دکتر جواد خدادادی سنگده

دکتر جواد خدادادی سنگده استادیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر جواد خدادادی سنگده

Dr. javad khodadi

استادیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی روان درمانی وجودی به شیوه ی گروهی بر افزایش بهزیستی روان شناختی مادران دارای کودکان سرطانی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 4
2 اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه گروهی بر فشارمراقبتی مادران کودکان تالاسمی‌ماژور (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 7، شماره: 3
3 Epidemiological Study of AIDS in Qom Province, Iran (دریافت مقاله) مجله کشت ها و گردش خون دوره: 2، شماره: 3
4 The prediction of couple burnout according to the general health and marital intimacy among Nurses (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی روایی و پایایی نسخة پنجم پرسش‌نامة سبک‌های هویت در گروهی از نوجوانان ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 2، شماره: 1
6 پیش بینی ازدواج موفق: نقش عوامل زناشویی موثر مبتنی بر بافت فرهنگی- اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 29
7 پیش بینی خودناتوان سازی تحصیلی براساس تاب آوری و سبک های هویتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 3
8 پیش بینی عملکرد خانواده براساس استحکام من و وضعیت هویت زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 67
9 تاثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 36
10 تاثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 36
11 تجارب پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت پایین (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 13، شماره: 52
12 تدوین الگوی مفهومی رضایت از ازدواج در بستر خانواده سالم: مبتنی بر بافت فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 41
13 رفتار پرخطرنوجوانان: نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 12، شماره: 48
14 ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه خانواده سالم نظامی ایرانی(IMHFQ) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 10، شماره: 39
15 ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه سلامت خانواده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 72
16 شناسایی دلایل شکل گیری تعارض زناشویی در دوران عقد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 48
17 شناسایی شاخص های ازدواج موفق: مطالعه ای کیفی واکتشافی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 25
18 شناسایی عوامل معنوی موثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
19 عوامل خانوادگی دخیل در سلامت خانواده های نظامی: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 21
20 عوامل زناشویی موثر بر سلامت خانواده های نظامی: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 24
21 مطالعة کیفی عوامل مذهبی مؤثر در شکل گیری خانوادة سالم براساس بافت فرهنگی اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 1، شماره: 1
22 مقایسه رفتارهای پرخطر در نوجوانان خانواده های نظامی و غیرنظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 2
23 مقایسه سلامت روابط زناشویی در زنان متاهل حوزوی و غیرحوزوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 26
24 نقش سازگاری در مراحل اولیه ازدواج در پایدارسازی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
25 نقش عوامل فرهنگی و رسانه ای‎ در پیش بینی حجاب زنان: مطالعه ای ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 33
26 نقش عوامل فرهنگی و رسانه ای‎ در پیش بینی حجاب زنان: مطالعه ای ملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تفاوت نسلی نگرش به زندگی زناشویی در سه نسل از مردان ساکن شهر اراک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
2 بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی، سلامت خانواده اصلی و کیفیت زندگی زناشویی در زنان شاغل (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
3 بررسی عوامل روانشناختی موثر بر نیروی انسانی شرکت خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
4 نقش واسطه ای دلزدگی زناشویی در رابطه بین طرحواره های هیجانی و تعارض زناشویی پرستاران زن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس روانشناسی ،علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علوم انسانی