مصطفی زندیه

 مصطفی زندیه دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

مصطفی زندیه

Mostafa Zandie

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه الگوریتم تکاملی چند هدفه برای سیستم های موجودی احتمالی با مرور دایم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 20
2 ارایه مدل زمانبندی گردش شغلی با ملاحظه هزینه خستگی ناشی از شباهت کارها و توسعه الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری برای حل آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 16
3 ارایهی الگوریتم هیبریدی بهینه سازی توده ذرات و تیوری محدودیت ها برای حل مسایل همزمان بالانس خطوط مونتاژ دو طرفه مدل های ترکیبی و تخصیص نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 3
4 ارتقاء عملکرد کسب و کار با بهبود بهرهوری و سودآوری خط تولید (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 21
5 ارزیابی تاثیر به کارگیری نظریه ی محدودیت ها بر شاخص های عملکردی خط تولید با رویکرد شبیه سازی مورد مطالعه: خط تولید دینام خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 35
6 بالانس خط دمونتاژ مبتنی بر مدل کانو و روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مورد مطالعه: خط بازیافت ضایعات الکترونیکی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 49
7 بررسی پایداری سازه های اقلام تعهدی و رابطه ی آنها با بازده-های آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
8 تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
9 توسعه دو الگوریتم چند هدفه برای حل مسیله چند هدفه زمان بندی کارگاهی منعطف با در نظر گرفتن توان مصرفی ماهانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 27
10 طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید – توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی مورد مطالعه: زنجیره تامین قطعات یدکی خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 41
11 طراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 51
12 کاوش قوانین پیوستگی کمی در بازار سهام با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 31
13 مدل سازی ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه و حل آن با کمک الگوریتم NSGAII شرکت گاز استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 40
14 یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای مسیله زمان بندی کار کارگاهی منعطف با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه و ارزیابی روش رتبه بندی برپایه ماشین بردار و پشتیبان فازی برای داده های چندکلاسه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
2 ارایه الگوریتم آنیل شبیه سازی شده برپایه تئوری ابر برای حل مساله زمان بندی خط مونتاژ مدل ترکیبی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
3 ارایه مدل پیش بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادربا رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
4 استراتژی برنامه ریزی دو سطحی برای انتخاب تامین کننده توسط خریدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
5 انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارس در شرایط تخفیف با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری چند هدفه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
6 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت و نقش میانجی ساختار سرمایه (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
7 به کارگیری الگوریتم NSGA- II در حل مسیله یکپارچه سازی زمان بندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تولید با زمانه ای پردازش قابل کنترل و آماده سازی وابسته به توالی برای اقلام فاسدشدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
8 بهینه سازی تخصیص بودجه تبلیغات اینترنتی و سنتی در نظام بانکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
9 بهینه سازی کیفیت از طریق طراحی پارامتربه روش تاگوچی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
10 بهینهسازی مقاومت بتن با استفاده از رویکرد تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 در نظر گیری هزینه های عملیاتی در مسئله چند هدفه زمانبندی کار کارگاهی منعطف و ارائه الگوریتم های چند هدفه کارا برای حل آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
12 زمان بندی تولید در سیستم جریان کارگاهی مونتاژ دومرحله ای با ساختار دو سطحی محصول و محدودیتدسترس پذیری تجهیزات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 زمان بندی مونتاژ دو ماشینی با محدودیت موجودی مواد اولیه و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 زمانبندی چند معیاره دروس دانشگاهی با بکارگیری الگوریتم جستجوی ممنوعه و فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 شناسایی عوامل موثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی با استفاده از روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
16 مدلسازی برنامه گردش شغلی با تاکید بر ابعاد رفتاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 مدیریت مصرف انرژی برق با استفاده از رویکرد مدیریت درآمد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
18 منبع یابی و تصمیمات موجودی یکپارچه با درنظرگرفتن خرابی های منبع با رویکرد ترکیبی شبیه سازی، MOPSO و TOPSIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
19 یک چارچوب وطرح طبقه بندی برای مدلسازی سیستم های تولیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع