قدرت اله شاکری نژاد

 قدرت اله شاکری نژاد دانشیار، مدیر کل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی

قدرت اله شاکری نژاد

Ghodratolah Shakeri Nejad

دانشیار، مدیر کل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در کارکنان سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط شاخصهای دموگرافیک با مصرف صبحانه در بانوان مراجعه کننده به کلینیک رژیم درمانی جهاد دانشگاهی در سالهای 88 -1386 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
2 ارتباط مراحل انجام فعالیت جسمانی منظم با نمایه توده بدنی در کارمندان سازمان های دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
3 ارتباط منافع، موانع و خودکارآمدی با مراحل تغییر انجام فعالیت فیزیکی در کارمندان سازمان های دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
4 بررسی ارتباط بین سطح سواد سلامت با سطح سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در بانوان شاغل در سازمان های دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
5 بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی، تغذیه، با مدیریت استرس در بانوان شاغل در سازمان های دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
6 بررسی ارتباط میان سازه های الگوی فرانظری با سطح فعالیت فیزیکی در کارمندان سازمان های دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
7 بررسی الگوی رژیم غذایی در بین دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
8 بررسی وضعیت انجام رفتارهای خود مراقبتی و عوامل زمینه ای مرتبط با آن در زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک جهاد دانشگاهی خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
9 تعیین سطح سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در کارکنان زن سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور