دکتر سید رحمان باباحیدری

دکتر سید رحمان باباحیدری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

دکتر سید رحمان باباحیدری

Dr. Seyed Rahman mortazavi babaheydari

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.