دکتر فرهاد آخوندی

دکتر فرهاد آخوندی دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

دکتر فرهاد آخوندی

Dr. Farhad Akhondi

دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از مصالح FRP به روش NSM در مقاو‌م‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 6، شماره: 1
2 تعیین مشخصات مکانیکی بناهای تاریخی با استفاده از انجام آزمایش های نمیه مخرب( مطالعه موردی خانه های تاریخی نفیسی، سرخه ای و کلانتر شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 8، شماره: 1
3 مطالعه عددی رفتار خارج از صفحه دیوارهای پرکننده بنایی در قاب های بتن مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 102
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربازشوهای مرکزی در رفتار درون صفحه میانقابهای بنایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای خانه تاریخی علی مسیو بر اساس روابط مکانیکی ساده شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
3 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای خانه تاریخی علی مسیو بر اساس محاسبات عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
4 روش آزمایش جک مسطح برای تعیین مدول الاستیسیته مصالح آجری خانه تاریخی کلانتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 روش آزمایش جک مسطح برای تعیین مشخصات مکانیکی (مقاومت فشاری ) خانه تاریخی کلانتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
6 مقایسه اجمالی ضوابط بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی دستورالعمل ها و آیین های داخلی و ضوابط راهنمای ارزیابی و کاهش خطر لرزه ای بناهای تاریخی میراث فرهنگی کشور ایتالیا (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله
7 نحوه تاثیر بازشوهای مختلف در رفتار درون صفحه میانقابهای بنایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 هندسه حیاط در مساجد دوره ی صفوی (نمونه موردی مسجد حکیم اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب