مریم مصلح

 مریم مصلح عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و رئیس بخش ارتباط با صنعت

مریم مصلح

Maryam Mosleh

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و رئیس بخش ارتباط با صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی به منظور ارتقاء صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی دانشگاهها (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 28، شماره: 4
2 ارزیابی کارایی شعبات ادارات کل امور مالیاتی تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات دوره: 1، شماره: 3
3 اولویتهای مولفه های موثر نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی با رویکرد AHP (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 28، شماره: 1
4 بازاریابی آموزشی در دانشگاه آزاد راهبردی برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 28، شماره: 3
5 حرکت به سوی نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 27، شماره: 3
6 رتبه بندی مولفه های کارآفرینانه اقتصاد مقاومتی با استفاده از AHP: ارئه مدل کارآفرینی مناسب اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کارایی شعبات ادارات کل امور مالیاتی تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
2 الویت بندی عوامل موثر (اساسی یا پایه، عملکردی و انگیزشی)، بر عملکرد و رضایت شغلی معلمان با رویکرد کانو در فضای فازی مطالعه موردی معلمان منطقه دو تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
3 اولویت بندی مولفه های زیرساختی کارآفرینی: راه اندازی شرکت بازی های دیجیتالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
4 Prediction of Tehran-Saveh freeway Accidents with using Fuzzy Neural Network and Fuzzy regression of natural logarithm (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
5 بررسی تاثیر اقتصاد خلاق بر بهره وری نیروی کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد خلاق
6 رابطه رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
7 شناسایی و اولویت بندی مولفه های کارآفرینی در حوزه بازی های دیجیتال: با رویکرد پیاده سازی اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
8 شناسایی و دسته بندی عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی و عملکرد معلمان با رویکرد کانو در فضای فازی مطالعه موردی معلمان منطقه دو تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار