محمد پورمحمد شاهوار

 محمد پورمحمد شاهوار شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

محمد پورمحمد شاهوار

Mohamad Pour Mohamad Shahvar

شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.