ناصر میرسپاسی

 ناصر میرسپاسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- پدر مدیریت منابع انسانی ایران، عضو هیئت موسس و انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

ناصر میرسپاسی

Naser Mirsepasi

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- پدر مدیریت منابع انسانی ایران، عضو هیئت موسس و انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
2 سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
3 سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
4 شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 11
5 طراحی مدل حکمرانی آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 3
6 مدل نظام تامین و تعدیل منابع انسانی (کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
7 مدل نظام تامین و تعدیل منابع انسانی (کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
8 معرفی الگوی ارزشی سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 2
9 نقش مدیران حرفه ای در توسعه، ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ،آموزش ،پژوهش در سازمان های اداری ،خدماتی و تولیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
2 اثر سبک رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
3 ارزیابی همراستایی استراتژیک بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی. مورد مطالعه: شرکت های فعال در حوزه صنعت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
4 بانکداری الکترونیک ارتباط متقابل آن با بانکداری سیار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
5 بررسی اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در پژوهشگاه بین المللی زلز شناسی و مهندسی زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
6 بررسی استراتژیک ارتقا کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان(مطالعه موردی:شرکت مهندسی و ساخت نارگان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
7 بررسی تاثیر استفاده از مدل تیم سازی بلبین در عملکرد شرکت های فناور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
8 بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 تعیین نقش تعدیل کننده عوامل درون سازمانی بر رابطه بین عدالت سازمانی و تعهدسازمانی کارکنان مورد مطالعه: کارکنان شرکت بیمه کارآفرین استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
10 توسعه منابع انسانی از مبانی و تقاضات فلسفی تا روش های اجرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
11 توسعه منابع انسانی با رویکرد جهانی مبتنی بر دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
12 چالش های پایه ای در برخورد نگرش های بوروکراتیک و دمکراسی سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
13 حسابداری منابع انسانی و سرمایه فکری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
14 حسابداری منابع انسانی؛ ابزاری ناشناخته درتصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
15 روش شناسی ارتقاء کیفیت آموزش عالی کشوررویکردی سیستمی و مهندسی معکوس (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
16 طرح ریزی استراتژیک ارتقاء کیفیت منابع انسانی در سازمانهای الکترونیک ( تحلیلی نظری ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
17 فرآیند تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزیی متان (pox) در مقیاس نیمه صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
18 فرهنگ وارزش های سازمانی بخش عمومی وخصوصی وتاثیر آن برموفقیت سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 مدیریت منابع انسانی الکترونیک ضرورتی اساسی در هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
20 نقش سرمایه اجتماعی بر روی عملکرد مالی شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین