دکتر گلناز جوزانی کهن

دکتر گلناز جوزانی کهن Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran

دکتر گلناز جوزانی کهن

Dr. Golnaz Jozanikohan

Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The potential sources of Bauxite in PirMishi Tash, Semnan province, northern Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 57، شماره: 1
2 Thermal Analysis: A Complementary Method to Study the Shurijeh Clay Minerals (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 49، شماره: 1
3 بررسی امکان حذف سیانید از پساب‌های صنعتی با استفاده از رس اسمکتیتی منطقه مهرجان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 4، شماره: 4
4 تعیین کانی های رسی سازند مخزنی آسماری در میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 4
5 مدلسازی سه بعدی گونه های سنگی با استفاده از ادغام داده های مغزه، نگار و لرزه ای، مطالعه موردی یکی ازمخازن کربناته جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 11، شماره: 21
6 مطالعه میکروسکوپی وضعیت سیمان شدگی سازند مخزنی سروک در میدان آزادگان جنوبی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 155
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با خاکهای طبی در درمان بیماریهای گوارشی و پوستی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
2 ارزیابی پتانسیل منابع زغالسنگ سازنده شمشک در البرز مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش معدن و علوم وابسته
3 اکتشاف محدوده معدنی نیسیان به کمک داده های ژیوشیمیای و روش فرکتالی عیار- تعداد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی
4 اکتشافات ژیوشیمیایی کانسار طلای نوع کوه زایی به روشهای فرکتالی عیار - تعداد (C–N) و غربال (P.N) در شمال غرب زون سنندج-سیرجان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
5 بررسی زمین شناسی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت جهان آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
6 بررسی کیفیت مخزنی سازند آسماری بر مبنای داده های آنالیز پراش پرتو ایکس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
7 بررسی کیفیت مخزنی سازند شوریجه در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
8 بررسی میزان تاثیر انتخاب پارامترهای آماری بر جدایش آنومالی های ژئوشیمیایی به روش سنتی مطالعه موردی محدوده نیسیان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست
9 به کارگیری روش فرکتالی عیار- محیط در جدایش آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 تخمین تخلخل سازند شوریجه با تلفیق لاگ های پتروفیزیکی و مقایسه با داده های آنالیز مغزه در یکی از چاه های خشک شرق کپه داغ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
11 تخمین حجم رس سازند مخزنی شوریجه با استفاده از لاگ نوترون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
12 ژئوشیمی تحت الارضی زیربخشهای مختلف سازند شوریجه دریکی از میادین گازی شرق حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 کاربرد روش فرکتالی عیار - مساحت در جدایش آنومالی از زمینه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
14 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین یکی از پارامترهای بحرانی ارزیابی کیفیت مخازن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی هوش مصنوعی، علم داده و تحول دیجیتال در صنعت نفت و گاز
15 مدل سازی سه بعدی داده های اکتشافی معدن بوکسیت شیرین چشمه، شمال شرق سمنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
16 مطالعه ژئوشیمیایی محتوای عناصر نادر خاکی در یک معدن آهن پلاسری با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی (SEM/EDX) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
17 مطالعه سینتیک بیولیچینگ اسفالریت از کانهسرب- روی -آهن با استفاده از گونه مختلطباکتریهای مزوفیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
18 مقایسه فازهای معدنی در محصولات آرایشی داخلی و خارجی با استفاده از XRD و XRF (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی