دکتر فرهاد آخوندی

دکتر فرهاد آخوندی دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

دکتر فرهاد آخوندی

Dr. Farhad Akhondi

دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای خانه تاریخی کلانتر شهر تبریز مطابق دستورالعمل های ایتالیا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 111
2 استفاده از فناوری های نوین در شناخت و حفاظت میراث معماری (دریافت مقاله) پژوهش های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی دوره: 6، شماره: 1
3 استفاده از مصالح FRP به روش NSM در مقاو‌م‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 6، شماره: 1
4 تعیین مشخصات مکانیکی بناهای تاریخی با استفاده از انجام آزمایش های نمیه مخرب( مطالعه موردی خانه های تاریخی نفیسی، سرخه ای و کلانتر شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 8، شماره: 1
5 شناخت ویژگی های دینامیکی دودکش بنایی صنعتی جهت بررسی های حفاظتی نمونه موردی دودکش کارخانه چرم خسروی (دریافت مقاله) پژوهش های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی دوره: 5، شماره: 14
6 عنوان ارزیابی ایمنی لرزه ای بناهای بنایی تاریخی ایران کاربرد در دوره قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 8، شماره: 2
7 مطالعه عددی رفتار خارج از صفحه دیوارهای پرکننده بنایی در قاب های بتن مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 102
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربازشوهای مرکزی در رفتار درون صفحه میانقابهای بنایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای خانه تاریخی علی مسیو بر اساس روابط مکانیکی ساده شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
3 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای خانه تاریخی علی مسیو بر اساس محاسبات عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
4 الگوپردازی سازه های متحرک اوریگامی با ارزیابی هندسی و مکانیزم حرکتی جهت استفاده در نمای ساختمانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 الگوپردازی سازه های متحرک اوریگامی با ارزیابی هندسی و مکانیزم حرکتی جهت استفاده در نمای ساختمانها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند
6 روش آزمایش جک مسطح برای تعیین مدول الاستیسیته مصالح آجری خانه تاریخی کلانتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
7 روش آزمایش جک مسطح برای تعیین مشخصات مکانیکی (مقاومت فشاری ) خانه تاریخی کلانتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
8 مروری بر روشها و اصول پایش سلامت سازه (SHM) با رویکرد سازه های دریایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
9 مقایسه اجمالی ضوابط بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی دستورالعمل ها و آیین های داخلی و ضوابط راهنمای ارزیابی و کاهش خطر لرزه ای بناهای تاریخی میراث فرهنگی کشور ایتالیا (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله
10 نحوه تاثیر بازشوهای مختلف در رفتار درون صفحه میانقابهای بنایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 هندسه حیاط در مساجد دوره ی صفوی (نمونه موردی مسجد حکیم اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب