سیدعلی نوری

 سیدعلی نوری

سیدعلی نوری

SeyedAli Nori

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرامنشهر ازدیدگاه فلاسفه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین
2 احیای الگوهای معماری اسلامی در مراکز تجاری با توجه به کالبد معماری بازار سنتی در کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
3 احیای فرهنگ و آیین های ایران باستان درمواجه با چالش های فرهنگی جهانی شدن(با توجه به کالبد و ویژگی های معماری ایران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
4 ارایه مدل باز تعریف هویت معماری ایرانی در برآیند زمان و مکان به شیوه نمادین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی الگوی اکوتوریسم پایدار در طراحی پارک جنگلی (بیستون کرمانشاه) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 الزامات طراحی مجموعه های مسکونی در مرزهای شرقی ایران مبتنی بر آمایش دفاعی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 بازنگری مفهوم هویت در معماری معاصر ایران و چالش های آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
8 بررسی ابعادپایداری اجتماعی دررشد وتوسعه بازارایرانی نمونه موردی: بازارکرمانشاه (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
9 بررسی الگوهای معماری زمینه گرا در طراحی اقامتگاه کوهستانی (جوانرود کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
10 بررسی پایداری اکولوژیکی در معماری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
11 بررسی تاثیر تعامل کودک و مکان در طراحی کانون پرورش خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
12 بررسی طراحی مرکز تجاری با احیای الگوهای معماری اسلامی و ایرانی بازارهای سنتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
13 بررسی فاکتورهای محیطی موثر بر خلاقیت در روند شکل گیری یک معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
14 بررسی مصالح بومی نما و نقش آنها در محافظت از انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
15 بررسی مولفه های کیفیت محیط در طراحی فضای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
16 بررسی و تبیین مولفه های مکانیابی با محوریت روشهای ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
17 تاثیر الگوهای معماری زمینه گرا و نقش آن در بازیابی هویت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 تاثیر حواس انسانی بر درمانگری در معماری باغ های شفابخشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی برق و انرژی
19 تبیین نقش عناصر زیست محیطی در طراحی فضا های آموزشی در جهت رشد و شکوفایی خلاقیت فراگیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
20 تحلیل و بررسی اصول ساماندهی و نوسازی شهرهای معاصرنمونه موردی: بافت سنتی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
21 تحلیل ویژگیهای انعطاف پذیری درفضاهای آموزشی معماری خلاق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
22 تحلیل هنر اسلامی و تآثیر آن بر روند شهرسازی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
23 تحلیلی راهبردی بر قابلیت ها وتنگناهای تکوین ساختار محله ایرانی در سازمان فضایی شهرهای امروز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
24 توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
25 توسعه پایدار شهری با چالشهای زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
26 دهکده سلامت با تاکید بر تاثیر عناصر طبیعی و محیطی بر سلامتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
27 سبک زندگی اسلامی و معماری فضاهای مسکونیبررسی جایگاه استراتژی بینابینی در فضای معماری مسکونی بر اساس الگوی زندگیاسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
28 سیر اندیشه ها در معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
29 شاخصه زمینه گرایی معماری مسکن و بررسی فرهنگ و رفتار اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
30 صنعت بیمه و ارتباط آن صنعت ساختمان و شهرسازی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
31 طراحی پاویون شهری بر اساس مولفه های معماری ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
32 طراحی مجتمع تفریحی گردشگری با رویکرد معماری بومی (نمونه موردی: کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
33 طراحی نمونه منطقه گردشگری ریجاب با رویکرد توریسم محور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
34 طراحی و توسعه پایدار با استفاده از انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
35 عوامل موثر بر سرزندگی در بهبود کیفیت زندگی در مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
36 فاکتورهای موثر بر یادمانگرایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
37 مجموعه های تفریحی کوهستانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
38 مروری بر فلسفه پدیدارشناسی در نسبت مکان و معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار
39 معماری بومی گرا (تجلی ارزش های معماری پایدار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
40 معماری زمینه گرا گذار ازمدرنیسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
41 معماری شفابخش (بررسی نقش معماری در جذب توریسم سلامت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو
42 معماری طبیعت گرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو
43 نقش مفاهیم بنیادی محیط بر رفتار انسان در یک محیط آموزشی (براساس نظریه انگیزشی آبراهام مازلو) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
44 نگاهی به رویکرد واحد همسایگی در طراحی مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
45 نگاهی واقع گرایانه اسلامی به تجلی مفهوم خلوت در فضاهای شهری اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
46 واکاوی و بازنگری راهبردهای مکان یابی سنتی درشهرهای تاریخی ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم