حمیدرضا فرتوک زاده

 حمیدرضا فرتوک زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حمیدرضا فرتوک زاده

Hamid Reza Fartouk Zadeh

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوسازی پویای سیستم آب منطقه تهران با هدف مدیریت موثر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 96
2 بحران فزونی مصارف نسبت به منابع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
3 تبیین مبانی فلسفی مطالعات پویایی شناسی سیستم با استفاده از رویکرد استقرایی:طبقه بندی پارادایمی از مدل های مطالعات پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 1
4 تحلیل محیط نهادی نو آوری در گذار به صنایع دفاعی فردا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 1
5 تغییرات مقطعی بازده: نقدشوندگی و اثر ریسک غیرسیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 26
6 تله های قابلیت در مسیر توسعه سازمانهای صنعتی دولتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
7 شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی شرکت های سرمایه گذاری مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری غدیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 2
8 کاربرد تجربی متدولوژی دلفی در ارایه نقشه ریسک های استراتژیک در نظام بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 29
9 مدلسازی پویای ترافیک کلانشهرها به منظور ارایه سیاستهای بهبود حمل ونقل نمونه موردی کلانشهرتهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
10 واکاوی خردمایه حاکم برسیاست ها و اقدامات کنشگران نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 8، شماره: 1
11 واکاوی مفهوم قابلیت های فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ی مدل مدیریت تغییر در توسعه محصولات جدید با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
2 الگوی پیشنهادی ارتقاء اثربخشی کارگاههای مهندس یارزش شرکت ایران خودرو از طریق بکارگیری ابزارهای برجسته ش شسیگما در برنامه کار مهندسی ارزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله
3 راهبری پروژه‌های بهبود در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
4 رویکرد تعالی ؛ دغدغه ها ، چالش ها وراه حل ها ( موردکاوی صنایع دفاعی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 غنی سازی مدل تعالی از طریق شش سیگما (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما
6 مدل سازی توسعه خوشه سنگ تهران با رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 مدلسازی دینامیکی توسعه محصولات جدید در شرکت های تولید کننده نرم افزارهای کامپیوتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
8 مدلسازی دینامیکی دانش مشتریان به منظور افزایش رقابت پذیری بنگاهها و مؤسسات تجاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش