داود طغرایی

 داود طغرایی رئیس دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

داود طغرایی

Davoud Toghraii

رئیس دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی خصوصیات ساختاری جریان الکترواسموتیک شکل گرفته در یک نانو کانال به روش دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 4
2 تحلیل ترمودینامیکی بازتوانی نیروگاه بخار شهید محمد منتظری اصفهان به روش گرمایش آب تغذیه (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 2
3 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابه جایی در جریان مغشوش غیرنیوتنی نانوسیال در یک لوله افقی مدور (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اعتبار سنجی شبیه سازی عددی انتقال حرارت در مجرای خنک کاری پره توربین گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
2 بازتوانی نیروگاه شهیدمنتظری اصفهان به روش گرمایش آب تغذیه موازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
3 بررسی آزمایشگاهی بر اساس کسرحجمی و دما برای نانوسیال ترکیبی نانولوله کربنی چندجداره/اکسید مس – آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی
4 بررسی آزمایشگاهی تأثیر رینولدز جریان و کسر حجمی نانو ذرات در ضریب انتقال حرارت جابجایی و افت فشار نانو سیال آبی - اکسید مس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
5 بررسی آزمایشگاهی لزجت نسبی نانوسیال نقره – اتیلن گلیکول در کسرهای حجمی و دماهای مختلف (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
6 بررسی اثر تغییر موقعیت شار حرارتی بر انتقال حرارت جابجایی آمیخته در یک حفره زیگزاگی حاوی نانو سیال نیوتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
7 بررسی اثر حالت های حرکت درپوش بر انتقال انرژی گرمایی از یک محفظه زیگزاگی حاوی نانو سیال نیوتنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
8 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابه جایی آمیخته نانوسیال در محفظه مربعی با دو بافل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
9 بررسی انتقال حرارت جریان درحال توسعه و توسعه یافته نانوسیال در داخل یک لوله با دمای دیواره ثابت با ورودی های مختلف در رژیم گذار (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
10 بررسی انتقال حرارت در میکرو کانال مستطیلی بهمراه ماده متخلخل ذوزنقه ای شکل و نانوسیال آب- اکسیدمس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
11 بررسی تاثیر ابعاد ارتفاع و شعاع دودکش خورشیدی بر توان و بازده خروجی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
12 بررسی تاثیر عدد رینولدز برپارامترهای جریان مغشوش نانوسیال آب - اکسید مس درمیکروکانال مستطیلی با دندانه های نیمه چسبان T شکل (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
13 بررسی تاثیر و کنترل هوای اضافه در عملیات بهینه کوره های صنعت نفت (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
14 بررسی تاثیر وجود دندانه برپارامترهای جریان و انتقال حرارت آرام نانوسیال آب - نقره باکسرحجمی مختلف دریک میکروکانال مستطیلی دوبعدی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
15 بررسی تأثیر وجود دندانه های نیمه چسبان T شکل بر پارامترهای جریان و انتقال حرارت مغشوش نانوسیال آب-نقره با کسر حجمی مختلف در یک میکروکانال ذوزنقه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
16 بررسی تجربی اثر دما و کسرحجمی نانو ذرات بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال آب اکسیدآهن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
17 بررسی تجربی K برای نانوسیال ترکیبی نانولوله کربنی چندجداره/ اکسید مس – آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
18 بررسی تجربی رفتار ضریب هدایت گرمایی نسبی نانوسیال ترکیبی نانولوله کربنی چندجداره/اکسیدمس آب – (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
19 بررسی تجربی و آزمایشگاهی لزجت دینامیکی نانوسیال نقره اتیلن گلیکول در کسرهای حجمی و دماهای مختلف (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
20 بررسی تجربی و ارائه رابطهای برای داده های مطلق نانوسیال ترکیبی نانولوله کربنی چندجداره/اکسیدمس– آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
21 بررسی خنک کاری قطعات الکترونیکی توسط میکرو کانال سه لایه مستطیلی با استفاده از نانو سیال در جریان آرام (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
22 بررسی شکل دانه کاتالیستی بر انتقال حرارت در بستر با استفاده از نرم افزار 3/5 کامسول (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
23 بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت نانوسیال غیرنیوتنی در جریان مغشوش درون لوله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
24 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی آمیخته درون حفره با روش شبه درون یابی درجه سوم (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
25 بررسی عددی تاثیر تغییر پرانتل در انتقال حرارت جابجایی آمیخته درون حفره با روشCIP (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
26 بررسی عددی تاثیر عدد رینولدز در خنک کاری مه در کانال مستطیلی دو مسیر صاف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
27 بررسی عددی تاثیرتغییرات درصد کسر حجمی نانو سیال بر انتقال انرژی گمایی از یک حفره زیگزاگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
28 بررسی عددی دوفازی جریان و انتقال حرارت در یک چاه حرارتی میکروکانال (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا
29 بررسی عددی دوفازی جریان و انتقال حرارت در یک چاه حرارتی میکروکانال با وجود با فین های مثلثی و مستطیلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا
30 بررسی عددی عملکرد چاه حرارتی بر مبنای مواد تغییر فاز دهنده دارای نانو ذرات (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
31 بررسی فرآیند فرم دهی با اشعه لیزر و مشاهده تغییرات دمایی و تغییر شکل ورق در نرمافزار آباکوس (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
32 بررسی نانوسیلات رئولوژیکی مغناطیس شونده در میراگر مغناطیسی از نظر مصرف جریان الکتریکی هزینه تولید و پایداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
33 تاثیر اضافه کردن بافل بر انتقال حرارت جابجایی آمیخته نانوسیال در محفظه مربعی تحت میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
34 تاثیر زاویه هندسی و نسبت منظری بر میزان اتلاف حرارت جابجایی طبیعی در دریافت کننده های حفره ای خورشیدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
35 تاثیر نسبت ابعاد دندانه نیمه چسبان نیمه ناقص بر رفتار هیدرودینامیکی نانوسیال -آب اکسید تیتانیوم در میکروکانال مثلثی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
36 تاثیر وجود دندانه بر پارامترهای جریان و انتقال حرارت آرام نانوسیال آب اکسید آلومینیم با کسر حجمی های مختلف نانوذره در یک میکروکانال مستطیلی سه بعدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
37 تأثیر سوخت های بیوگاز روی عملکرد جزئیات یک سیکل ساده و یک سیکل مجهز به داکت برنر توربین گازی در سیستم های تولید همزمان برق و حرارت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
38 تجزیه و تحلیل رفتار جریان غیر دائم غیر نیوتنی خون در گرفتگی عروق خونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
39 تجزیه و تحلیل رفتار سیال غیر نیوتنی خون در گرفتگی عروق خونی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
40 تجزیه و تحلیل واکنش های حرارتی در گرفتگی عروق خون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
41 تحلیل ارتعاشات عرضی و ناپایداری نانولوله های کربنی سه جداره حاوی نانو سیال (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
42 تحلیل انتشار موج محوری در نانولوله های کربنی ثابت و متحرک حاوی سیال (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
43 تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
44 تعیین کد نرم افزاری گرمایش آیرودینامیکی بر روی گوه با نیم زاویه 10 بصورت دوبعدی به روش لایه موج ضربه ای لزج (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
45 رویکردهای نوین در بهینه سازی عملیات کوره های صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
46 شبیه سازی انتقال حرارت جریان سیال آب درون کانال سینوسی همراه با محیط متخلخل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
47 شبیه سازی پدیده کاویتاسیون روی پره های سوپر کاویتاسیونی و مقایسه عملکرد آن با هیدروفویل NACA (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
48 شبیه سازی جریان غیر پیش آمیخته و احتراق متان درون موتور پالس جت بدون سوپاپ (دریچه) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
49 شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز ایلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
50 شبیه سازی دینامیک ملکولی تأثیر زبری سطح بر پروفیل سرعت و چگالی جریان کوئت آرگون مایع در میان دو دیواره با هندسه زبری ذوزنقه ای و مستطیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
51 شبیه سازی عددی احتراق در موتور پالس جت بدون دریچه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
52 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی تحت جریان آرام در یک لوله حاوی محیط متخلخل (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
53 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جریان نانو سیال آب/اکسید مس درون کانال سینوسی همراه با محیط متخلخل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
54 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جوششی بر خورد جت آب برروی یک استوانه فولادی گرم شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
55 شبیه سازی عددی انتقال حرارت و افت فشار در دو مسیر کانال مستطیلی دارای دنده V شکل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
56 شبیه سازی عددی انتقال حرارت و رفتار جریان نانوسیال در یک مبدل حرارتی مینی کانال مارپیچ (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
57 شبیه سازی عددی پدیده کاویتاسیون بر روی 15 نوع هیدروفویل NACA (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
58 شبیه سازی عددی تاثیر استفاده از مولد گردابه در مبدل صفحه پره (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
59 شبیه سازی عددی جریان فیلم مایع در یک کانال عمودی همراه با تبخیر و جدایش از گوشه با نرم افزار + STAR-CCM (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
60 شبیه سازی عددی دوفازی جریان نانو سیال آب اکسید آلومینیوم بر میزان انتقال حرارت در میکروکانال سینوسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
61 شبیه سازی عددی و مقایسه اثر نانوسیالات مختلف بر عملکرد گرمایی لوله حرارتی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
62 شبیه سازی و بررسی رفتار سیکل ترکیبی توربین گاز مدل SGT5-8000H با انرژی خورشید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
63 طراحی ساختاری چیدمان طولی ماده متخلخل در کانال حاوی نانوسیال همگن جهت افزایش انتقال حرارت جابجایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
64 مدلسازی انتقال حرارت رب گوجه فرنگی در بسته های نیمه سخت آلومینیومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
65 مطالعه حالت های مختلف حرکت درپوش بر انتقال حرارت جابجایی از یک محفظه زیگزاگی حاوی نانو سیال نیوتنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
66 مطالعه عددی تاثیر نسبت ابعاددندانه نیمه چسبان برپارامترهای انتقال حرارت و جریان مغشوش نانوسیال آب - اکسیدمس درمیکروکانال مستطیلی با دندانه های نیمه چسبان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
67 مقایسه شبیه سازی انتقال حرارت جریان سیال آب با نانو سیال آب - مس درون کانال سینوسی همراه با محیط متخلخل (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران