دکتر آصف زارع

دکتر آصف زارع ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دکتر آصف زارع

Dr. Asef Zare

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study on Performance of Fuzzy Logic PSS and Fuzyy Model Reference Learning PSS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
2 An Intelligent System for Parking Trailer using Reinforcement Learning and Fuzzy Logic (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
3 ATVF Type 2 Fuzzy Time Series (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
4 ارائه یک راه کار جدید در بهبود الگوریتم جستجوی گرانشی با استفاده از منطق فازی و عملگر جهش (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
5 ارائه یک راه کار جدید در بهبود الگوریتم جستجوی گرانشی با استفاده از منطق فازی و عملگر جهش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
6 ارایه شاخص پایداری با استفاده از تحلیل حساسیت AHP (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
7 ارایه شاخص پایداری با استفاده از تحلیل حساسیت AHP فازی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
8 ارایه شاخص جدید رتبه بندی اعداد فازی بر اساس سنجشسطح تفاضلی واعمال مشخصه گمانه زنی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
9 ارزشیابی پروژه های عملی با استفاده از AHP فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 اعتبارسنجی ( رتبه بندی ) مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با AHP فازی (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
11 اعتبارسنجی (رتبه بندی) مراکس آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با AHP فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
12 Design adaptive sliding mode controller by type-2 fuzzy modeling (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
13 TCSC Design Using ABC Optimization Algorithm to Solve Optimal Multi-objective Load Distribution (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران
14 The application of neural network to optimized model of fuzzy time series (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
15 بررسی پایداری سیستم های خطی توصیف شده با معادلات دیفرانسیل فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
16 بررسی پایداری سیستم های فازی دینامیکی با استفاده از TSK غیر خطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
17 بررسی پایداری و کنترل کانال چرخ موشک به وسیله کنترل کننده خودتنظیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
18 بررسی عملکرد محرک سیم پیچ متحرک در شبیه ساز های شش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
19 بررسی و مقایسه روش های کنترل هایبرید سیستم تانک آبی دوگانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
20 بکارگیری رؤیت گر شبکه عصبی در تخمین بلادرنگ پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون مبتنی بر یک استخراج ویژگی فازی از اطلاعات بهره برداری (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
21 بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از SVC فازی درحضور PSS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
22 بهبودرفتارفیلتراکتیو و سه فازبا استفاده ازمنطق فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
23 بهینه سازی عملکرد خلبان خودکار یک پهپاد با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
24 پارک هوشمند اتومبیل به کمک فازی نوع 2 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
25 پارک هوشمند اتومبیل همراه با موانع ثابت و متحرک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
26 پایدارسازی سیستم های TSK مرتبه کسری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
27 پیش بینی بازار ارز با استفاده از شبکه های چند جمله ای عصبی - فازی مرکب و توسعه آن توسط تجزیه اطلاعات و الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
28 پیش بینی جریان ترافیک توسط ANFIS با یک روش ا بتکاری در انتخاب ورودی ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
29 پیش بینی جریان ترافیک مبتنی برسیستم های نروفازی نوع -2 بهینه شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
30 پیش بینی جریان رودرخانه هریرود به کمک شبکه های هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
31 پیش بینی کوتاه مدت جریان ترافیک با روشی ترکیبی از ANFIS، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
32 تعمیم روش کنترل با ناظر برای سیستم های چندسطحی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
33 تنظیم سطح گلوکز خون با استفاده از کنترل کننده های هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
34 تنظیم سطح گلوکز خون در دیابت نوع یک با استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 بازه ای بهینه سازی شده با الگوریتم پرندگان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
35 توزیع بار اقتصادی سیستم تولیدهمزمان برای قرار داد دو جانبه فیزیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
36 توسعه رهیافت تقریب خطی پارامتری درحل معادلات غیرخطی فازی ناهمواربازه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
37 جایابی بهینه BTSبا استفاده ازAHP فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
38 جایابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان با استفاده از الگوریتم قورباغه بهبود یافته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
39 حذف پدیده زنو دریک سیستمها ی برید خاص (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
40 حذف نویز تطبیقی به کمک شبکه عصبی مصنوعی آدالاین در کابین خلبان هواپیما (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
41 حل معادله دیفرانسیل فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
42 ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم های فوتوولتائیک توسط کنترل کننده ی PID فازی تطبیقی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
43 روشی نوین در حل معادلات غیر خطی فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
44 طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری برای سیستم های هایبرید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
45 طراحی کنترل کننده بهینه برای سیستم های هایبرید با استفاده از الگوریتم استعماری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
46 طراحی کنترل کننده سیستم ترمز ضد قفل خودرو با کنترل کننده بنگ بنگ تعمیم یافته (BOB) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک
47 طراحی کنترل کننده فازی برای سیستم خودکار زیرآبی در محیط های ناشناخته زیرآب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
48 طراحی کنترل کننده فازی نوع 2 برای سیستم ترمز ضد قفل (ABS) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
49 طراحی کنترل کننده فازی نوع 2 برای سیستم تعلیق خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
50 طراحی کنترل کننده فازی نوع 2 مبتنی بر یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
51 طراحی کنترلر فازی بهینه به کمک الگوریتم ژنتیک برای یک مدل بیماری HIV (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
52 طراحی کنترلر فازی تطبیقی ترکیبی مبتنی بر منطق فازی نوع 2 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
53 طراحی کنترلر فازی نوع 2 ساده شده تطبیقی غیرمتمرکز برای سیستم های مقیاس وسیع و بررسی پاسخ این کنترلر در برابر اثر نویز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
54 طراحی و شبیه سازی سیستم ترمز ضدقفل فازی - تطبیقی با قابلیت شناسایی سطوح مختلف جاده ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
55 فشرده سازی تصویر با ویولت بهینه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
56 کاربرد روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند در تنظیم بهینه کنترل کننده LQR سیستم چند متغیره هلیکوپتر 3 درجه آزادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
57 کاربرد سری های زمانی فازی آموزش دیده درپیش بینی شاخص بورس(تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
58 کاربرد کنترل کننده عصبی پیش بین در سیستمهای دینامیکی غیرخطی یک متغیره و چندمتغیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
59 کاهش هارمونیک های ناخواسته شبکه با استفاده از شبکه عصبی-فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
60 کلاس بندی انواع اغتشاشات وارده بر یک ژنراتور سنکرون با دو روش RBF,SVM مبتنی بر یک استخراج ویژگی فازی از اطلاعات حوزه زمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
61 کنترل بازو های دور کار بوسیله شبیه سازی حرکت دست (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
62 کنترل بهینه سیستم های توصیفی با معادلات دیفرانسیل فازی خطی با ضرایب کریسپ با استفاده از برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
63 کنترل بهینه سیستم های توصیفی با معادلات دیفرانسیل فازی غیر خطی با استفاده از روش AVK (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
64 کنترل بهینه سیستم های توصیفی توسط معادلات دیفرانسیل فازی نوع دوم بازه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
65 کنترل بیماری ایدز با دینامیک مرتبه کسری با استفاده از کنترلر PID مرتبه کسری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر (IECT-2017)
66 کنترل پیش بین اینورترهای منبع ولتاژ چهار سطحی سیستم هایفتوولتاییک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
67 کنترل جسم پرنده کوادراتور با استفاده از روش ترکیبی - مد لغزشی فازی نوع 2 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
68 کنترل چند متغیره هوشمند تهویه مطبوع خودرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
69 کنترل ربات تعادلی دوچرخ مبتنی بر فازی TSK (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
70 کنترل زمان بهینه مدلغزشی مبدلهای باک چندربعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
71 کنترل سیستم هایبریدی آرایش پروازی پرنده های بدون سرنشین با یک کنترلر LQR (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
72 کنترل سیستم هایبریدی آرایش پروازی پرنده های بدون سرنشین با یک کنترلر فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
73 کنترل فازی - خطی بازوی ماهر ربات اسکارا به همراه دینامیک محرکه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
74 کنترل فازی با رفرکانس سیستم قدرت با مدل غیر خطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
75 کنترل فازی سلسله مراتبی بارفرکانس سیستم قدرت بامدل غیرخطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
76 کنترل فشارخون در بیماران با نارسایی قلبی با استفاده از کنترل کننده عصبی فازی بهینه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
77 کنترل مد لغزشی فازی با سطح لغزش غیر خطی متغیر با زمان برای سیستم آشوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
78 کنترل مسیر ربات ماهی با استفاده از کنترل کننده فازی T-S (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
79 کنترل مقاوم روبات دو لینکی توسط مد لغزشی مرتبه بالا (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
80 کنترل مقاوم روبات دو لینکی توسط مد لغزشی مرتبه بالا (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
81 کنترل مود لغزشی مقاوم ربات دوبازو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
82 کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی به روش LQG وشکل دهی حلقه (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
83 کنترل و هدایت هوشمند کشتی با منطق فازی نوع 2 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
84 کنترل همزمان سیستم ترمز ضد قفل و سیستم تعلیق فعال در خودرو (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
85 کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از یک مدل فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
86 کنترل هوشمند فیلتر اکتیو سه فاز با استفاده از شبکه عصبی- فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
87 کنترل هوشمند قطارشهری مطالعه موردی قطارشهری مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
88 کنترل هوشمندشبکه نیمه بسته ترافیکی مبتنی برسیستم های فازی نوع -2 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
89 مدل سازی نروفازی بازگشتی مبدل الکترونیک قدرت باک بوست مستقیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
90 مدلسازی هایبرید مبدل الکترونیک قدرت باک بوست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
91 مسائل کنترل بهینه گسسته غیرخطی با افق بینهایت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
92 مکانیابی و اندازه یابی واحدهای تولیدپراکنده با در نظر گرفتن مدل های مختلف و تغییرات سالیانه و شبانه روزی انواع بار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
93 همزمان سازی سیستمهای آشوبی با هدف مخابرات امن با استفاده از کنترل هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
94 هوشمند سازی اتومبیلی که تصادف نمی کندبه وسیله کنترل کنندهای فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
95 هوشمندسازی روشنایی چراغهای جلو خودرو درپیچ جاده بوسیله کنترل کننده فازی مبتنی برشبکه مولتی پلکس can (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
96 یک مدل هایبرید برای کنترل آرایش پروازی پرنده های بدون سرنشین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران