اله مراد سیف

 اله مراد سیف دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اله مراد سیف

Alah Morad Seif

دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر شاخصهای منتخب اقتصاد دانش بنیان بر شدت انرزی استانهای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 18
2 تاثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 2، شماره: 2
3 چالش درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی؛ پیامدها و راهکارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 15، شماره: 30
4 طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
5 نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 54
6 نهادینه سازی الگوی مصرف بهینه در جهت رویارویی با تهدید نرم اقتصادی علیه نظام اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی