بابک بنکدارپور

 بابک بنکدارپور Amirkabir University of Technology

بابک بنکدارپور

Babak Bonakdarpour

Amirkabir University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عملکرد راکتور بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا در تصفیه فاضلاب رنگرزی پارچه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 13، شماره: 3
2 بررسی عملکرد فرآیند انعقاد الکتریکی در تصفیه فاضلاب رنگرزی پارچه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 14، شماره: 1
3 طراحی و بهینه سازی یک سیستم بیوفیلتر برای تخریب زیستی بخارات فنل در مقایس آزمایشگاهی و ارزیابی راندمان آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روش آزمایشگاهی برای بررسی قابلیت تجزیه شوندگی بیهوازی پسابهای صنایع شیمیایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 استفاده از گرانول های هوازی برای تصفیه فاضلابهای صنعتی حاوی رنگهای آزو در راکتور ناپیوسته ترتیبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 اضافه کردن گلایسین بتایین به آب تولیدی جهت بهبود عملکرد یک کنسرسیوم باکتریایی نمک دوست بومی در تصفیه زیستی آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 افزایش حد تحمل باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس نسبت به یون روی (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
5 اهمیت استفاده از نظرات دانشجویان در بهبود کیفیت آموزشی برنامه های کارشناسی مهندسی: مطالعه موردی استفاده از این نظرات در بازنگری برنامه کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
6 Determination of the Mass Transfer Interfacial Area (a) During Chlorella Vulgaris Cultivation in Bubble Column Photobioreactor (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 Effect of Hydraulic Retention Time on the Extracellular Polymeric Substances and Membrane Fouling in a High Loaded Membrane Bioreactor (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
8 Effect of Sludge Retention Time (SRT) on Carbon Recovery and Bioflocculation in High-loaded Membrane Sequencing Batch Reactor (HL-MSBR) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
9 Performance Evaluation and Biogas Production of an UASB Reactor in Treating Synthetic Municipal Wastewater (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 Production of Protopectinases by Bacillus subtilis (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
11 Removal of H2S from Synthetic Waste Gas Streams Using a Biotrickling Filter (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
12 Removal of H2S from Synthetic Waste Gas Streams Using a Biotrickling Filter with Polyurethane Foam as Synthetic Bed (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
13 Sequential Anaerobic-Aerobic Biological Decolorization/Degradation of a Reactive Azo Dye Using Anaerobic and Activated Sludge Under Varying Salt Concentrations (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
14 Study of Membrane Fouling Effects in Sour-Cherry Juice Filtration & Clarification (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 Study of Parameters Affecting the Degradation of Reactive Red 198 in a Sequential Anaerobic-Aerobic Process Using Activated Sludge (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
16 The effect of polymeric granule as mechanical cleaning technology on membrane fouling in an algal submerged membrane photo bioreactor (ASMPBR) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 The production of sugar syrup from the hemicellulose fraction of sugarcane bagasse (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 The Treatment of Petroleum Refinery Wastewaters Using Membrane Sequencing Batch Reactors (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
19 The Use of Response Surface Methodology for the Study of the Effect of Liquid Recirculation Rate on the Hydrogen Sulfide Removal Performance of a Biotrickling Filter Employing Immobilised Thiobacilluc thioparus (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
20 بررسی اثر افزایش غلظت نمک بر رشد کنسرسیوم های میکروبی نمک دوست و بازده حذف آلاینده ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
21 بررسی اثر افزایش غلظت نمک بر روی تصفیه بیولوژیکی آب تولیدی میدان نفتی دربیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
22 بررسی امکان پذیری فرایند توده سازی زیستی در بیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
23 بررسی امکان سنجی حذف استایرن توسط بی هوازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان پائین رونده (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 بررسی تاثیر امولسیونهای مختلف آب در دیزل بر روی نگهداشت گاز و انتقال جرم در بیوراکتورهای ایرلیفت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
26 بررسی تاثیر بار آلی ورودی روی عملکرد بیوارکتور غشایی هوازی در حذف آلاینده های موجود در پساب کارخانه روغن نباتی و گرفتگی غشا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
27 بررسی رژیمهای جریان حبابی در بیوراکتور ایرلیفت حاوی محیط مدل فرآیند گوگرد زدایی زیستی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 بهینه سازی ترکیبات محیط کشت تولید لاکتیک اسید از خرمای ضایعاتی با استفاده از باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 تاثیر زمان ماند لجن بر عملکرد سیستم بیوراکتور غشایی با نرخ بالا در تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 تاثیر منبع کربن و نیتروژن بر عملکرد فنوکارئت کرایزسپریوم در فنل زدایی از پساب فرایند استخراج روغن از زیتون (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 تاثیر مورفولوژی بر روی رئولوژی و تولید اریترومایسین در تخمیرهایSaccharopolyspora erythraea (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 تثبیت آنزیم لکاز در لایه های نانوحفره وظیفه مند شده TiO2 و SiO2 بر روی سنگ آذرین به منظور رنگزدایی رنگزای ایندیگو (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
33 تخریب پذیر نمودن زیست محیطی پلی‌اتیلن توسط نشاسته (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 تصفیه پساب رنگرزی با استفاده از گرانول هوازی در راکتور ترتیبی ناپیوسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
35 تصفیه زیستی آب تولیدی میادین نفتی غرب کشور توسط کنسرسیوم باکتری های نمک دوست در بیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
36 تصفیه زیستی فاضلاب کارخانه رنگرزی توسط سیستم بیهوازی/هوازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 تصفیه فاضلاب کشتارگاه دامی با گرانول هوازی در راکتور ترتیبی ناپیوسته (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 توسعه روشهای پایش فلزات سنگین بااثرات مخرب زیست محیطی درآب تولیدی میادین نفتی ایران با نمک بالا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
39 تولید اتانول سوختی از پسماند صنعت قند (ملاس چغندر) با روش زیست فناوری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
40 تولید بیواتانول از بخش همی‌سلولزی باگاس نیشکر ایران با استفاده از مخمر Pichia stipitis (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
41 تهیه آلژینات سدیم از جلبک ساراگاسوم هیستریکس بومی سواحل جنوب ایران و استفاده از آن در تثبیت سلولهای مخمری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
42 جداسازی اتانول از محلول مدل به روش تراوش تبخیری و بررسی اثر پارامترهای غلظت و شدت جریان بر روند جداسازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43 جداسازی باکتریهای تجزیه کننده نفت خام از لجن های مخازن نگهداری نفت خام (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
44 ریزکپسول سازی خامه با استفاده از تکنیک خشک کن پاششی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
45 سرعت مایع، زمان اختلاط و زمان چرخش در بیوراکتور ایرلیفت حاوی محیط مدل فرایند گوگرد زدایی زیستی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 کاهش شاخصهای آلایندگی پساب صنایع نساجی در بیوراکتور بستر ثابت با استفاده از قارچ ریسه سفید فانروکائت کرایسوسپوریوم (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
47 گوگرد زدایی زیستی از ترکیب مدل دی بنزو تیوفن با استفاده از باکتری Rhodococus FMF (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
48 مدل سازی زیست پالایش در محل الاینده BTEX از خاک انتقال بیولوژیکی و انتقال حرارت (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
49 مروری بر فواید استفاده ی مجدد آب خاکستری و روش های تصفیه آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
50 مشخصه سازی انتقال جرمی بیوراکتورهای همزن دار جهت فروشویی زیستی اسفالریت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 مقایسه رشد و تولید اتانول توسط مخمر ساکارومیسس سرویزیه در محیطهای کشت حاوی ملاسهای مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 ملاحظاتی در زلا لسازی ملاس نیشکر جهت استفاده در فرآیند تولید اتانول زیستی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
53 نقش آنزیمهای لیگنینولیتیک فنروکائیت کرایسوسپوریوم در رنگزدائی پساب صنایع نساجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
54 نقش بیوکاتالیست ها در فراوری مواد غذایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره تغذیه ایران
55 نگهداشت گاز و انتقال اکسیژن در بیوراکتور ایرلیفت حاوی محیط مدل فرایند گوگرد زدایی زیستی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
56 نمکزدایی آبهای تولید شده همراه نفت با استفاده از روش اصلاح شده سالوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار