مرتضی امیدیان

 مرتضی امیدیان دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتضی امیدیان

Morteza Omidian

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 26
2 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعینوجوانان پسر کمتوان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 21
3 The effect of in-service Training Courses on the development of Teachers’ Psychological Knowledge at Kindergartens and Pre-schools Affiliated to Welfare Centers in the north of Khuzestan (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات دوره: 1، شماره: 1
4 رابطه علی ذهن آگاهی و انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی با میانجی چشم انداز زمان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 53
5 نقش اهداف پیشرفت، باورهای معرفت شناختی و کیفیت تجارب یادگیری در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 2
6 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مدیریت تعارض در دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی میزان دانش نظری دبیران از شیوه یادگیری پژوهش مدار: مطالعه موردی مدارس متوسطه کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 بررسی اثربخشی آموزش روشهای نوین تربیتی خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
3 بررسی مفهوم چشم انداززمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
4 بررسی موردی دیدگاه ها، اعتقادات و چگونگی زیست اجتماعی زنان دارای اختلال ازدواج به وصال نرسیده (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
5 بررسی نقش آموزش روش های نوین تربیتی خودتنظیمی بر دروس تخصصی هم چون ریاضیات در دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
6 تاثیر آموزش رسمی بر سبک های هویت و هویت ملی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
7 تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مولفه های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفه های هوش هیجانی دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی (دوره دوم) شهرستان شادگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
8 رابطه جهت گیری زمان با اهمال کاری در دانشجویان دانشگاه یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
9 رابطه چندگانه اهمال کاری و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
10 رابطه مولفه های هیجان های تحصیلی با مولفه های التزام تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
11 طراحی مانتو برای دختران نوجوان شهر یزد بر اساس شرایط فرهنگی و اقلیمی با بهره گیری از لباسها و المانهای تمدن هخامشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
12 مقایسه اهمال کاری سازمانی درمعلمان ابتدایی مرد و زن شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
13 هویت بزرگسالی و سلامت روانی در کارکنان دانشگاه (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران