آرش محجوبی

 آرش محجوبی سازمان آب و برق خوزستان

آرش محجوبی

Arash Mahjobi

سازمان آب و برق خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زه اب خروجیدر مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
2 نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر باسیستم زهکشی کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصلاح جانمایی شبکه آبیاری و زهکشی مکسر با توجه به ملاحظات اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
2 بررسی امکان تغییر سیستم آبیاری سنتی موجود و بهبود راندمان آبیاری در نخلیات شادگان (مطالعه موردی نهرهای عبودی و خروسی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 بررسی تغییرات پارامترهای فیزیکو و شیمیائی خاک پس از بهره برداری از شبکه کوت و حمودی دشت آزادگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 بررسی حذف ایستگاه پمپاژ زهکش اصلی شبکه آبیاری و زهکشی شرق شعیبیه و تخلیه ثقلی زهکش به رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 پتانسیل یابی تخلیه و استفاده مجدد از آبهای زیرپوسته ای در غرب شبکه دز بمنظور جلوگیری از باتلاقی شدن اراضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
6 تغییر مسیر زهکش اصلی ساحل چپ پروژه هندیجان و حذف سه رشته زهکش درجه ۲ ( مهندسی ارزش) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 تلفیق ایستگاه پمپاژ زهکشی شماره 2و 3 طرح 16000 هکتاری هندیجان (مهندسی ارزش) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 چالش ها و راهکارهای مدیریت و دفع زهاب اراضی کشاورزی جنوب کرخه و غرب کارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
9 راهکارهای عملی دفع زه آبهای کشاورزی اراضی ساحل چپ رودخانه بهمن شیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 راهکارهای کاهش اثر خشکسالی اخیر توسط کشاورزان شبکه آبیاری دز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
11 زهابهای کشاورزی و نقش آن در مدیریت منابع آب استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
12 ضرورت اعمال نظرات شرکتهای بهره برداری در طراحی و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 کاربرد عملی تصاویر ماهواره ای نرم افزار (GoogleEarth) Keyhole در شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 مدیریت دفع پسابها در شبکه های آبیاری و زهکشی جنوب کرخه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 نگرشی بر مسایل و مشکلات تخلیه زه آب های کشاورزی در طرح های جنوب خوزستان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی