حسن فضائلی

 حسن فضائلی استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

حسن فضائلی

Hassan Fazaeli

استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگی میکروبی و غلظت سموم آفلاتوکسین در محصول فرعی پسته (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 4
2 اثر استفاده از نیام کهور پاکستانی (Prosopis juliflora) بر عملکرد بزهای شیرده تالی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 1
3 اثر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد پروار بره های نر لری بختیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 1
4 اثر محدودیت خوراکدهی بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و ویژگی های کشتار در بره های سنجابی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 4
5 Recycling of mushroom compost wheat straw in the diet of feedlot calves with two physical forms (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
6 تاثیر افزودن خوراک گلوتن ذرت خشک بر روی ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری ذرت علوفه ای سیلو شده به روش های آزمایشگاهی و دام زنده ( برون تنی و درون تنی) (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 1
7 تاثیر شکل فیزیکی خوراک و اندازه ذرات علوفه بر گوارش پذیری، تولید شیر و رفتار تغذیه ای گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 2
8 تاثیر عصاره تاننی استخراج شده از محصول فرعی پسته با حلال های مختلف بر تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا در شکمبه (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 2
9 تاثیر مصرف پودر و عصاره ریشه رازیانه برعملکرد بره های پرواری مهربان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 1
10 تاثیر منابع روی بر پروتئین میکروبی، ایمنوگلوبولین ها (M و A)، و فراسنجه های نیتروژنی خون گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 2
11 ترکیبات شیمیایی و گوارش پذیری برگ و نیام کهور پاکستانی و تاثیر نیام در جیره بر عملکرد بزغاله های پرواری تالی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 2
12 عملکرد و کیفیت علوفه سیب زمینی ترشی (Helianthus tuberosus) در فواصل مختلف برداشت (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 2
13 مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی ارقام و لاین های گندم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 4
14 مقایسه ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه ای سیلاژ تاج خروس سبز (آمارانتوس هیپوکوندریاسوس) با سیلاژ ذرت (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن ملاس وتلقیح باکتریایی (لاکتوباسیلوس پلانتاریوم) بر کیفیت سیلاژ سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
2 اثر سطوح مختلف برگ خرما عمل آوری نشده و عمل آوری شده با اوره و ملاس بر عملکرد بزهای رائینی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
3 اثر مخلوط کردن علوفه خشک و سیلاژ تاج خروس رقم اولترا با ذرت علوفهای بر خصوصیات شیمیایی و هضم پذیری در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
4 اثرات تغذیه برگ خرما بر عملکرد و ترکیبات شیر بزهای رائینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 ارزش غذایی بقایای گلاب گیری با نسبت های مختلف یونجه خشک در تغذیه گوسفند (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
6 ارزش غذایی و قابلیت استفاده از بقایای ذرت دانه ای از نظر تغذیه دام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
7 ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد مخلوط های آسفالتی نیمه گرم با استخوان بندی سنگدانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
8 استعدادهای خوزستان از نظر تلفیق دامپروری در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
9 استفاده از ضایعات نانوایی در جیره بره های پرواری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
10 استفاده از کمپوست کاه باقیمانده از تولید قارچ تکمه ای در جیره غذایی بزغاله پرواری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
11 امکان سنجی استفاده از مصالح خرده آسفالت بازیافتی((RAP در رویه های بتنی با رویکردتوسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
12 The research of high performance properties of bitumen/sasobit blends (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
13 باز یافت پس ماند های نیشکر و اهمیت آن در توسعه دامپروری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
14 بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع و درصد الیاف آلی و معدنی بر خواص حجمی و مقاومتی مخلوط های آسفالتی SMA (دریافت مقاله) نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی
15 بررسی اثر افزودن کاه گندم ، ملاس و اوره بر خصوصیات شیمیایی برگ و طوقه چغندر قند سیلو شده، مصرف اختیاری و قابلیت پروار آن در گوسفند (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
16 بررسی تاثیر دانه بندی یکنواخت در نتایج آزمایشهای مختلف مکانیکی بتن زهکش دارای زئولیت طبیعی با نسبت آب به سیمان مختلف (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران
17 بررسی تلقیح باکتریایی )لاکتوباسیلوس بوخنری( بر پایداری هوازی سیلاژ سیبزمینی و مقایسه آن با سیلاژ ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
18 بررسی عملکرد تولیدی گاوهای شیری با استفاده از علوفه تولیدی به روش آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
19 تعیین ارزش غذایی کود خشک مرغ تخمگذار در تغذیه گوسفند (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
20 تعیین ارزش غذایی و سطوح مختلف تفاله خشک لیمو ترش در تغذیه بز (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
21 تعیین ترکیبات شیمیایی کلش گندم عمل آوری شده با قارچ پلوروتوس فلوریدا به منظور استفاده در تغذیه دام (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
22 تعیین روش بهینه اولویت بندی نقاط حادثه خیز در حمل و نقل مواد خطرناک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
23 تعیین روش بهینه اولویت بندی نقاط حادثه خیز در حمل و نقل مواد خطرناک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
24 تعیین روش بهینه اولویت بندی نقاط حادثه خیز در حمل و نقل مواد خطرناک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
25 تعیین شاخص ارزش غذائی کاه گندم غنی شده با اوره و آب پنیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
26 تعیین مناسب ترین ترکیب تفاله لیموی سیلو شده با خرمای ضایعاتی از جنبه ارزش غذایی در تغذیه بز (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
27 جایگاه نظام دامپروری روستایی در بوم شناختی کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
28 روش های ارزیابی ریسک حمل و نقل در انتقال مواد خطرناک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
29 عمل آوری کلش برنج با قارچ پلوروتوس جهت استفاده در پروار بره های نر افشاری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
30 غلظت کلسیم و فسفر در سرم خون میشهای چراکننده در مراتع منطقه زاغه سلمان استان قم (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
31 فراتحلیل بررسی ارزش غذایی علوفه خارشتر در تغذیه دام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
32 قابلیت هضم و مصرف اختیاری علف خارشتر در تغذیه گوسفند (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
33 مدیریت خطر مواد شیمیایی در مسیرهای حمل و نقل مواد خطرناک با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
34 مزایای تخمیر حالت جامد گیاه خشک علف گندمی با قارچ صدفی جهت تغذیه نشخوار کنندگان (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 معرفی جداول ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور ایران (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
36 معیارهای انتخاب مسیر حمل و نقل مواد خطرناک و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تعیین مسیر بهینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
37 مقایسه ترکیب شیمیایی و گوارشپذیری علوفه خشک و سیلاژ ذرت با تاجخروس رقم خارکوفسکی به روش تولیدگاز (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
38 مقایسه ترکیب شیمیایی و گوارشپذیری مواد مغذی دانه جو و علوفه هیدروپونیک جو به روش تولید گاز (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
39 نعیین فراسنجه های گوارش پذیری علوفه تاج خروس با استفاده از تکنیک تولید گاز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار