پروفسور ارشام برومند سعید

پروفسور ارشام برومند سعید

پروفسور ارشام برومند سعید

Prof. Arsham Borumand Saeid

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (ANTI) FUZZY IDEALS OF SHEFFER STROKE BCK-ALGEBRAS (دریافت مقاله) مجله ساختارهای جبری دوره: 11، شماره: 1
2 \gamma- BCK algebras (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 11، شماره: 3
3 A NEW MULTIPLE CRITERIA DECISION-MAKING METHOD BASED ON BIPOLAR FUZZY SOFT GRAPHS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 15، شماره: 4
4 AN INVESTIGATION ON THE CO-ANNIHILATORS IN TRIANGLE ALGEBRAS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 15، شماره: 7
5 Binary block-codes of MV-algebras and Fibonacci sequences (دریافت مقاله) دوفصلنامه ساختارهای جبری و کاربرد آنها دوره: 9، شماره: 2
6 Extended Fuzzy BCK-subalgebras (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 13، شماره: 4
7 Fuzzy (Soft) Quasi-Interior Ideals of Semirings (دریافت مقاله) مجله بحث هایی روی مجموعه ها و سیستم های فازی دوره: 1، شماره: 2
8 Fuzzy Points in BE-Algebras (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 8، شماره: 2
9 INTERVAL-VALUED FUZZY B-ALGEBRAS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 3، شماره: 2
10 On derivable trees (دریافت مقاله) فصلنامه معادلات در ترکیبات دوره: 8، شماره: 2
11 REDEFINED FUZZY SUBALGEBRAS OF BCK/BCI-ALGEBRAS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 5، شماره: 2
12 Relation between Sheffer Stroke and Hilbert algebras (دریافت مقاله) مجله نظریه رسته ها و ساختارهای کلی جبری با کاربردها دوره: 14، شماره: 1
13 Sheffer stroke R_{۰}-algebras (دریافت مقاله) دوفصلنامه ساختارهای جبری و کاربرد آنها دوره: 10، شماره: 2
14 زیرمجموعه های 𝑺 -بسته و اشباع شده در 𝑴𝑽 -مدول ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 5، شماره: 1
15 ساختار ابرگرافهای کد مبنا و کاربرد آنها در شبکه های حسگر بیسیم (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 7، شماره: 4
16 کدنگاری روی BE -جبرها (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A novel species on MTL-algebras (دریافت مقاله) کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
2 A short note on monadic filters in monadicBL-algebras (دریافت مقاله) اولین سمینار جبرهای منطقی
3 Residuated lattice congruences via directed kernels (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
4 SOME RESULTS ON HESITANT FUZZY FANTASTIC FILTERS INBE-ALGEBRAS (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
5 Special types of NM-algebras (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
6 Zero sets in MV −algebras of continuous functions (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
7 تحلیل بورس ایران با استفاده از اندیکاتورهای باندبولینگر و MACD (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
8 تحلیل شاخص کل بورس ایران با استفاده از اندیکاتورها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم
9 مدل تصمیم گیری چند هدفه فازی برای انتخاب تأمین کننده با رویکرد تصمیم گیری گروهی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
10 نتایج از ‐ Z◦ایده ال ها در ‐ MVجبرهای توابع پیوسته (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران