پروفسور نبی اله دهقان

پروفسور نبی اله دهقان دانشیار دانشگاه مالک اشتر

پروفسور نبی اله دهقان

Prof. nabi ollah dehghan

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تفکر راهبردی مدیران ارشد و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 19
2 ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 68
3 ارائه مدل زیر ساختارهای چهارگانه در جهت پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیک در صنایع غذایی تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 3، شماره: 2
4 ارائه نظریه بومی جهاد اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش نظریه زمینه‎ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 11، شماره: 41
5 الگوی آیندهنگاری راهبردی دفاعی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 14
6 الگوی پارادایمی مقابله با تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 4
7 برنامه ریزی راهبردی موزه ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 6، شماره: 16
8 تاثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
9 تاثیراستراتژی های بازاریابی ارتباطی بر عملکرد اقتصادی نمایندگی های مجاز شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 1
10 تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 3
11 تبیین جهت گیری راهبردی (اهداف، دکترین و سیاست) بازرگانی و تجارت خارجی مبتنی بر قانون اساسی و اسناد بالادستی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 7، شماره: 25
12 تبیین روششناسی مناسب در کنترل استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 17، شماره: 66
13 تبیین گفتمان ولایت فقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ساختاری تفسیر
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۸.۱۱.۱ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 38
14 تبیین و آزمون راهبرد تعامل قابلیت های یادگیری، نوآوری و مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 9
15 مدل جذب و نگهداری مشتریان راهبردی نظام بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 27
16 مدل سه مرحله‌ای مدیریت خشم برای مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 3
17 مدل مفهومی تولید صادرات محور در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 32
18 مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستم های بازاریابی بین الملل و اثر آن بر عملکرد صادراتی مورد: صنعت خدمات فنی و مهندسی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 17
19 مقاله پژوهشی: تاثیر رهبری تحولگرا و تبادلگرا بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه سازمان آموزشی- نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 13، شماره: 1
20 مقاله پژوهشی: تبیین مولفههای تعالی سازمانی در نیروی زمینی ارتش ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 12، شماره: 3
21 مقاله پژوهشی:تدوین الگوی راهبردی بازاریابی محصولات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 11
22 مقاله پژوهشی:صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 9
23 مقایسه دیوان سالاری دانشکده های مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی براساس الگوی مینتزبرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 63
24 نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Survey on Relationship between of structural capital and intellectual capital of organization (Case study: Iranian Privation Organization) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 ارائه الگوی بهبود عملکرد صادراتی : باتاکید بر اثر هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی ( مورد : صنعت خدمات فنی و مهندسی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 استراتژی های تامین مالی در سازمانهای قطارشهری(مترو) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
4 الگوی دفاع آینده ساز مبتنی بر بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) با رویکرد تحلیل لایه ای علت ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)
5 الگوی مناسب و اثربخش فرماندهی نظامی منطبق با نظام مدیریتی اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی
6 بررسی سیاستگذاری گردشگری ایران و مشکلات و محدودیتهای آن (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
7 بررسی عوامل و استراتژی موثر بر تجاری سازی محصول در شرکت های دانش بنیان شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
8 بررسی، طبقه بندی و انتخاب استراتژی های ورودی به بازارهای بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
9 تاثیر عوامل مرتبط با ارایه خدمات بانکی بانک کشاورزی بر مشعوف سازی مشتریان شرکتی مورد مطالعه بانک کشاورزی شعب تهران بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
10 تاثیر عوامل مرتبط با کارکنان بانک کشاورزی بر مشعوف سازی مشتریان شرکتی مورد مطالعه بانک کشاورزی شعب تهران بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
11 تاثیر کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتریان بر مزیت رقابتی (مطالعه موردی بانک صادرات) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
12 تاثیر ویژگیهای مشتریان شرکتی بانک کشاورزی بر مشعوفسازی آنان از خدمات بانکی بانک کشاورزی مورد مطالعه بانک کشاورزی شعب تهران بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
13 تبیین ارتباط محرک های ارزش ویژه مشتری با رضایت مشتری (مورد مطالعه یکی از بانک های تخصصی شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
14 تبیین الگوی فرماندهی دانش بنیان از دیدگاه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی
15 تدوین استراتژی بازاریابی براساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
16 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانکها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
17 گونه شناسی استراتژی های مدیریت دانش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 نقش فرهنگ سازمانی درپیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش