دکتر الهام پورمهابادیان

دکتر الهام پورمهابادیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر الهام پورمهابادیان

Dr. Elham Pourmahabadian

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اصول طراحی دانشکده هنر با رویکرد معماری پایدار درجهت ارتقا سرزندگی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نو در علوم، مهندسی و فناوری دوره: 5، شماره: 2
2 ارزیابی اصول و معیار های مکانیابی مراکز تجاری مطالعه موردی: برج های دوقلو شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نو در علوم، مهندسی و فناوری دوره: 1، شماره: 2
3 ارزیابی تطبیقی مولفه های سرمایه اجتماعی در مساکن عمومی شهری مطالعه موردی مناطق مسکونی بریم و بوارده آبادان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
4 ارزیابی معیارهای برنامه ریزی بناهای بلندمرتبه از دیدگاه زیباشناسی منظر در راستای طرح جامع شهری و برنامه ریزی سیستمی؛ موردپژوهی: منطقه ۲۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 41
5 بررسی تاثیر شاخص های استطاعت پذیری و سازگاری با محیط زیست بر طراحی مسکن حداقل اکولوژیک از دیدگاه ساکنان- نمونه مطالعاتی: جزیره مینو (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 15، شماره: 56
6 بررسی تاثیر فرم بر القا حس معنویت در مساجد دوره قاجار و دوره معاصر (نمونه مطالعاتی: مسجد سپهسالار و مسجد امام رضا علیه السلام تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 18
7 تبیین شاخص های آموزش در مدرسه ی باوهاوس به منظور ارتقاء کیفیت آموزش معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 14، شماره: 2
8 تبیین شفافیت در بناهای معماری ایران در سبک اصفهانی (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نو در علوم، مهندسی و فناوری دوره: 5، شماره: 2
9 تبیین مولفه های اثرگذار بر کاهش آلودگی هوا در محله های مسکونی شهر تهران با تاکید بر جداره های سبز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 4، شماره: 11
10 تبیین نقش پیاده راه ها در ارتقائ امنیت در فضاهای شهری جرم خیز و ایجاد سرزندگی در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 3، شماره: 2
11 تبیین نقش سلسله مراتب مساجد شهری در معماری ایرانی اسلامی با تاکید بر زیباشناسی شهری در بستر جامعه شناسی سیاسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
12 تحلیل میزان امنیت شهری و زیست محیطی در پیاده راه های اقلیم بارشی رشت (مطالعه موردی: پیاده راه علم الهدی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 4
13 تدوین و اولویت بندی سیاست های طراحی مسکن حداقل اکولوژیک؛ مطالعه موردی: جزیره مینو (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 40، شماره: 176
14 شناسایی مولفه های تاب آوری مجتمع های مسکونی در بحران همه گیری بیماری ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 3، شماره: 3
15 شناسایی مهمترین مولفه های محیط زیستی در طراحی مسکن اکولوژیک از دیدگاه خبرگان (نمونه مطالعاتی :جزیره مینو) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 3
16 مطالعه تطبیقی تاثیر روانشناسی محیطی و روانشناسی وجودی بر بهره وری کارمندان در فضاهای اداری با توجه به ویژگی های جغرافیای انسانی در شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
17 نقش فضای باز عمومی در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 2
18 واکاوی تاثیرات آموزه های دانشگاهی بر رویکرد طراحی معماری معاصر ایران (بررسی تاثیرات آموزه های دروس طراحی معماری دانشگاه برفعالیت حرفه ای فارغ التحصیلان دانشکده های معماری اصفهان در دهه ۱۳۹۰) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 5، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر المان های شهری بر ارتقا هویت فردی و مکانی در شهرها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
2 ارزیابی تاثیرات نورپردازی جداره های شهری در ارتقاء امنیت و کاهش جرم خیزی در بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
3 ارزیابی راهکارهای استفاده از فضای سبز در معماری از طریق گیاهان بدون خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
4 ارزیابی عوامل موثر بر قیمت زمین و مسکن شهرستان شهرکرد مطالعه موردی بلوار آیت اله کاشانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
5 ارزیابی نقش استفاده ازپوشش گیاهی بر عملکرد ساختمان های پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 ارزیابی نقش روانشناسی محیطی دربهسازی کیفیت فضاهای داخلی مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 ارزیابی نقش کیفیت محیطی بر سلامت ساکنان محلات (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
8 ارزیابی نقش کیفیت محیطی بر سلامت ساکنان محلات (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
9 ارزیابی نقش وام های طرح ویژه بهسازی مسکن بر بافت و معماری روستاها با استفاده از مدل تحلیلی SWOT (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
10 اکوموزه، رهیافتی به سوی اکوتوریسم پایدار در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد شهرکرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
11 بازشناسی هندسه پنهان پلان در کاروانسرای چهار ایوانی نمومه موردی کاروانسرای شیخ علی خان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
12 بررسی الزامات مورد نیاز در طراحی و اجرای کالبد معماری فضاهای کمپ ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
13 بررسی الزامات مورد نیاز در طراحی و اجرای کالبد معماری فضاهای کمپ ورزشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
14 بررسی اهمیت حفظ، احیا و بهسازی بافت قدیمی چالشتر با رویکرد حفظ اصالت و ارزش های فرهنگی و تاریخی حاکم بر بافت (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
15 بررسی پتانسیل های منطقه حفاظت شده تنگ صیاد شهرکرد به عنوان مکانیابی اکو موزه با هدف توسعه صنعت گردشگری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
16 بررسی جایگاه روانشناسی محیط نور، رنگ در طراحی فضاهای درمانی با محوریت کمپ ترک اعتیاد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
17 بررسی فضای سبز در ارتقاء امنیت فضاهای بی دفاع شهری از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
18 بررسی مزایای استفاده از گیاهان درفضای داخلی ساختمانهای مسکونی در جهت ایجاد آرامش روانی برای ساکنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد
19 بررسی نقش هشتی در ورودی خانه های سنتی و ایجاد محرمیت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
20 پیوند انسان با فضای سبز در ساختمان های مسکونی اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار
21 تاثیرات استفاده از المان های با هویت شهری در ایجادحس تعلق به فضاهای شهری، (نمونه مورد مطالعه شهراصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
22 تاثیرات رنگ در ارتقاء توانبخشی معلولین ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
23 تاویل پدیدارشناسانه میدان نقش جهان اصفهان از منظر روح مکان شولتز(بازشناختی برتاثیرات نظریات هایدگر در پدیدارشناسی معماری ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
24 تبیین الگوهای آموزشی از منظر اکولوژیک ادراک (نمونه مطالعاتی: دانشگاه آزاد نطنز) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
25 تبیین شاخص های موثر در بهسازی فضاهای داخلی مدارس ابتدایی با تاکید بر روانشناسی محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
26 راهکارهای افزایش احساس دلبستگی مکانی در طراحی فضاهای جمعی در مجتمع های مسکونی(نمونه موردی مجتمع باران و نسیم در شهرکرد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
27 طراحی فضاهای شهری در راستای تقویت حضور پذیری سالمندان در جامعه بستر مطالعاتی : میدان سید جمال الدین اسدآبادی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
28 کاربرد انرژی خورشیدی در طراحی پردیس سینمایی و تاثیر آن بر ذهن مخاطب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
29 کمپ تیم های ملی فوتبال در رده های مختلف سنی (نمونه موردی در مناطق سرد و کوهستانی نمونه موردی شهرکرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
30 نقش پوشش گیاهان در ساختمان های پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
31 نقش مدیریت شهری در توسعه صنعت گردشگری در اقامت گاه های بوم گردی با رویکرد اکوتوریسم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
32 نقش موزه ی باستان شناسی در معرفی فضاهای فرهنگی و هویت بخشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
33 نقش و تاثیر معماری و طراحی شهری در امنیت فردی و اجتماعی شهروندان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی در کلان شهرها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران