دکتر مصطفی زندیه

دکتر مصطفی زندیه استاد گروه مدیریت صنعتی و فناوري اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مصطفی زندیه

Dr. Mostafa Zandieh

استاد گروه مدیریت صنعتی و فناوري اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Flexible Integrated Forward/ Reverse Logistics Model with Random Path-based Memetic Algorithm (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 8، شماره: 2
2 A Memetic Algorithm for Hybrid Flowshops with Flexible Machine Availability Constraints (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
3 A Nadir Compromise Progra mming for Sup lier Selection P roblem under Uncertainty (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 29، شماره: 1
4 An Effective Hybrid Genetic Algorithm for Hybrid Flow Shops with Sequence Dependent Setup Times and Processor Blocking (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 4
5 An Iterated Greedy Algorithm for Flexible Flow Lines with Sequence Dependent Setup Times to Minimize Total Weighted Completion Time (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
6 اثر برنامه های گردش شغلی سلولی بر عملکرد سلول ناب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 4
7 ارائه رویکرد چندهدفه بهینه سازی شبیه سازی برای مدل منبع یابی و تصمیمات موجودی یکپارچه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 3
8 ارائه کارت امتیازی متوازن منابع انسانی مبتنی برشبیه سازی سیستم های پویا (مطالعه موردی: صنایع غذایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 3
9 ارائه مدل بهینهسازی شبکه توزیع پایدار دارو و استفاده از الگوریتمهای تکاملی چندهدفه برای حل آن (مورد مطالعه: شرکت توزیع داروپخش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 1
10 ارائه مدل دومرحله ای احتمالی استوار برای طراحی زنجیره تامین خون تاب آور با درنظرگرفتن اختلال زلزله و بیماری واگیردار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 4
11 ارائه مدل مکان یابی- تخصیص زنجیره تامین چهارمرحله ای بیومتان (موردمطالعه: طراحی زنجیره تامین بیومتان در استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 7، شماره: 3
12 ارائه یک روش تصمیم گیری گروهی ترکیبی برای بررسی توسعه بیودیزل نسل سوم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 11، شماره: 1
13 ارائه یک مدل برنامه ریزی دوسطحی برای زنجیره تامین چند مرحله ای با تاکید بر قابلیت اطمینان در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
14 ارایه الگوریتم تکاملی چند هدفه برای سیستم های موجودی احتمالی با مرور دایم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 20
15 ارایه مدل زمانبندی گردش شغلی با ملاحظه هزینه خستگی ناشی از شباهت کارها و توسعه الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری برای حل آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 16
16 ارایهی الگوریتم هیبریدی بهینه سازی توده ذرات و تیوری محدودیت ها برای حل مسایل همزمان بالانس خطوط مونتاژ دو طرفه مدل های ترکیبی و تخصیص نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 3
17 ارتقاء عملکرد کسب و کار با بهبود بهرهوری و سودآوری خط تولید (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 21
18 ارزیابی بهره وری خدمات با رویکرد ترکیبی FBWM & DEA-EEP (مورد مطالعه: شرکت های توزیع نیروی برق) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 1
19 ارزیابی تاثیر به کارگیری نظریه ی محدودیت ها بر شاخص های عملکردی خط تولید با رویکرد شبیه سازی مورد مطالعه: خط تولید دینام خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 35
20 ارزیابی و تحلیل سیاست های توسعه پایدار در شبکه حمل ونقل فراورده های نفتی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
21 ارزیابی و تحلیل شبکه های اجتماعی دانشگاهی: راهبرد پویای پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 53
22 استفاده از رویکرد دومرحله ای ماتریس ریسک و دیمتل، جهت شناسایی و تحلیل مهمترین ریسک های زنجیره تامین خون (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 11، شماره: 36
23 الگوریتم انجماد تدریجی چندهدفه جهت مسئله همزمان بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه و تخصیص نیروی انسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 8، شماره: 1
24 الگوریتم شبیه سازی تبرید مبتنی بر ابر برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته: نمایش جواب درخت پوشا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 59
25 الگوریتم های تکاملی برای مسئله مکان یابی تخصیص زنجیره تامین زیست متان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 3
26 Identification of Disruptions and Associated Resilience Strategies in Blood Supply Chain Using a New Combined Approach (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 12، شماره: 2
27 Integrated Process Planning and Active Scheduling in a Supply Chain-A Learnable Architecture Approach (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 12، شماره: 2
28 Multi-objective and Scalable Heuristic Algorithm for Workflow Task Scheduling in Utility Grids (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 14
29 Sequencing Mixed Model Assembly Line Problem to Minimize Line Stoppages Cost by a Modified Simulated Annealing Algorithm Based on Cloud Theory (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 8
30 Vendor Selection: An Enhanced Hybrid Fuzzy MCDM Model (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 2
31 بالانس خط دمونتاژ مبتنی بر مدل کانو و روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مورد مطالعه: خط بازیافت ضایعات الکترونیکی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 49
32 بررسی پایداری سازه های اقلام تعهدی و رابطه ی آنها با بازده-های آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
33 به کارگیری الگوریتم های فراابتکاری در مدل یکپارچه سازی شبکه لجستیک توزیع کالا (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 3
34 بهینه سازی قابلیت اطمینان تجهیزات و تسلیحات نظامی با رویکرد ترکیبی شبیه سازی و الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 16، شماره: 64
35 پیش بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 12
36 تبیین الگوی مدل سازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو مبتنی بر پارادایم حمل و نقل سبز (مورد مطالعه: شرکت زمزم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 2
37 تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
38 تعیین سیاست های مدیریت موجودی در تولید فرآیندی با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 2
39 تعیین عوامل موثر بر غربالسازی سهام با استفاده از فرایندتحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 2
40 توسعه دو الگوریتم چند هدفه برای حل مسیله چند هدفه زمان بندی کارگاهی منعطف با در نظر گرفتن توان مصرفی ماهانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 27
41 توسعه مدلی برای تحلیل جامع بهرهوری در صنایع خدماتی با استفاده از رویکرد تئوری داده بنیاد چندگانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 12، شماره: 3
42 رویه ی جامع تجزیه و تحلیل و پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 2
43 زمان بندی دو هدفه خطوط جریان منعطف بدون وقفه با پنجره زمانی تحویل و امکان رد کار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 3
44 زمان بندی سیستم جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی ماشین و اثر یادگیری مبتنی بر یک مدل ترکیبی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 4
45 زمان بندی شیفت کاری کارکنان چندمهارته با رویکرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 3
46 زمان بندی گردش شغلی در سیستم تولید تازه آرایش یافته به صورت سلول تولید ناب با رویکرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 3
47 زمان‎بندی مقاوم و پایدار برای محیط کار کارگاهی منعطف با شکست تصادفی ماشین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 3
48 طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید – توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی مورد مطالعه: زنجیره تامین قطعات یدکی خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 41
49 طراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 51
50 طراحی و تبیین مدل تخصیص منبع افزونه و بافر برای بهبود پایایی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت زمان و هزینه (مورد مطالعه: صنعت نفت و گاز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 4
51 طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید بر اساس رفتار توابع ریاضی (xCos(x و (tanh(x (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 2
52 کاوش قوانین پیوستگی کمی در بازار سهام با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 31
53 مدل انتخاب تامین کننده، تخصیص سفارش و قیمت گذاری در مدیریت زنجیره تامین چند کالایی تک دوره ای و چند تامین کننده با رویکرد روش های سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
54 مدل سازی ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه و حل آن با کمک الگوریتم NSGAII شرکت گاز استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 40
55 مدل‎سازی عوامل موثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی با استفاده از نگاشت شناختی فازی (FCM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 3
56 یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای مسیله زمان بندی کار کارگاهی منعطف با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Approach Based on Binary Multiple Criteria Programming for Supplier Selection Problem under Uncertainty (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه و ارزیابی روش رتبه بندی برپایه ماشین بردار و پشتیبان فازی برای داده های چندکلاسه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
3 ارایه الگوریتم آنیل شبیه سازی شده برپایه تئوری ابر برای حل مساله زمان بندی خط مونتاژ مدل ترکیبی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
4 ارایه مدل پیش بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادربا رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
5 استراتژی برنامه ریزی دو سطحی برای انتخاب تامین کننده توسط خریدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
6 انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارس در شرایط تخفیف با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری چند هدفه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
7 SCHEDULING HYBRID FLEXIBLE FLOW SHOP WITH SEQUENCE DEPENDENT SETUP TIMES AND MACHINE AVAILABILITY CONSTRAINTS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
8 Solving economic lot scheduling problem using extended basic period approach with deteriorating items (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 Surgical Scheduling Case Problem: Advanced Ant System Approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
10 Sustainable supply chain management under uncertain demand (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
11 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت و نقش میانجی ساختار سرمایه (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
12 به کارگیری الگوریتم NSGA- II در حل مسیله یکپارچه سازی زمان بندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تولید با زمانه ای پردازش قابل کنترل و آماده سازی وابسته به توالی برای اقلام فاسدشدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
13 بهینه سازی تخصیص بودجه تبلیغات اینترنتی و سنتی در نظام بانکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
14 بهینه سازی کیفیت از طریق طراحی پارامتربه روش تاگوچی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
15 بهینهسازی مقاومت بتن با استفاده از رویکرد تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 در نظر گیری هزینه های عملیاتی در مسئله چند هدفه زمانبندی کار کارگاهی منعطف و ارائه الگوریتم های چند هدفه کارا برای حل آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
17 زمان بندی تولید در سیستم جریان کارگاهی مونتاژ دومرحله ای با ساختار دو سطحی محصول و محدودیتدسترس پذیری تجهیزات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 زمان بندی مونتاژ دو ماشینی با محدودیت موجودی مواد اولیه و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 زمانبندی چند معیاره دروس دانشگاهی با بکارگیری الگوریتم جستجوی ممنوعه و فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 شناسایی عوامل موثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی با استفاده از روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
21 مدلسازی برنامه گردش شغلی با تاکید بر ابعاد رفتاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
22 مدیریت مصرف انرژی برق با استفاده از رویکرد مدیریت درآمد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
23 منبع یابی و تصمیمات موجودی یکپارچه با درنظرگرفتن خرابی های منبع با رویکرد ترکیبی شبیه سازی، MOPSO و TOPSIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
24 یک چارچوب وطرح طبقه بندی برای مدلسازی سیستم های تولیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع