دکتر مهدی حسینی

دکتر مهدی حسینی استاد،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر مهدی حسینی

Dr. Mehdi Hosseini

استاد،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بارگذاری انفجار روی پایداری رمپ قره چنگول در معدن سرب و روی زهآباد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 3
2 اثر تنش حرارتی بر فشار شکست و تنش های اصلی در فرآیند ایجاد شکست هیدرولیکی در محیط سنگی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 4، شماره: 1
3 اثر چرخه های حرارتی روی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن الیافی و مقایسه آن با بتن بدون الیاف (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 27
4 اثر دمای انجماد در فرآیند انجماد- ذوب بر خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 29
5 اثر سیکل های تر شدن – خشک شدن بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی ملات سیمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 26
6 اثر فرآیند گرم شدن سرد شدن روی چقرمگی شکست مود I سنگها (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 5
7 اثر فرآیندهای یخبندان- ذوب و گرمایش – سرمایش بر نفوذپذیری ماسه سنگ لوشان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 3، شماره: 4
8 ارائه مدلی برای تخمین فشار شکست هیدرولیکی در سنگ های کربناته چاه های نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 3، شماره: 1
9 ارایه یک رابطه تجربی برای تخمین چقرمگی شکست مود I سنگ حاصل از آزمایش روی نمونه SCB با استفاده از مقاومت کششی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 2
10 استفاده از آزمایش برزیلی برای تخمین سریع چقرمگی شکست مود I (مطالعه موردی: سنگ توف کرج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 20
11 Investigating the Effect of Face Pressure on Ground Settlement in Tunneling with Earth Pressure Balance (EPB) Shield (Case Study: Qom Metro Line A) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 12، شماره: 5
12 بررسی آزمایشگاهی اثر درجه حرارت بر خزش سنگ نمک تحت فشارهای همه جانبه (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 23
13 بررسی اثر مدول الاستیسیته و فشار جانبی روی چقرمگی شکست مود I نمونه های گچی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
14 بررسی کارایی مدل های رفتاری متداول خاک در پیش بینی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل در خاک های درشت دانه به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 3، شماره: 2
15 بررسی های کانی شناسی، زمین شیمی و میانبارهای سیال در کانسار مس آق دره، منطقه طارم، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 2
16 تاثیر باران های اسیدی بر خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ تراورتن (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 6، شماره: 3
17 تاثیر تغییرات دمای ناشی از آتش سوزی و سرد شدن بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی سنگ تراورتن (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 5، شماره: 2
18 تاثیر سیکل های تر - خشک شدن بر خواص فیزیکی، مکانیکی و گسیختگی ماسه سنگ (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 4، شماره: 1
19 تخمین خصوصیات مهندسی سنگ مارن با استفاده از آزمایش پانچ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 4
20 زمین شیمی و کانه زایی پهنه کانسنگ یال شرقی در کانسار روی-سرب- باریت مهدی آباد، استان یزد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 30، شماره: 1
21 طراحی سلول و ایجاد دستگاه آزمایش برای اندازه گیری نفوذ پذیری شعاعی در سنگها (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 1، شماره: 4
22 مدل سازی آزمایشگاهی و عددی شکست هیدرولیکی در ماسه سنگ های لوشان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 12، شماره: 3
23 مدلسازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
24 مطالعه آزمایشگاهی اثر الیاف ترکیبی شیشه و پلی پروپیلن بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن و ملات سیمان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 7، شماره: 2
25 مطالعه آزمایشگاهی اثر تنش حرارتی بر فشار شکست هیدرولیکی ماسه سنگ لوشان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 4، شماره: 2
26 مطالعه آزمایشگاهی برای تعیین ضریب انبساط حرارتی سنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 25
27 مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر ژئومتری ترک ایجاد شده در دیواره چاه، بر روی فشارشکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 24
28 مطالعه رویداد دگرسانی پیرامون توده نفوذی جنوب بویین زهرا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
29 ناهمسانگردی خواص مکانیکی ماسه سنگ (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An empirical relation for estimating mode I fracture toughness of rock (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
2 Assessing the effect of delay blasting on measuring the size distribution of blasted rock at Alvand Qoly limestone mine (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
3 اثر اندازه دانه های ماسه بر روی خصوصیات مکانیکی ماسه سنگ سست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
4 اثر جریان شعاعی سیال منفذی بر روی پایداری چاههای نفت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 اثر زاویه تقاطع دو ناپیوستگی بر روی پایداری تونل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
6 اثر زاویه درزه بر روی تمرکز تنش حول حفریات زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
7 اثر ساخت و بافت سنگ توف بر روی ویژگیهای مهندسی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 ارائه برنامه رایانه ای برای بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 ارائه یک رابطه تجربی برای تخمین چقرمگی شکست مود I سنگ ها با استفاده از اندیس بار نقطه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
10 استفاده از روش Directed Band Ratio در تشخیص کانی های رسی و تفکیک آنها از پوشش گیاهی در منطقه شهر بابک (استان کرمان) (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
11 استفادها ز روشهای تحلیلی و عددی برای تخمین نشست سطح زمین ناشی از حفاری مکانیزه قطعه شرقی - غربی تونل خط هفت متروی تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
12 الونیت زایی در منطقه طارم (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 انتخاب مناسب ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
14 برآورد تجربی و تحلیلی نشست سطح زمین ناشی از تونل سازی باسپرEPB مطالعه موردی، خط 2 متروی مشهد) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 بررسی اثر خصوصیات دیواره گسل بررفتار مغارهای زیرزمینی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
16 بررسی اثر سختی برشی، سختی نرمال و نسبت تنش افقی به قائم بر میزان دبی آب ورودی به تونل با استفاده از نرم افزار UDEC (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی اثر گردگوشگی و تعداد سیکل های ترشدگی - خشک شدگی بر روی شاخص دوام وارفتگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
18 بررسی اجمالی مطالعات انجام شده در زمینه تحلیل دینامیکی فضاهای زیرزمینی در اثر بارهای ناشی از انفجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
19 بررسی پراکندگی عناصر جهت مطالعه کانه زایی رگهای طلا در چنگوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
20 بررسی تاثیر پرده آ ببند برخطوط جریان و توزیع فشارمنفذی در سد کارون 4 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
21 بررسی تاثیر شیب زمین بر روی نیروهای داخلی و ممان خمشی سیستم نگهداری بتنی تونل با استفاده از نرم افزارFLAC2D (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
22 بررسی تأثیر سرعت امواج طولی و چگالی خشک بر روی چقرمگی شکست مود I سنگ ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
23 بررسی تأثیر شیب سطح زمین بر روی پروفیل نشست سطح زمین در اثر تونلسازی با استفاده از نرمافزارFLAC2D (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 بررسی روابط کانی شناسی دگرسانیهای اسید - سولفات در آتشفشانیهای سنوزوئیک بخشی از زون طارم (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
25 بررسی قابلیت نرم افزار Examine در تحلیل پایداری حفرات زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 بررسی قابلیت نرم افزار PHASES در تحلیل پایداری حفریات زیر زمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
27 بررسی کانسارها و آثار معدنی آلونیت و توزیع اقتصادی آن در زمین (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 بررسی معیار شکست های هوک و براون، بینیاوسکی و جانستون در خصوص تخمین مناسب مقاومت ماسه سنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
29 بررسی مقدماتی طلا در منطقه زرهکان (غرب قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 بررسی ناهمسانگردی در مقاومت تراکم تک محوری و خواص الاستیک استاتیک ودینامیک ماسه سنگ اطراف لوشان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
31 بررسی نقش عناصر درگرانودیوریت سامن به عنوان مولد ذخایر اسکارن در منطقه (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
32 پیش بینی نرخ نفوذTBM به تفکیک واحدهای زمین شناسی درتونل انتقال آب گلاب قطعه 1 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
33 تأثیر ساخت و بافت سنگ های آهکی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 تجزیه و تحلیل لرزش زمین ناشی از انفجار در معدن سنگ آهک الوند قلی سیمان کردستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 تحلیل پایداری بخشی از سطوح شیبدار مشرف به مخزن ذخیره سازی آب سد آزاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
36 تحلیل پایداری تونلهای آب برنیروگاه سدخرسان 3 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
37 تحلیل پایداری سطوح شیبدار مشرف به نیروگاه سد خرسان 3 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 تحلیل پایداری قطعه شرقی - غربی تونل خط هفت متروی تهران بعد از نصب سیستم نگهداری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
39 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل زاگرس (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
40 تحلیل حساسیت برروی پارامترهای روش های مختلف پیش بینی نرخ نفوذ ماشین تونل زنی تمام مقطع در سنگ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 تحلیل گوه ای تونل انحراف آب سد تبارک آباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 تحلیل نشست ناشی از حفاری تونل خط یک متروی تبریز به کمک روشهای تحلیلی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
43 تخمین میزان سایش سنگ با استفاده از خصوصیات مکانیکی و فیزیکی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
44 تعیین پارامترهای برشی توده سنگ با استفاده از برنامه رایانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
45 تعیین سایندگی سنگ های توف به کمک آزمایش LCPC (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 تعیین سیستم نگهداری تونل شماره 16 راه آهن میانه - اردبیل (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
47 تعیین مقدار فشار سینه کار با استفاده از روش عددی در بخشی از قطعه شرقی_غربی تونل خط هفت متروی تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 توزیع عناصر درطول پروفیل قائم چاه شماره 8 میدان زمین گرمایی سبلان(دره موئیل، مشکین شهر) طی فرآیند دگرسانی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
49 تهیه برنامه رایانه ای برای پیش بینی نرخ پیشروی ماشن های تونل زنی تماممقطعبا استفاده از روش RMI (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 زمین شناسی و کانی زایی درکانسار سرب- مس- روی عباس آباد قزوین، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
51 ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی قافلانکوه‚جنوب بوئین زهرا‚قزوین (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
52 ژنز کانسارهای پلی متال منطقه آوه - الموت (شمال شرق قزوین) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
53 طراحی الگوی آتشکاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
54 عدم اختلاط ماگمایی در گدازه داسیتی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
55 کاربرد ردیاب های درنگی در بررسی خصوصیات هیدروزولوژیکی مناطق کارستیک - مطالعه موردی در منطقه کارستی گرین (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
56 کاربرد روش تجربی در بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
57 مدلسازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی به کمک سلول سه محوری هوک تغییریافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
58 مروری بر عملیات شکست هیدرولیکی در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
59 مروری بر مشکلات حفاری چاه های نفتی در سازندهای شیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
60 مروری بر مطالعات گذشته پیرامون اثر باران اسیدی بر روی خواص سنگها و بتن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
61 مروری بر مطالعات گذشته در خصوص اثر یخبندان-ذوب بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
62 مروری بر مطالعات گذشته در زمینه اثر سیکل های تر شدن – خشک شدن روی خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
63 مروری بر مطالعات گذشته در موضوع اثر درجه حرارت روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم سنگ ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
64 مطالعات اولیه امکان سنجی جهت تعیین روش ذخیره سازی زیرزمینی گاز فشرده در شهر اردبیل (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران