رمضان کلوندی

 رمضان کلوندی

رمضان کلوندی

Ramezan Kalvandi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تأثیر گیاهان دارویی بادرنجبویه و مریم گلی بر دیسمنوره اولیه (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر میزان کلروفیل و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی بادرنجبویه ( Melissa officinalis L) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
2 اندوفیتها: تولید کننده متابولیت ها در گیاهان دارویی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
3 بررسی الگوی کشت برخی گیاهان پوششی استفاده شده در فضای سبز در کاهش میزان مصرف آب در شرایط آب و هوایی شهر کبود راهنگ (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
4 بررسی تاثیر رویش گاه های مختلف بر عملکرد ماده موثره گونه دارویی Teucrium polium در استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 بررسی تاثیر رویش گاه های مختلف بر عملکرد ماده موثره گونه دارویی Thymus fallax در استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 بررسی تنوع اسیدهای چرب و خصوصیات بذر در برخی از جمعیت های کتان سفید Linum album Ky. ex Boiss (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 بررسی تنوع فلوریستیک - اکولوژیک گونه گیاه دارویی Thymus fallax Fisch & C. A. Mey با استفاده از روش D.S.S در استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
8 بررسی تنوع گیاهان دارویی استان همدان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
9 بررسی تنوع مورفولوژیکی جمعیتهای کتان سفید Linum album Ky. ex Boiss. در شرایط کرج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 بررسی کمیت و کیفیت اسانس بومادران زرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
11 تأثیر اسانس گیاهان دارویی آویشن شیراز (Thymu vulgaris) بر روی حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculates) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
12 ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri Boiss از ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 سمیت تنفسی و اثر کشندگی اسانس گیاهان رزماری و رازیانه روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 شناسایی گیاهان دارویی و مرتعی معدن آهن گلالی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 مطالعه ویژگی های آناتومیکی برگ گونه دارویی Thymus fallax Fisch & C. A. Mey با استفاده از روش D.S.S در استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 معرفی 9 کموتیپ گیاه دارویی (Lamiaceae)Thymus eriocalyx در کشور ایران با استفاده از روش D.S.S (Determination of special station) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
17 مقایسه مقدار پولگون در اسانس Ziziphora clinopodioides subsp. Rigida (Boi ss.) Rech.f در چند رویشگاه استان همدان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار