محسن سیفی

 محسن سیفی دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، ایران

محسن سیفی

Mohsen Seyfi

دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی دو خاندان ایرانی نوبختی و برمکی در شعر ابونواس اهوازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام دوره: 1، شماره: 1
2 دشواری ترجمه زبان عرفان (بررسی موردپژوهانه: غزلیات مختبه من دیوان شمس تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 5، شماره: 13
3 ریشه یابی تاریخی جامعه شناسی صلح در معلقه زهیر بن ابی سلمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام دوره: 1، شماره: 4
4 سیمای زن از دیدگاه فوزیه ابوخالد، شاعر معاصر عربی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 8، شماره: 28
5 مقایسه رویکرد سعادالصباح و پروین اعتصامی به مسائل اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 7، شماره: 25
6 نقد ترجمه محمد الفراتی از اشعار حافظ (بررسی موردی دو غزل 454 و 486) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 47
7 نقد تطبیقی آزادی زنان در اشعار سعاد الصباح و سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 6، شماره: 22
8 نقد و بررسی ترجمه شعر عرفانی با رویکرد نظریه لفور (بررسی موردی ترجمه محمد الفراتی از غزلیات حافظ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 8، شماره: 18
9 نقش تاریخی محمد الفراتی در ایجاد تعامل میان دو زبان فارسی و عربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام دوره: 1، شماره: 3
10 نمادپردازی عرفانی در قصیده «بکائیه الی حافظ الشیرازی» سروده عبدالوهاب البیاتی با نگاهی به تاثیر پذیری از حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 «روضه الورد» ذکر جمیل سعدی به زبان عربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
2 آسیب شناسی عوامل درونی و بیرونی سازمان تامین اجتماعی با استفاد از مدل swot (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 ارائه مدلی برای بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم سازمان یادگیرنده بر درگیری عاطفی ذهنی -کارکنان در صنایع تولیدی کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
4 بررسی تطبیقی وصف «گل» درشعر فارسی سبک خراسانی و شعر عربی عصر اندلس (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
5 بررسی حقوق شهروندی و ارتباط آن بر توسعه پایداری شهری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
6 بررسی مضامین سیاسی در رمان علمی –تخیلی «الأزمان المظلمه» نوشته طالب عمران (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
7 بررسی نقش اعتماد سازمانی در بهبود عملکرد و رضایت شغلی کارکنان در شرکت فولاد هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 تاثیر اعتماد الکترونیک بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
9 تاثیر رضایت شغلی بر چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
10 تاثیر سیرت نیکو مدیران بر استرس شغلی کارمندان تامین اجتماعی استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
11 تاثیر شایسته سالاری کارکنان بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت امرسان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
12 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر رضایت الکترونیک و وفاداری الکترونیک مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
13 تاثیرکیفیت خدمات الکترونیک جامع برتمایل به خرید مجدد الکترونیک موردمطالعه: کاربران خدمات الکترونیک بانک ملت شهراصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
14 تجلی ابر،بادوباران درشعرعربی اندلس و شعرفارسی سبک خراسانی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
15 تحلیل تأثیر ابعاد سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
16 سیمای شجاع دلان در آینه سروده های صوفیانه محمد الفیتوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
17 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شکایات مشتری و ارایه مدل رسیدگی به شکایات مشتریان سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
18 گونه های نفوذ فرهنگ فارسی در فرهنگ عربی در شعر شاعران ایرانی تبار عصر عباسی دوم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
19 گیل گمش، دو سومش الهی و یک سومش آدمی ،اسطوره یا واقعیت؟ (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
20 مروری بر: بررسی اهمیت نقش پدافند غیر عامل در امور شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
21 موتیف مرگ در شعر قیصرامین پور و فوزی المعلوف (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی