم کربن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
11 بازشناسی عوامل و شاخص های فضاهای رهاشده (مورد پژوهش: پل امامعلی (ع) شهر قزوین) (1) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
12 بررسی اصول برنامه ریزی محله محوربا تاکید بر هویت تاریخی محله نمونه موردی: محله سنگلج تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
13 بررسی تاثیر ابرپروژه های شهری بر حس تعلق اجتماعی در محلات شهری مجاور (مطالعه موردی: بزرگراه امام علی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
14 بررسی تاثیرگذاری احداث ایستگاه مترو فرامحله ای بر پایداری اجتماعی محلات همجوار (محدوده مطالعاتی: ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 بررسی سه گانه فضایی لوفور و تحقق فضای زیسته در نمونه میدان بهارستان با تاکید بر مفهوم حق به شهر (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
16 تحلیل ابعاد زیست محیطی نما در ساختمانهای مسکونی (نمونه موردی: خیابان ولی عصر (عج)، قشم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
17 تحلیلی بر بازآفرینی فرهنگ-مبنا با تاکید بر شاخص های عملکردی فضاهای مدنی- نمونه موردی: محله سنگلج تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
18 تدوین شاخص های پارکینگ کاربری تجاری در مناطق شهری (نمونه موردی: منطقه 1شهرداری رشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
19 تدوین شاخص های طراحی نوار ساحلی جاذب گردشگر با تکیه بر تحقق کیفیات مورد انتظار از بعد زیست بوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
20 تدوین شاخصهای طراحی فرم مناسب شهری مبتنی بررویکرد پدافندغیرعامل نمونه موردی: محله پیرسرای رشت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 دستیابی به شاخص های بازآفرینی شهری پایدار به منظور ارتقا هویت تاریخی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
22 راهکارهای طراحی خیابان های شهری سرزنده با رویکرد شهر شاد (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
23 سایبرنتیک و هنر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
24 سایبرنتیک و هنر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
25 سنجش تاثیرپذیری رفتار زنان در فضاهای محله ای متاثر از الگوهای اجتماعی- فرهنگی (نمونه موردی: محله امام زاده یحیی در منطقه 12 و محله زرگنده در محله 3 شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
26 سنجش تاثیرگذاری احداث پل های شهری بر مطلوبیت فضایی از دیدگاه ساکنان محلات بلافصل، نمونه موردی: پل امام علی (ع) شهر قزوین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
27 کاربست شهرسازی کوچک مقیاس در بافت فرسوده (مورد پژوهشی: محله تسلیحات،منطقه هشت تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
28 کندو کاوی بر ملاحظات و اصول طراحی ومکانیابی پارکینگ های تجاری در کلان شهر ها - نمونه موردی شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
29 هویت شهری و معماری فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار