دکتر مهدی محسنیان راد

دکتر مهدی محسنیان راد استاد دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر مهدی محسنیان راد

Dr. Mehdi Mohsenian-Rad

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی روابط عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 47
2 آسیب شناسی مخاطب پنداری، در حو زه رسانه ها، جهانی شدن و عصر پس از دهکده جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 3
3 اجتماع گیم نت های ایرانی؛ ویژگی ها، امکانات و کارکردهای ارتباطاتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 29، شماره: 62
4 ارزشهای مندرج در مطبوعات: مقایسه انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
5 انتقاد در مطبوعات و وضعیت آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 6، شماره: 10
6 The Impacts of Global Inequality in Social Networks: Examined in Three Major Theories (دریافت مقاله) مجله مطالعات فضای مجازی دوره: 1، شماره: 1
7 بازار پیام و آینده ارتباطات میان فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 31
8 بازسازی مدل ارتباطی منبع معنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 22، شماره: 69
9 بازنمایی برند ملی ایران در عکسهای خبرگزاری آسوشیتدپرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 59
10 بازی های رایانه ای نوجوانان در جمهوری چک و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 3
11 برای پدر علوم ارتباطات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 29
12 بررسی و تحلیل سنت، مدرنیته و شرایط جوامع در حال گذار در کتاب «شازده حمام» (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 13
13 تبلیغات سیاسی رسانه ها در انتخابات هشتم (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 10، شماره: 4
14 تحلیل محتوای عمقی و اجرای آن به وسیله نرم افزار ام. آر. پی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 2
15 ترسیم الگوهای رفتاری و کنش های ارتباطی کاربران بازی های رایانه ای در گیم نت های تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 7، شماره: 27
16 سه نسل شبکه اجتماعی، حضور همزمان در کشورهای غیرپیشرفته: مورد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 57
17 مخاطبان در متن در سه کتاب مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 18، شماره: 53
18 مخاطبان منفعل یا افراد گزینشگر آن سوی رسانه ها؟ کنکاشی تطبیقی در متون و نظریه های ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 13
19 مشکلات فرهنگی و ارتباطی درکشورهای اسلامی استعمارزده (مورد مطالعه تونس) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 25، شماره: 1
20 مطالعه تطبیقی ارتباط درون فردی در دیدگاه های دنا وکیت و فیض کاشانی (مورد بررسی کتاب های ارتباطات درون فردی؛ صداها و ذهن های متفاوت و المحجه البیضاء) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 27، شماره: 58
21 مطالعه تطبیقی سیاست های رسانه ای کشورهای آسیایی در مواجهه با تلویزیون های ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 4
22 میزان دسترسی مسلمانان به رسانه ها در مقایسه با سایر ادیان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 11، شماره: 25
23 هنجارهای ارتباطی در ضرب المثل ها و یازده قرن اشعار فارسی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 8، شماره: 3
24 هنجارهای مرتبط با پیامبران در سه کتاب مقدس (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 25، شماره: 54
25 هنجارهای مرتبط با مکان ها و زمان های مقدس در سه کتاب مقدس (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق حرفه ای و توسعه دین عوامانه از طریق رسانه ها و ICT (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات
2 بررسی سیمای زن در کتاب شازده حمام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 تاملی بر اخلاقیات در کتاب شازده حمام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات